De Sanhedrin over de vervolving

05-08-2008 olympischespelen

De ontluikende Sanhedrin - de opnieuw opgerichte raad van Joodse wijzen die de oorspronkelijke rechters waren van het oude Israël, hebben een vastberaden en actuele houding tegenover de vervolging van Falun Gong in China ingenomen, een baken van hoop dat het broederschap van mensen niet totaal uitgewist is door de ephemera.

Sinds 2007, toen Israëlische Falun Gong beoefenaars een klacht indienden bij de Sanhedrin over de marteling, gedwongen orgaanoogst en andere misdaden begaan door het Chinese communistische regime op leden van de Falun Gong, heeft de raad van rabbi's verschillende procedure hindernissen genomen waar voorheen zovele gerechtshoven zijn bezweken - concepten van jurisdictie immuniteit en diplomatische hoffelijkheid.

De Sanhedrin verklaart specifiek dat alleen immuniteit staten bindt en dat dit "Gerechtshof niet een agent van de regering van Israël is; het is een onafhankelijk, vrijwillig lichaam... een levend lichaam van Recht en Normen...Zoals gezegd in Deuterenomium 1.17 : je zal zowel de groten als de kleinen aanhoren; je zal voor geen enkel menselijk gezicht bang zijn; omdat de veroordeling voor God is..." Onze traditie eist Rechtvaardigheid voor iedereen".

Bovendien reageerde de raad met behendigheid op het diplomatieke verzoek van de Chinese ambassade om aan de zaak een einde te maken omdat gedurende de Tweede Wereldoorlog China Joodse vluchtelingen heeft geaccepteerd: "Men moet onderscheid maken tussen een natie en de regering van een natie. De Joodse mensen eren en respecteren de Chinese mensen voor de hulp die ze de Joodse vluchtelingen gaven tijdens het Nazi-regime en deze houding is inderdaad de bron van de bereidheid van het Gerechtshof om het zogenoemde lijden van een grote groep Chinese mensen te onderzoeken".

De Sanhedrin merkte op dat in gevallen waar regeringen betrokken zijn bij vervolging, rechtvaardigheid niet bereikt kan worden door trouw te blijven aan de normale regels van de procedure en/of bewijs. Trouw blijven aan zulke regels zou hetzelfde zijn als "je oren dichthouden voor het geluid van bloed en je ogen dichthouden terwijl je het kwaad aankijkt" (Isaiah 33.15). Dus accepteerde en verwerkte de raad een reeks indirecte bewijzen van de Chinese ambassade, voormalig ambassadeur van China, mensenrechten advocaat David Kilgour en de mensenrechten organisatie HRLF.

Het resultaat: een sprankelende, 5 pagina tellende beslissing, uitgebracht op 15 juli; in welke de raad doordacht de vervolging van Falun Gong adresseert vanuit een internationaal perspectief, door de lens van diegene die zich de Holocaust herinnerden en overleefden.

Het naast elkaar plaatsen van een onderscheidend kenmerk van zowel Nazi-Duitsland en het China van vandaag, namelijk dat een eens beschaafde en rationele maatschappij overstroomt wordt "door een meedogenloze politieke partij...zorgvuldig zijn criminele activiteiten verbergend voor het publieke oog". De Sanhedrin onthult de angstaanjagende zelfde manier waarop beide vervolgingen werden en worden behandeld door de wereld.

Als zodanig concludeert de Sanhedrin: "Als de mensenrechtenkwesties niet geregeld zijn vóór de opening van de Olympische Spelen van 2008 zal deelname aan de Spelen misschien gezien worden als onverschilligheid naar de schendingen van de mensenrechten in China, en als ondersteuning van de onderdrukking...en we beschouwen deelname van atleten, toeschouwers en politieke leiders als een indirect gevaar voor de wereldvrede...". Terwijl vele naties en instituten zijn blijven zwijgen over de vervolging van Falun Gong in China, heeft de Sanhedrin het bij het rechte eind. Het is tijd dat de wereld reageert.

 

Door Christine Moon-Counts, Human Rights Law Foundation
Bron:http://en.epochtimes.com/n2/world/the-sanhedrin-stands-against-persecution-of-falun-gong-1542.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular