Meneer Bai Shaohua werd gedurende vijf dagen opgehangen en geslagen door de politie van Beijing

23-04-2008 olympischespelen

Op 20 februari 2008 werden Mr. Bai Shaohua (37 jaar oud) en Mr. Yang Hui tegengehouden door de politie van Chinese Communistische Partij (CCP) uit Beijing terwijl ze van het stedelijk gebied van Beijing naar het Huairou District reden, met als excuus dat ze veiligheidscontroles uitvoerden voor de Olympische Spelen in Beijing. De twee werden vervolgens naar de gevangenis van Huairou gebracht. Omdat de politie Falun Gong materiaal in de auto gevonden had zoals CD's die de vervolging ontmaskeren, ondervroegen ze Mr.Bai waarbij folteringen gebruik werden om hem te proberen te verplichten de bron van zijn materiaal bekend te maken. Mr. Bai weigerde om zijn medebeoefenaars te verraden en werkte niet mee. Van 20 tot 25 februari 2008 werd hij opgehangen met handboeien en genadeloos geslagen door de politie van Beijing en gevangenisbewakers.

Mr. Bai Shaohua werd zo hevig gefolterd dat de politie vreesde dat hij zou sterven in de gevangenis en dat ze zouden verantwoordelijk gesteld worden voor zijn dood, zodat ze hem overbrachten naar de spoedafdeling van het Qinghe Centrum in Beijing voor medische verzorging. Ongeveer drie weken ervoor werd Mr. Bai Shaohua zijn vriend,  beoefenaar Mr. Yu Zhou, doodgemarteld in hetzelfde centrum. Mr. Yu Zhou en zijn vrouw Mevr. Xu Na werden ook tegengehouden op hun weg naar huis van het werk en gearresteerd door CCP officieren van Beijing die beweerden een veiligheidscontrole uit te voeren in voorbereiding van de Olympische Spelen.

Niettegenstaande Mr. Bai zijn leven in gevaar was als resultaat van de martelingen en hij in allerijl medische verzorging nodig had, hield het CCP personeel zijn toestand geheim, weigerden ze het om zijn familie hem te laten bezoeken en weigerden ze zijn recht op een advocaat.

Nadat zijn erg kritieke toestand werd gepubliceerd, belden Falun Gong beoefenaars van binnen en buiten China om medische hulp te vragen voor Mr. Bai. Het Politiedepartement van Beijing negeerde zijn zwakke, levensbedreigende toestand en veroordeelde hem tot één jaar werkkamp. Er wordt gezegd dat Mr. Bai ook de twee overblijvende maanden verplichte arbeid van een straf die hij kreeg in 2005 zal moeten uitzitten. Door zijn verzwakte conditie had hij de assistentie nodig van twee mensen om te kunnen lopen op 18 maart toen hij overgebracht werd naar het tweede team van plaatsingsafdeling van werkkampen van Beijing, waarvan de kwaadaardige reputatie van misbruik van Falun Gong beoefenaars gekend is.

Mr. Bai Shaohua werd door de plaatsingsafdeling van werkkampen van Beijing in eenzame opsluiting geplaatst. Als protest ging hij in hongerstaking.

Mr. Yang Hui werd samen met Mr. Bai Shaohua gearresteerd en vervoerd met dezelfde bus. Hij werd veroordeeld tot twee en een half jaar werken in een werkkamp. Er wordt aangenomen dat hij nu vastgehouden wordt in het Tuanhe werkkamp in Beijing. Zijn persoonlijke bezittingen zoals zijn auto, computer, gsm's werden aangeslagen door de politie van Beijing. De beoefenaar Mr. Qi Wei uit Beijing, die de auto leende aan Mr. Bai Shaohua en Mr. Yang Hui, werd opgesloten in de gevangenis van het Chaoyang district. Mr. Qi Wei zijn familie legde een klacht neer tegen het procuratoraat van het Chaoyang district in Beijing met beschuldigingen aan het adres van de politie en het CCP personeel dat verantwoordelijk is voor zijn arrestatie.

Huairou District Politiedepartement, Beijing: 86-10-89687608, 86-10-89687619
Eerste ondervragingsofficier Wang Pan

Assistent Eerste ondervragingsofficier: Qi (achternaam)
Directeur van de Huairou District gevangenis Meng Xianghai (man): 86-10-61697828, vraag naar de directeur


Mr. Bai Shaohua zit nu in de vijfde cel van de derde binnenplaats

Centraal punt van de gevangenis: 86-10-010-61697828 (Transfer mogelijk naar verschillende andere toestellen, directeur: 53542, onderdirecteur: 51529)Bron: http://clearharmony.net/articles/200804/43940.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular