Chinese mensenrechtensituatie in neerwaartse spiraal

24-04-2006 TEST

Washinton, D.C. – De zogenaamde ‘economische hervorming’ in China er is niet in geslaagd de afgrijselijke mensenrechtensituatie in china te verbeteren en in sommige gebieden is deze zelfs slechter geworden. Zo meenden experts op een hoorzitting in Washington, D.C. op 19 april, aan de vooravond van het bezoek van Hu Jintao aan het Witte Huis.

 

Gedwongen abortus en sterilisatie: Steven W. Mosher, voorzitter van het Instituut voor Bevolkingsonderzoek, getuigt op de hoorzitting voor de ‘Mensenrechten in China’ in Washington, D.C. op 19 april dat het Chinese communistisch één-kind-beleid geïnspireerd was op ‘alarmerende berichten van overbevolking’ vanuit het Westen.
“Het huidige Chinese regime is één van de ergste overtreders van de mensenrechten in de wereld… Weinig of geen naties kunnen hun trieste record evenaren, van het systematisch aan banden leggen van politieke vrijheid en gebruik van foltering tot inmenging in de meest persoonlijke aangelegenheden zoals familie en ideologie,” zei de republikein Chris Smith van New Jersey.

Smith zit het Subcomité voor over Afrika, Wereldmensenrechten en Internationale Operaties, onder auspiciën van het Huiscomité van Internationale Betrekkingen. Het onderwerp van de hoorzitting van 19 april luidde: “Mensenrechten in China: verbeterde of verslechterde omstandigheden?”.

“Er gaat een speciale haat uit van Peking jegens Falung Gong…. brutale campagne om Falun Gong volledig uit te roeien op welke manier dan ook… Zoals alle dictators en totalitaire terreursystemen, vreest en haat de CCP wat ze niet kan onder controle houden. Vandaar dat ze besloot iedereen te vernietigen en te intimideren die Falun Gong beoefent. We zien hier een herhaling van een Stalinistische nachtmerrie in de 21e eeuw, “ zei Chris Smith.

Op de hoorzitting werden een groot aantal verschillende mensenrechtensituaties in china aangehaald.

“We hebben allemaal de vreselijke verhalen gehoord dat China nu duizenden onschuldige Falun Gong gevangenen gevangen houdt om hun organen te oogsten en dit misschien zelfs nog vooraleer ze gestorven zijn,“ zei Chris Smith.

Internet in toenemende mate ingezet als onderdrukkingsmiddel

De situatie met Cisco heeft nu al de IBM-Holocaust status verworven en het zal er niet beter op worden, meent Ethan Gutmann, auteur van Losing the New China en voormalig vice-voorzitter van de Regeringsrelatie-Comité voor de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Peking.

“We weten niet echt hoeveel Falun Gong beoefenaars, Christenen en kleine arbeidsrechtenactivisten….kunnen worden toegeschreven aan het Cisco (internet) Politienetwerk…en als we de recente rapporten mogen geloven werden duizenden Falun Gong beoefenaars in een  ziekenhuiskelder nabij Shenyang ondergebracht voor orgaanoogst terwijl Cisco de Chinese politie aan het opleiden was,” zei Gutmann.

Ethan Gutmann omschreef de Online Wereld Vrijheidswet van 2006 als een ‘tragedie’, niet als een ‘overdreven reactie’ volgens sommige commentatoren. Hij meende dat ze niet volledig genoeg was. Hij legde uit dat hij echter geen voorstander was van ingrijpende regeringsinmenging en doorlichting van Amerikaanse ondernemingen. Alles met begon met “het prille begin van de Amerikaanse betrokkenheid bij het Chinese internet. Het is het verhaal van een aanloop tot een botsing tussen Amerikaanse bedrijfsbeslissingen en Amerikaanse waarden.”

Het aantal internetgebruikers in China is de laatste jaren explosief toegenomen, tot 110 miljoen gebruikers en er zijn meer dan 13 miljoen bloggers in China. “Maar deze cijfers tonen niet dat de Chinese internetvrijheid sinds 1998 aan banden wordt gelegd,” zei Gutmann.

Yahoo, Microsoft en Google vertegenwoordigers argumenteerden dat ze de lokale wetten respecteerden. Deze wetten zijn echter vaag en tegenstrijdig.

“Voor Westerse Internetbedrijven zou de strafcampagne een einde moeten gesteld hebben aan cyberutopische illusies. Desalniettemin ging er een nieuwe markt open voor bedrijven zoals Nortel, Cisco en Sun Microsystems,” zei Gutmann.

Brutale repressie van arbeiders, sleutel tot oneerlijke handelspraktijken

In plaats van verbetering, tonen alle rapporten aan dat de omstandigheden verslechterd zijn, zei Thea M. Lee, Beleidsdirecteur van de Amerikaanse Federatie van Werkkracht en Congres van Industriële Organisaties. (AFL-CIO).

Minimumlonen, maximum werkduur, en gezondheids- en veiligheidsregels worden niet gerespecteerd. Dwangarbeidskampen zijn wijdverspreid in China. Sommigen schatten dat er van 1,75 tot 6 miljoen dwangarbeiders gevangenen zitten. En kinderarbeid komt steeds vaker voor.

“Deze misbruiken laten producenten in China toe, met inbegrip van vele multinationals en Amerikaanse bedrijven, te werken in een omgeving zonder onafhankelijke vakbanden, onwettig lage lonen uit te betalen en te profiteren van de schending van de meest elementaire mensenrechten van arbeiders,” aldus Thea Lee.

Systematische en soms brutale repressie van arbeidsrechten draagt grotendeels bij tot de oneerlijke economische voordelen van de Chinese export op de buitenlandse markt en in derde wereldmarkten.

De tragedies van China’s één-kind-beleid

Gedwongen gezinsplanning in China heeft meer onschuldige kinderen vermoord dan welke oorlog dan ook in de geschiedenis van de mensheid… het één-kind-beleid, doorgevoerd in 99, heeft honderden miljoenen baby’s vermoord…. Broers en zussen hebben is illegaal. Geslachtsselectieve abortussen  – een direct gevolg van het beleid -  hebben tot geslachtsmoord geleid – ongeveer 100 miljoen meisjes zijn verdwenen – in China, zei congreslid Chris Smith.

“Netwerken van betaalde informanten moeten ongeoorloofde zwangerschappen rapporteren; hele dorpen worden gestraft voor ongeplande geboortes. Ambtenaren voeren nachtelijke invallen uit bij koppels die ervan verdacht worden ongeoorloofde kinderen te hebben en houden gedetailleerde fiches bij van de sexuele activiteit van elke vrouw in hun rechtsgebied,” zei Steven W. Mosher, voorzitter van het Instituut voor Bevolkingsonderzoek.

Volgens Mosher is het één-kind-beleid gebaseerd op ideeën van het Westen, meerbepaald van de beruchte Club van Rome-studie uit 1974 die beweerde dat onze voortplanting onze ondergang zou kunnen betekenen. De computersimulatie van ‘De Grenzen van Groei’, uitgevoerd door een groep MIT-systeemingenieurs, voorspelde dat de wereld zou ophouden te bestaan tegen 2070 indien de bevolking bleef toenemen. De auteurs zagen toen ‘geen ander middel tot overleven’ dan bevolkingsbeheersing.”

Hoe dan ook, volgens Mosher, zei Julian L. Simon, professor van bedrijfsbeheer aan de Universiteit van Maryland dat ‘De Grenzen van Groei’ werd afgedaan als onnozelheid of fraude door bijna elke economist die het goed gelezen had.

“De meest uitgesproken weerlegging van de studie kwam van de Club van Rome zelf, die, 2 jaar na de publicatie plots zelf haar standpunt herzag en een grotere groei toch aanvaardbaar vond,” zei Mosher.

China zag zijn geboortecijfer voor de studie reeds dramatisch dalen. Niettemin overtuigden de partijleiders de hele natie ervan dat overbevolking, en niet economisch wanbeheer of politieke onrust, de werkelijke oorzaak was van onderontwikkeling. Deng Xiaoping beval de Partij-ambtenaren “de bevolking te beperken met welke middelen dan ook”.

“Het voorbeeld van China toont duidelijk aan dat het echte gevaar voor mensen in ontwikkelingslanden in alarmerende berichten van overbevolking schuilt en helemaal niet in overbevolking als dusdanig…In plaats van de armen uit de armoede te lichten, proberen regeringen hun aantal in te perken. Authentieke economische ontwikkeling wordt verwaarloosd, mensenrechten worden alom geschonden en de fundamentele vrijheid van iedereen wordt het spel gezet,” aldus Mosher.

Onderdrukking van vrijheid van geloof neemt toe

“Burgers die een ander geloof belijden dan de officieel toegelaten religies, worden vaak het slachtoffer van foltering, opsluiting en doding, waarbij de organen van de gevangene veelal dienen om de grote nood te lenigen.”

De belofte van geloofsvrijheid door het Chinese communistisch regime is een leugen, volgens Joseph Kung, voorzitter van de Cardinal Kung Stichting.

Het Chinese communistische regime beschouwt religie als een bedreiging voor hun macht, aldus Joseph Kung.

“De vervolging gaat door en neemt nog toe terwijl China grote economische vooruitgang boekt en zich aangesloten heeft bij de Wereld Handelsorganisatie .… terwijl China gastland wordt voor de Olympische Spelen in 2008,” zei Josep Kung.

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular