Bekommernissen dat Falun Gong opzettelijk vals beschuldigd kan worden tijdens de Olympische Spelen

11-08-2008 olympischespelen

Het Falun Dafa Informatiecentrum heeft haar bezorgdheid geuit over het feit dat beoefenaars van de spirituele beweging Falun Gong in China vals beschuldigd kunnen worden tijdens de Olympische Spelen.

Het Falun Dafa Informatiecentrum dat gelokaliseerd is in New York gaf op 8 augustus een verklaring vrij die vermeldde dat de recente toename van gewelddadige aanvallen tegenover Falun Gong, zowel binnen als buiten China, gelijkaardig waren aan voormalig geweld dat voorafging aan kwaadsprekerij.

Het Informatiecentrum is bezorgd dat er een reële mogelijkheid bestaat dat de Chinese Communistische Partij (CCP) een poging kan doen om een incident op te zetten en vervolgens de daders als Falun Gong beoefenaars aan te wijzen.

"Ze hebben dit reeds eerder gedaan," aldus woordvoerder Erping Zhang van het Informatiecentrum.

"Over de voorbije negen jaar heeft de CCP een verscheidenheid van onjuiste labels op Falun Gong gekleefd. In elk van de gevallen, was het met de bedoeling om mensen te beschuldigen die Falun Gong beoefenen. En daardoor kunnen ze de wreedaardige daden goedpraten die Falun Gong beoefenaars ondergaan onder de heerschappij van de CCP," zei Mr. Zhang.

De keuze van labels om haat op te wekken waren speciaal vergezocht nu in de periode van de aftelling vóór de Olympische Spelen, merkte het Informatiecentrum op. Enkele Chinese leidersfiguren en media, die gecoördineerd wordt door de CCP, trachtten Falun Gong in verband te brengen met gewelddadige groeperingen of zelfs terroristen.

De regelmatigheid waarmee zulke referenties worden gemaakt nu de Spelen eraan zijn gekomen, duidt waarschijnlijk op een tweede, meer sinister doel om zulke slechte labels op Falun Gong te kleven, volgens het Informatiecentrum.

"Er bestaat jammer genoeg een werkelijke kans dat de CCP een incident kan orchestreren met de intentie om het op Falun Gong te steken," volgens Mr. Zhang.

Het Falun Dafa Informatiecentrum citeert voorbeelden van voormalige opgezette evenementen gericht tegen de vredevolle oefeningen- en meditatiemethode.

Één geval vond plaats in 2001 toen het Chinese regime naar een kans zocht om Falun Gong op een valse manier in verband te stellen met een meervoudig zelfverbrandingsincident op het Tiananmenplein. Verslaggever Phillip Pan van de Washington Post concludeerde enige tijd later dat niemand ooit die in dit evenement betrokken waren, Falun Gong beoefenden. Een Award-gerenomeerde film, False Fire (www.falsefire.com), en andere analyses hebben verder de beschuldigingen ontmaskerd, verklaart het Informatiecentrum.

Canadese advocaat Clive Ansley, die een specialist is in het Chinese rechtsstelsel, was een inwoner van China in het jaar 1999, het jaar dat de vervolging van Falun Gong begon, en hij was getuige van de strategieën die de CCP gebruikte op dat moment.

"Ik was dagelijks getuige van de niet aflatende beschuldigingen tegen Falun Gong en tegen Falun Gong beoefenaars in alle gebieden waar Chinese kranten en Chinese TV ontvangen werden," zegt hij in een onomwonden verklaring. "Het was de meest extreme en onrechtvaardige campagne van ware haat die ik ooit heb meegemaakt."

In de aftelling naar de Olympische Spelen is er bewijs dat deze campagne opnieuw wordt gepland.

Als gevolg van de aardbeving in Sichuan van mei 2008, verschenen verslaggevers in de Chinese staatsmedia zeggende dat overzeese Falun Gong beoefenaars de inspanningen verhinderden die Chinese organisaties deden om donaties te verzamelen voor de slachtoffers van de rampzalige aardbeving.

Van geen enkele van deze incidenten zijn er bewijzen of getuigen of werd er in andere media over gerapporteerd.

De vervolging van Falun Gong is goed bijgehouden. Meer dan 3000 sterfgevallen van mishandeling van Falun Gong beoefenaars in gevangenschap in China zijn gedocumenteerd en van miljoenen aanhangers van Falun Gong wordt aangenomen dat zij nog steeds worden vastgehouden.

De vervolging en marteling van beoefenaars is ook goed gedocumenteerd door de Verslaggevers van Foltering van de Verenigde Naties (the United Nations Rapporteurs on Torture), Amnesty International en Human Rights Watch.

Doorheen deze beproeving is er nooit van een incident sprake geweest waar aanhangers van Falun Gong op voorbedachte rade wraak namen.

"Laat het me zeer duidelijk stellen," zei mr. Zhang, "ieder die deelneemt in een georganiseerde daad van geweld in de naam van Falun Gong is, zoals de daad zelf getuigt, geen Falun Gong beoefenaar, en vertegenwoordigd zeker niet de gemeenschap van Falun Gong beoefenaars.

"In al onze inspanningen om onze basis van vrijheid terug te winnen over de voorbije negen jaar, hebben we nooit deelgenomen in daden die de intentie hebben om onschuldige mensen kwaad te doen," aldus Mr. Zhang. "De grondvesten van ons geloof zijn de principes van eerlijkheid, mededogen en tolerantie, en we trachtten deze principes te volgen in alles wat we doen ... zelfs tijdens het blootstellen van de mishandelingen die ons worden toegediend door de CCP."

 

Door Shar Adams, Epoch Times Australië
Bron: http://en.epochtimes.com/n2/china/concern-falun-gong-framed-olympics-2414.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular