Canada: Beoefenaars in Vancouver protesteren tegen het escaleren van de vervolging van Falun Gong door de CCP in naam van de Olympische Spelen en roepen om redding van familieleden van Canadese burgers

28-05-2008 olympischespelen

Op 16 mei 2008 hield de afdeling in British Columbia van de Canadese Falun Dafa Associatie een persconferentie voor de Kunstgalerie van Vancouver om te protesteren tegen de toenemende vervolging van Falun Gong door de Chinese Communistische Partij (CCP) in naam van de Olympische Spelen. De deelnemers riepen ook op de familieleden van een beoefenaarster in Vancouver te redden en veroordeelden het verbreken van de belofte van de CCP om de mensenrechten te verbeteren voor de Olympische Spelen.

Foto's van Falun Gong beoefenaarsters Gao Shuming en Gao Qinming, die illegaal zijn gearresteerd door de CCP.

In de ochtend van 15 april omsingelden 14 politieagenten het huis van Gao Shuming en Gao Qinming, beoefenaars uit Quangzhou, doorzochten het huis en namen de computers mee. De 83 jaar oude vader van de zussen werd zonder enige zorg alleen achtergelaten na hun arrestatie.

Gao Xiaoming, beoefenaar uit Vancouver en de jongere zus van Gao Shuming en Gao Qinming, zei op de persconferentie, "Een maand geleden arresteerde de CCP politie mijn twee zussen in naam van de voorbereiding op de Olympische Spelen. Wij weten nog steeds niet waar zij zijn. Sinds hun arrestatie maak ik me zorgen over mijn vader, die 83 jaar oud is. Er is geen ander familielid in huis. Hij had heeft tekenen van een beroerte gehad. Afgelopen november, verloor hij het bewustzijn en viel. Gelukkig herstelde hij na een paar minuten en verzorgden mijn zussen hem thuis.
    
Ze vervolgt: "Sinds het begin van dit jaar. Is de CCP begonnen met het op grote schaal arresteren en doden van Falun Gong beoefenaars in naam van de voorbereiding voor de Olympische Spelen. Sinds eind vorig jaar tot maart 2008 zijn er 1878 zaken gerapporteerd waarbij de CCP illegaal beoefenaars arresteerde en waarbij tientallen gestorven zijn tijdens politiehechtenis. Op dezelfde dag waarop mijn zussen zijn gearresteerd, zijn ook twintig andere beoefenaars in Guangzhou gearresteerd.

"Mijn zussen zijn gezagsgetrouwe burgers. Zij zijn onrechtmatig weggehaald eind 1999, 2001, 2003 en gevangen gezet in Guangzhou's Chatiou Forced Labour Camp. Mijn oudere zussen zijn gemarteld met sigaretten, door slaaponthouding voor bijna 100 aaneengesloten uren en geslagen. Nu zijn ze weer gearresteerd. Zij werden niet toegestaan om enige kledij van huis mee te nemen toen ze werden weggevoerd. Tot nu toe heeft niemand mijn familie geïnformeerd over hun verblijfplaats. Wij maken ons zorgen dat ze weer gemarteld worden."

Juffrouw Gao zei,"Ik roep de internationale gemeenschap, de Canadese overheid, mensenrechtenorganisaties en alle goedaardige mensen met kracht op te helpen mijn zussen te redden."

Juffrouw Zhang Su wees op een rapport van Amnesty International over hoe Zhou Yongkang, voormalig minister van Publieke Veiligheid, bevelen uitgaf om "hard op te treden" tegen Falun Gong beoefenaars teneinde op een succesvolle manier de Olympische Spelen te kunnen houden. De nieuwe ronde van arrestaties is een systematische actie in China. In veel steden, bieden lokale overheden hoge beloningen aan mensen om Falun Gong beoefenaars aan te geven.

De bloederige onderdrukking door de CCP van onschuldige Falun Gong beoefenaars in naam van het organiseren van de Olympische Spelen, staat in sterk contrast met het Olympisch Handvest. Hierin staat: "Het doel van Olympisme is om sport in dienst te stellen van de harmonieuze ontwikkeling van de mensheid, met het oog op het promoten van een vreedzame samenleving begaan met het behoud van menselijke waardigheid."

In China wordt Falun Gong nog steeds wreed vervolgd. De heer Manfred Nowak, de Speciale Rapporteur Marteling van de VN wees erop, dat 66% van het deel over China in het VN-rapport wordt ingenomen door zaken van marteling van Falun Gong beoefenaars.

De heer Nowak en Juffrouw Asman Jahangir, de Speciale Rapporteurs Vrijheid van Religie en Geloof van de VN, samen met juffrouw Sigma Huda, de Speciale Rapporteur Personen Handel van de VN, brachten hun originele communicatie met China naar buiten op 11 augustus 2006. Voortbouwend op informatie ter beschikking gesteld door individuen en vrijwilligersgroepen, waaronder de Falun Gong Mensenrechten Werkgroep (www.falunhr.org), brachten de Speciale Rapporteurs het volgende aan het licht en stelden vragen bij: de identificeerbare bronnen van organen voor transplantatieoperaties, de korte wachttijden voor het vinden van perfect geschikte organen en de correlatie tussen de plotselinge toename in orgaantransplantaties in China en het begin van de vervolging van Falun Gong beoefenaars. Onlangs hebben ze de Chinese overheid wederom gevraagd de aantijging van het roven van vitale organen van Falun gong beoefenaars en de bron van de organen voor de plotselinge toename in orgaantransplantaties, die plaatsvindt in China sinds het jaar 2000 te verklaren.

Beoefenaars uit Vancouver riepen de Canadese overheid op aan te sporen bij de CCP onmiddellijk de onrechtmatige arrestaties en doding van Falun Gong beoefenaars te stoppen en de zussen van Canadese burger, juffrouw Gao, vrij te laten.

Na de persconferentie hielden de beoefenaars spandoeken omhoog waarop in het Chinees en Engels stond, "Protest tegen de escalatie van de vervolging van Falun Gong door de CCP in naam van de voorbereiding op de Olympische Spelen" en liepen naar het Chinese Consulaat. Zij riepen op tot een onmiddellijke vrijlating van Gao Shuming en Gao Qinming.

Bron: http://clearharmony.net/articles/200805/44468.html

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular