Falun Dafa Informatie Centrum: Schendingen van Olympische Omvang

28-11-2007 olympischespelen

Het Falun Dafa Informatiecentrum rapporteerde woensdag dat de organisatoren van de Beijing Olympische Spelen openlijk hun beleid hebben uitgesproken dat Falun Gong aanhangers niet mee mogen doen aan de Olympische Spelen in de zomer van 2008. De beslissing van Beijing is een forse schending van de Artikelen 35 en 36 van China's eigen Grondwet, waarin de belofte staat van vrijheid van vereniging en godsdienst. Ook is Beijing's besluit in strijd met de reglementen van het Internationaal Olympisch Comité, welke iedere vorm van discriminatie verbied, inclusief die van godsdienst of politiek.

Het Falun Dafa Informatiecentrum veroordeelt het besluit van Beijing en roept de internationale gemeenschap op om druk uit te oefenen op de communistische functionarissen van China om het onrechtmatig beleid te herroepen.

Woordvoerder Mr. Erping Zhang van het Informatiecentrum zei, "De Olympische Spelen moeten niet veranderd worden in een theater van intolerantie, een viering van communistische samenspanningen".  "We praten over tientallen miljoenen mensen die uitgesloten worden van de Spelen simpelweg om wie ze zijn. Dit komt neer op een schending van het Olympische Handvest op een schaal die niemand zich heeft voor kunnen stellen.

Het nieuws van de discriminerende plannen van Beijing werd op 8 november j.l. gepubliceerd in een rapport van het \[Verenigd Nieuws]. Het rapport wijst erop dat Beijing's nieuwe, zoals beweerd wordt, meer tolerante religieuze beleid,  "niet geldt voor Falun Gong", en in plaats daarvan alleen opnieuw "China's volharding laat zien om de spirituele beweging te begrenzen, te vervolgen en uit te roeien".

Li Zhanjun, directeur van het Beijing's Olympisch mediacentrum, vertelde het AP dat, "Falun Gong teksten en Falun Gong activiteiten in China verboden zijn", en dat "Buitenlanders die naar China komen de wetten van China moeten respecteren en zich eraan moeten onderwerpen.

De verklaring van Beijing is niet bevredigend omdat het brandmerken van Falun Gong als "illegaal" een overtreding is van de grondwet van de Republiek van China, zowel als van vele internationale rechtsverdragen en verbonden van welke de PRC een kenmerk is.  Artikel 35 van China's eigen grondwet bijvoorbeeld beweert dat inwoners vrijheid van meningsuiting, van de pers, van bijeenkomsten, van verenigingen, van optochten en demonstraties genieten".

Artikel 36 verklaart eveneens dat inwoners "vrijheid van godsdienst genieten", en dat "Geen enkel instituut van de overheid, publieke organisatie of individu inwoners mag verplichten ergens in te geloven, of niet in te geloven, welke religie dan ook, noch mogen ze inwoners discrimineren die in welke religie dan ook geloven, of niet geloven."

De Olympische Spelen zouden geen aanleiding moeten zijn om een uitzondering te maken op zulke gedragslijnen, ook al hebben de PRC autoriteiten er tientallen jaren mee gepronkt. Het IOC heeft er daarentegen op gewezen dat de Spelen de bestuurders van China dwingt om hun grondeloze nationale mensenrechten situatie te verbeteren. Het Olympische Handvest zegt duidelijk: "Iedere vorm van discriminatie met betrekking tot een land of een persoon op grond van ras, religie, politiek, geslacht of iets anders is onverenigbaar met de Olympische Beweging".

De IOC voorschriften beschermen dus de begrenzing van groepen zoals Falun Gong, ook al is zulke discriminatie wettig in het land zelf; het brandmerken van Falun Gong als "illegaal"verandert niet het religieuze karakter, of de rechten van de groep en bespreekt alleen de bereidheid en aard van de Chinese communistische autoriteiten om regels van wetten ondergeschikt te maken aan politieke grilligheid.

Het benoemen van Falun Gong als "illegaal"door Beijing is een onhandige poging om een programma van geïnstitutionaliseerd geweld en vervolging te rechtvaardigen. Het Informatiecentrum van Zhang zegt, "Het feit blijft dat miljoenen vredige, zich aan de orde houdende inwoners die streven naar een betere gezondheid en volgens een hogere moraal willen leven, wreed behandeld worden en van hun rechten ontnomen worden door een autoritair communistisch regime". In alle andere 75 niet-communistische landen waar Falun Gong is opgericht wordt het vrijelijk, legaal en openlijk beoefend. Alleen in communistisch China biedt het het hoofd aan meedogenloze onderdrukking".

Volgens een rapport uit 2005 door een gespecialiseerde VN-rapporteur over Marteling waren 66% van de gerapporteerde slachtoffers van mishandeling in China Falun Gong beoefenaars. In een rapport van 2006 spreekt de gespecialiseerde VN-rapporteur over Marteling zijn bezorgdheid uit over de toenemende rapporten van systematische onderdrukking van Falun Gong: "verslagen van arrestaties, gevangenhouding, ziektebehandeling, mishandeling, seksueel geweld, doden, en oneerlijke verhoren van leden van zogenaamde ‘ketterachtige organisaties', meer in het bijzonder Falun Gong beoefenaars, reflecteren misschien een opzettelijk en geïnstitutionaliseerd beleid van de autoriteiten om op specifieke groepen zoals Falun gong te doelen."

Het Falun Dafa Informatiecentrum heeft geverifieerde details over 63.000 gevallen van mishandeling en van 3000 doden in gevangenschap. Men denkt dat het actuele aantal doden naar schatting 10.000 of meer is.

Beijing's laatste verklaring is een gevolg van een serie van waarschuwingen door het Informatiecentrum. Het Centrum heeft internationale steun gezocht om haar verordening te voorkomen.

In 2005 bijvoorbeeld heeft het Centrum betrouwbare rapporten ontvangen dat de PRC autoriteiten, als voorbereiding op de Olympische Spelen en in tegenstelling tot hun belofte om mensenrechten te verbeteren, juist maatregelen opvoeren om Falun Gong uit te roeien vóór de zomer van 2008.

In mei 2007 rapporteerde het Centrum over geheime richtlijnen van het Ministerie van Publieke Veiligheid. Deze waren verstrekt aan het Centrum door bronnen in China. De richtlijnen gaan over lijsten met 43 categorieën van ongewenste personen die onderzocht moeten worden en uitgesloten van de Beijing Olympische Spelen in 2008.

Het Informatiecentrum zoekt op dit moment naar verklaringen van IOC ambtenaren over de bekendmaking van Beijing en zoekt opheldering over welke maatregelen er genomen gaan worden om te verzekeren dat het beleid van discriminatie, hetzij openlijk hetzij in het geheim, niet uitgevoerd gaat worden door de PRC autoriteiten.Bron: http://www.clearharmony.net/articles/200711/42099.html

 

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular