Video "False Fire" - Zelfverbranding of Moord?Duur: 20:08

01-07-2006 videos_propaganda

Een Engelse video die beeld voor beeld het videomateriaal van de Chinese staatstelevisie liet zien Ein englisches Video daß das Videomaterial einer im staatlichen Chinesischen Fernsehen gezeigten Fernsehreportage gegen Falun Gong in Zeitlupe zeigt.

Falls Sie kein englisch können, hier eine deutsche Erklärung, mit der Sie die im Video gezeigten Bilder auch ohne die englische Erklärung verstehen können.

Toen Falun Gong in 1992 in de openbaarheid gebracht werd, kreeg het veel support van de regering en Li Hongzhi werd uitgenodigd om lezingen te geven aan honderden hoge partijfunctionarissen. Vele partijfunctionarissen stimuleerden de mensen om Falun Gong te beoefenen en zeiden dat het goed voor de gezondheid was en dat het goed was voor het morele niveau van de Chinese burgers.

5 maanden voor het begin van de vervolging citeerden "U.S. News" en "World Report" de volgende uitspraak van een beambte van het Chinese sportcomité: "Iedere Falun Gong beoefenaar spaart het land iedere jaar 1.000 Yuan aan medische kosten. Bij 100 miljoen beoefenaars bedragn de besparingen in de medische kosten 100 milard Yuan. Deze som kan de regering goed op andere plaatsen inzetten (zoals de economische ontwikkeling)."

Zelfs de Falun Gong boeken werden door de regering uitgegeven. Sinds Jiang Zemins bevel dat de Partij Falun Gong moest vernietigen, is de instelling van de  Partij gruwelijk veranderd.

Op 22 juni 1999, toen de eerste groot opgezette arrestatiegolf begon, werden er tijdens alle televisieprogramma's en nieuws in de hoofdzendtijd op alle televisiestations, radiostations, websites en gedrukte media, berichten tegen Falun Gong uitgezonden. In deze artikelen was Falun Gong plotseling een "ketterse, vijandige (westerse) organisatie met het doel het communisme te ondermijnen".

Er werden ontelbare krantenartikelen, nieuwsuitzendingen, uitgebreide televisierapportagen, hele films en grootschalige terugkerende televisieseries geproduceerd, die het volk de "gevaarlijkheid" van Falun Gong moesten duidelijk maken. Talloze artikelen met de meest wrede verhalen, die meer en meer opgesmukt werden, kwamen dagelijks als slagzinnen in de kranten.

Bijvoorbeeld zou een moeder haar gehele familie vermoord hebben en daarna zichzelf. In de kranten werden dan beelden van verminkte lijken getoond en er werd de indruk gewekt dat deze vrouw haar familie omgebracht had omdat ze Falun Gong beoefend zou hebben en dat ze die moorden begaan had omdat het beoefenen van Falun Gong iemand waanzinnig zou maken.

Duizende artikelen van deze soort werden geschreven en er werden zelfs echte misdadigers vrijgelaten, of ze kregen een verkorting van hun zittijd, wanneer ze in kranteninterviews aflegden, dat ze Falun Gong beoefenaars waren en dat Falun Gong de schuld was van hun misdaden.

Een bericht van dit soort is over de zogenaamde zelfverbranding door 5 (de media veranderden dit getal naderhand in 7) mensen op het Plein van de Hemelse Vrede op de dag van het Chinees nieuwjaar in 2001. Omdat dit incident inde CCP media het meest uitgemolken is in de vervolging van Falun Gong en tot op de dag van vandaag ontelbare malen op de Chinese televisie getoond is willen we kort daarop ingaan.

De Chinese regering beweert dat Falun Gong beoefenaars zichzelf in de brand hebben gestoken, om tegen de vervolging te protesteren en gebruikte de opnamen van het incident en interviews met de "zogenaamde" overlevenden, om haat tegen Falun Gong op te wekken. Er werd gesteld dat Falun Gong mensen gek zou maken om de massa de dood in te drijven.

In 1991 werden een fictieroman uitgegeven in China met de titel "Gele katastrofe". Deze roman heeft niets met Falun Gong te maken, maar er werd daarin beschreven hoe een vrouw door de regering betaald werd om zichzelf op het Plein van de Hemelse Vrede in de brand te steken. Deze vrouw dacht dat ze het geld zou kunnen nemen en vluchten, maar de regering vind haar, laat haar ombrengen en beweerde dat een onschuldige groep de moord had gepleegd en misbruikte het voorval in haar propaganda tegen deze groep. Dat boek was welliswaar niet in het bijzonder bekend, maar bijna 10 jaar lang in de Chinese boekwinkel verkrijgbaar. Enige dagen voor zogenaamde zelfverbranding van Falun Gong beoefenaars werd dit boek plotseling in heel China verboden en zelfs websites die het boek online hadden werden gesloten.

In de video zijn beelden van de zelfverbranding weergegeven zoals deze oorspronkelijk op de Chinese televisie uitgezonden werd.. beeld voor beeld geanalyseerd.. een trieste waarheid komt naar boven..

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular