Voormalig Eerste Minister van Estland Roept op de Wreedheden van de CCP te Beëindigen

14-11-2007 TEST

Een journalist interviewde onlangs Mart Laar, de Eerste Minster van Estland nadat de Baltische staat in 1991 haar onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie verkreeg. Tijdens het interview uitte de heer Laar zijn steun aan de Fakkel voor de Mensenrechten en riep hij de mensen van de hele wereld op om de vervolging die in Communistisch China plaatsvindt, nauwlettend te volgen. Hij prees de moed van de Chinezen die openlijk afstand hebben genomen van de Chinese Communistische Partij (CCP). Ook moedigde hij Chinese mensen aan om niet bang te zijn en gedegen stappen te nemen om de wreedheden van de CCP te beëindigen.

Dhr. Mart Laar, voormalig Eerste Minister van Estland


De heer Laar zegt, dat - hoewel  de CCP beloofde op het moment dat ze zich inschreef voor de organisatie van de Olympische Spelen 2008, de mensenrechten in China te verbeteren - er geen bewijs is dat de CCP deze belofte na zal komen. De heer Laar gelooft dat het wereldwijd doorgeven van de Fakkel voor de Mensenrechten, mensen zal doen stilstaan bij de gruwelijke mensenrechtenschendingen die in China plaatsvinden. "Het is zeer effectief en zeer noodzakelijk.", aldus de heer Laar.

Laar vermeldde dat de prachtige Chinese geschiedenis en cultuur grotendeels is vernietigd door de CCP. "Deze vernietiging kan het grootste verlies voor de wereld genoemd worden." Hij wees erop dat de geschiedenis zichzelf herhaalt: Tijdens de Tweede Wereldoorlog geloofde niemand in het bestaan van concentratiekampen en de holocaust. Vandaag de dag, worden er organen geoogst en vragen mensen zich nog steeds of deze aantijging wel betrouwbaar is.

Laar benadrukte dat de mensen in de vrije wereld de mensen die nog steeds onder het communistische schrikbewind leven, moeten helpen. Het negeren van hun lijden is zeer gevaarlijk en zal de hele vrije wereld schade toebrengen.

Laar zei dat de 27 miljoen Chinezen die zich uit de CCP en de aan haar gelieerde organisaties hebben teruggetrokken, een moedige en juiste keuze hebben gemaakt. Hij zei: "een klassieke communistische taktiek is zowel de persoon zelf als zijn familieleden te vervolgen. In feite, vrezen zij (de CCP) het volk. Wanneer de angst onder het volk verdwijnt, zal het schrikbewind van de CCP ineenstorten."

De heer Laar zei dat Estland 20% van haar bevolking verloor toen het door de Sovjet-Unie werd gecontroleerd. Laar sloot af met: "Het wordt nu wereldwijd erkend dat het communisme anti-menselijk is. Zonder geweld en terreur kan het communisme niet bestaan." 

Mart Laar was de Eerste Minister van Estland van 1992 tot 1994, en hij werd herkozen in 1999. Hij leidde de succesvolle economische en politieke hervormingen in Estland en legde hiermee een goed fundament om als land lid te worden van de EU. Hij is een productief historicus en is momenteel lid van het parlement van Estland.

 

Bron: http://www.clearharmony.net/articles/200711/41950.html

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular