De CCP Controleert de Administratie van de Luchtvaart in de Vooravond van de Olympische Spelen

19-03-2008 olympischespelen

Recentelijk heeft het politiedepartement een mededeling uitgestuurd bij monde van de administratie van de luchtvaart, over een nieuwe maatregel genaamd "Zuiveren van het Binnenste" en "Administratie voor pasjes voor de Vliegveld Controle Zone." De mededeling stelt dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de achtergrond van de leden van de bemanning die een "boarding pass" in hun bezit hebben of personen die de vliegveld controlezone binnen moeten gaan. Het onderzoek betreft de bemanningsleden zelf, hun familie, hun ouders, aangetrouwde familie, en kinderen ouder dan 18 jaar. Het onderzoek gaat na of deze personen een strafblad hebben, onderzoekt hun gedrag tijdens "de grote culturele revolutie" en "de slachtpartij op het plein van de hemelse vrede", of ze Falun Gong beoefenaars zijn, en of ze familieleden hebben in het buitenland. De formulieren moeten ondertekend worden door de familieleden van de bemanning en afgestempeld worden door de lokale politieafdeling. Dit heeft duidelijk te maken met de verhoogde veiligheid van de komende Olympische Spelen.

In de Westerse maatschappij vereist het organiseren van een groot sportevenement een hoop publieke veiligheidscontrole. Deze veiligheidscontrole is er echter om de veiligheid van het publiek te waarborgen, en veel aandacht wordt er gegeven aan het controleren op explosieve en gevaarlijke substanties. Voor de CCP is het echter een ander verhaal. Als er bezoekers uit het buitenland komen, dan is het eerste dat de CCP doet, mensen de mond snoeren door ze te bedreigen en te isoleren. De CCP doet grote moeite om mensen te bedriegen en te onderdrukken. Ze schetst een mooie façade, terwijl ze de waarheid verbergt over haar ware natuur. Om een excuus te hebben om de mensen te onderdrukken, brengt het de houding van mensen ten opzichte van "politiek" ter sprake. De "politiek" waar ze over spreekt, gaat niet over de mensen, hun land of hun afkomst. Het is enkel een term die gebruikt wordt als een etiket, dat opgeplakt wordt bij mensen die ze wil onderdrukken. Deze term is omringd met slechte bedoelingen en fungeert als masker voor de geest van de CCP.

In China zijn het aantal mensen dat een strafblad heeft een kleine minderheid van degene die het onderzoek betreft, terwijl de mensen die een relatie hebben met de "gebeurtenis op 4 juni"of Falun Gong beoefenaars zijn, een groot deel uitmaken van deze nieuwe maatregelen. Ook al zijn de onderwerpen waar het over gaat van ideologische aard, de CCP behandelt deze mensen als vijanden. De CCP houdt mensen die familieleden hebben in het buitenland scherp in de gaten. Is de CCP dom of overschat ze zichzelf? Eigenlijk beide. Waarom gedraagt ze zich op deze wijze? Omdat de partij teveel misdaden heeft begaan die niet meer bedekt kunnen worden en omdat ze angst heeft om ontmaskerd te worden.

Een voorwaarde om een evenement als dit in elk opzicht soepel te laten verlopen, is dat de morele standaard van het werkende personeel in orde is. Echter, de CCP past een beleid van wantrouwen toe. Waarom? De CCP wil niet dat haar geschiedenis en criminele daden bloot gelegd worden.

Terwijl de CCP de Olympische Spelen gebruikt om een groot standbeeld voor zichzelf op te richtten, brengt het tegelijkertijd meer tirannie met zich mee voor de Chinese mensen. Zulke wrede behandelingen zijn in de geschiedenis veelvuldig voorgekomen. Echter het kosmische klimaat is ondertussen veranderd en de hemelen veroordelen de CCP. Het is het lot van de CCP om snel aan haar einde te komen. En terwijl ze meer en meer misdaden begaat, zullen meer en meer van haar kwade daden worden belicht. Met als gevolg dat nog meer Chinese mensen ontwaakt zijn en uit de partij zijn gestapt.

De civiele administratie van luchtvaart in China deed in verleden alleen maar werk voor de CCP. In tijden van extreme armoede onder het communistische regime, werkte de bemanning hard voor een schamel loon. De CCP vertelde de werkers dan dat ze een hogere politieke status bekleden. In die tijd bestond het personeel voornamelijk uit luchtmachtpersoneel. Vandaag de dag is de administratie van de luchtmacht gecommercialiseerd, maar de invloed van de CCP cultuur is er nog steeds.Bron: http://clearwisdom.net/emh/articles/2008/3/12/95282.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular