Een brief van CIPFG aan de Duitse Kanselier met een dringend verzoek om de CCP's Vervolging van Falun Gong direct te beëindigen

12-09-2007 olympischespelen

Op 24 Augustus 2007 schreven Duitse leden van de CIPFG (Coalitie om de Vervolging van Falun Gong in China te onderzoeken) een brief naar kanselier Angela Merkel. Zij zal China binnenkort bezoeken. In de brief verzochten ze Mevr. Merkel dringend om te helpen de vervolging tegen Falun Gong door het Chinese communistische regime, te stoppen. En ook om de brieven van de CIPFG aan de president van China, Hu Jintao en minister Wen Jiabao te geven. Hun brief aan Merkel is als volgt vertaald:

Geachte Kanselier Merkel,

Terwijl u vanaf 26 Augustus een staatsbezoek maakt naar China, willen we u graag iets vertellen over de situatie van de Mensenrechten Fakkel Tocht en vragen we uw vriendelijke hulp om de vervolging van Falun Gong door het Chinese communistische regime te stoppen.

De Coalitie om de Vervolging van Falun Gong in China te onderzoeken is een internationale organisatie die meer dan driehonderd politici, doktoren, advocaten, journalisten, voormalige Olympische atleten en mensenrechten advocaten omvat van verschillende landen. Op 9 Augustus 2007, één jaar voor de start van de Olympische Spelen in Beijing in 2008, werd een mensenrechten fakkel aangestoken door de CIPFG in Athene, Griekenland. De fakkel is er om de wereld op te roepen de Beijing Olympische Spelen in 2008 te boycotten. Dit als reactie op de wrede vervolging die het Chinese communistische regime uitoefent op Falun Gong tijdens de afgelopen acht jaar en de misdaad van het beroven van organen van levende Falun Gong beoefenaars.

Toen de mensenrechten fakkel het Olympische Park in Berlijn bereikte op 18 augustus, gaf de Duitse media een gunstig verslag over de gebeurtenis. De fakkeltocht zal over de wereld voortgezet worden om de wereld wakker te schudden dat de Olympische Spelen niet gelijktijdig kunnen bestaan met mensen onderdrukkende misdaden. Het drama van Hitler's uitbuiting van de Olympische Spelen om nationalisme te promoten zou zich niet mogen herhalen in het Beijing van vandaag. Meer en meer geluiden worden overal vanuit de wereld ontvangen die onze oproep om de Beijing Olympische Spelen te boycotten, steunen.

We zijn ons allemaal bewust van hoe moedig de Oost-Duitse mensen vochten voor hun vrijheid en hoe kostbaar de val van de Berlijnse Muur was. China, op dit moment één van de meest populaire landen in de wereld, is nog steeds geblokkeerd door het stalen gordijn van de Communistische Partij en blijft onbeschrijflijke ontberingen ondergaan. Wij, die leven in de westerse wereld, mogen niet onverschillig blijven over de misdaden, o.a. organen oogsten van levende, onschuldige mensen voor winst, welke nog steeds in dit land doorgaat. De orgaanoogst brengt het leven van alle Chinese mensen in gevaar, iets wat nergens eerder gezien is op deze planeet; hun levers, nieren of harten kunnen op ieder moment zonder toestemming met geweld worden verwijderd.

Terugvallend op economische voordelen, heeft het Chinese communistische regime geprobeerd de westerse regeringen te verleiden hun normen en waarden op te geven. De Olympische Spelen zijn een instrument geworden voor het Chinese communistische regime om de brutale vervolging van zijn eigen mensen te rechtvaardigen. In plaats van vooruitgang te maken blijft de mensenrechtensituatie in China verslechteren nadat Beijing was beloond gastheer te mogen zijn tijdens de Olympische Spelen in 2008. Het Chinese communistische regime is er in gefaald om zijn verplichting aan het Olympische comité te realiseren.

Kort nadat Beijing was benoemd als gastheer van de Olympische Spelen in 2008 zei de afgevaardigde premier van China, "Ons succes in het meedingen naar gaststad van de Olympische Spelen, wijst erop dat de onderdrukking van Falun Gong gerechtvaardigd is". De Minister van Publieke Veiligheid publiceerde een geheime opdracht in 2007, waarin drieënveertig categorieën van Chinese mensen, inclusief Falun Gong beoefenaars, mediamedewerkers, Christenen en Katholieken verboden werden mee te doen aan de Olympische Spelen of naar de Olympische Spelen te kijken. Wat het regime aan het doen is, ondermijnt duidelijk de Olympische geest.

Op 25 augustus zal de mensenrechten fakkel in Munich arriveren. Mw. Merkel, help ons alstublieft de fakkeltocht door te laten gaan. Help ons alstublieft de brieven aan Hu Jintao en Wen Jiabao te geven als u in China bent. Heel erg hartelijk bedankt.

Hoogachtend,
 
Leden van de CIPFG in Duitsland

bron: http://www.clearharmony.net/articles/200709/41088.html
 

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular