Genocide rechtszaak tegen Chinese Communistische Partij leiders: Nederlandse rechter zelf slachtoffer?

27-06-2006 TEST

Na de Tweede Wereldoorlog riep de internationale gemeenschap:“dit nooit meer.” Zo ontstond het Genocide Verdrag. Met de genocidale vervolging van Falun Gong beoefenaars in China heeft de internationale gemeenschap momenteel de kans om deze belofte na te komen. Nederland kreeg die kans ook: op 1 december 2004 werd Nederlands eerste Genocide rechtszaak ingediend tegen voormalig president van China en communistisch partijhoofd, Jiang Zemin.

Vanwege haar universele rechtsmacht mag de Nederlandse Officier van Justitie overgaan tot strafvervolging voor genocide in China. Dan hoeft er alleen maar een aanknopingspunt te bestaan met Nederlands grondgebied, bijvoorbeeld omdat er Nederlandse slachtoffers zijn. En die waren er.

Drie Nederlanders Egon Knapen, Jan Hendriks, en Peter Valk werden in China onafhankelijk van elkaar gekidnapped en gemarteld. Alledrie werden ze door een groep Chinese agenten van het “6-10 bureau” ontvoerd, bestolen, vastgebonden, gemarteld en met de dood bedreigd. En dat voor maar één reden: ze waren alledrie beoefenaars van de traditionele Chinese meditatiepraktijk Falun Gong.

De Nederlandse rechter heeft echter geen moeite genomen om een diepgaander onderzoek in te stellen naar deze misdaden. De Nederlandse Rechter achtte Jiang Zemin en andere Chinese Communistische Partij (CCP) functionarissen gewoonweg NIET strafbaar voor de kidnapping en marteling van de Nederlandse Falun Gong beoefenaars en de martelingen en genocide op honderdduizenden Falun Gong beoefenaars in China.

Als men te weten komt dat onschuldige en goedhartige mensen (dood)gemarteld worden, zullen ze in normale gevallen alles in het werk stellen om dit te stoppen. Het Chinese communistische regime echter dreigt westerse landen met economische sancties indien deze hun mensenrechtenschendingen openlijk aan de kaak stellen. Zo deed de CCP een economisch voorstel aan de Amerikaanse regering indien zij de rechtszaak van Amerikaanse Falun Gong beoefenaars tegen Jiang Zemin zou verhinderen. Ook de Spaanse regering werd onlangs "verzocht" om de rechtszaak van Spaanse Falun Gong beoefenaars die begin juni door het Spaanse Hooggerechtshof werd geaccepteerd, stop te zetten.

De CCP heeft met de vervolging van Falun Gong voor ogen om het menselijk geweten te vernietigen. Dit is een vorm van genocide, die verder gaat dan "slechts" de uitroeiing van een groep mensen. Het is een genocide die de fundamentele menselijke integriteit en waardigheid als doelwit heeft. Als het menselijk geweten en daarmee de principes "Waarachtigheid – Mededogen – Verdraagzaamheid" niet worden opgegeven, dan sterft men een afschuwelijke dood door foltering. Doet men dat wel, dan sterft men zonder dat het leven wordt beëindigd.

De CCP heeft hun genocidale vervolging van het menselijke geweten ondertussen tot ver buiten China geexporteerd. Westerse regeringen worden gedwongen te kiezen tussen economische belangen en hun menselijk geweten. De Nederlandse rechter is hier ook slachtoffer van geworden.

Als Goed en Kwaad tot een compromis kunnen komen, waarom zou er dan Goed en Kwaad moeten bestaan? Als het Goede kan zwichten voor het Kwade, waar zullen dan waarden en principes op gebaseerd moeten worden? Waar zal dan wetgeving die mensen moet beschermen op gebaseerd worden?

Nederland heeft een reputatie hoog te houden op het gebied van mensenrechten en morele waarden!

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular