Meer dan de helft van alle Chinezen hebben de Negen Commentaren gelezen, zegt een activist voor de mensenrechten.

13-11-2008 TEST

TAIPEI - Mensenrechtenactivist Wu Yalin, die op het moment politiek asiel aanvraagt in Taiwan, maakte bekend dat meer dan de helft van de Chinezen het boek de Negen Commentaren over de Chinese Partij hebben gelezen. Wu is na Hao Fengjun (1), en Jia Jia (2), de laatste persoon die publiekelijk de reusachtige en grote golf van Chinese mensen die zich terug trekken van de Chinese communistische partij (CCP), de Communistische jeugd afdeling (CYL), en de Communistische jonge pioniers (CYP) bekend maakt.

Wu Yalin met een certificaat van opzegging van de CCP
Wu kreeg een exemplaar van de Negen Commentaren in Oktober 2007. Direct nadat hij het boek had gekregen, begon hij erin te lezen. Hij vroeg drie exemplaren. Hij wilde twee exemplaren onder zijn vrienden verdelen en één voor hem zelf houden.

In twee dagen had hij het boek uitgelezen. Over het hoofdstuk waarin staat dat 30 miljoen mensen door hongersnood waren omgekomen bleef hij lang nadenken. Hij zei, “Deze vorm van informatie wordt in China achtergehouden. Hoewel ik toen pas twee jaar oud was zeiden de oudere mensen in mijn geboortedorp dat deze hongersnood, die verantwoordelijk was voor de dood van 30 miljoen mensen, veroorzaakt was door mensen en niet door natuurrampen zoals dit gezegd werd door de propaganda van de communistische partij.

De helft van alle Chinezen hebben de Negen Commentaren gelezen.  

Wu ontdekte dat al de informatie die vermeld wordt in de negen commentaren historische feiten zijn. Hij begon de drie kopieën van het boek te verspreiden onder zijn vrienden, in bijna elke provincie van het land.

Tijdens dit verspreiden van de negen commentaren ontdekte hij dat, “de helft van mijn vrienden dit boek gelezen hebben. Bijna iedereen heeft erover gehoord en zelfs enkele hebben het al twee jaar eerder gelezen.”

Wu vervolgde, “Zover als ik weet zijn de negen commentaren wijd verspreid en niet alleen bij de gemiddelde burger maar ook onder de leden van de communistische partij. Zover  ik weet hebben meer dan de helft van de mensen in China het boek gelezen. Ook zeiden de mensen die het boek hebben gelezen, “Dit is waar”.

Wu zei ook dat, “de Negen Commentaren vrij te verkrijgen zijn in het buitenland maar dat het in het moederland China kostbaar is omdat het moeilijk is om een exemplaar te bemachtigen”.

Het verspreiden van de Negen Commentaren is in China illegaal.

Op 11 november 2007 ontving Wu een kort berichtje van een vriend waarin stond dat de leden van de Bazhong stads partij comité in de provincie Sichuan in het geheim planden om hem tot drie jaar gevangenis te veroordelen, vanwege het verspreiden van de Negen Commentaren.” ,  “aanwakkeren van een anti China kracht en “het verstoren van de sociale orde in China.”

Weer merkte Wu dat hij in gevaar was. Hij stelde vast dat de jurisdictie van de CCP niet door een rechter hoeft worden vastgesteld; een straf van het gemeentelijk Partij comité zou al genoeg zijn. Daarom kunnen ze gemakkelijk elke straf opleggen die ze maar willen. Een ongegrond rechtsbesluit kan dus zomaar een persoon opsluiten in een werkkamp voor drie jaar.

Wu Yalin, die al eerder negen jaar in de gevangenis was opgesloten, begreep dit volkomen. Hij vertrok snel en geruisloos naar Sichen zonder dat hij dit één van zijn vrienden vertelde. Daar voegde hij zich bij een groep reizigers die naar Thailand gingen. Op 27 december 2007 arriveerde hij uiteindelijk in Taiwan en vroeg politiek asiel aan.

Veel mensen trekken zich in het geheim terug van de communistische partij.

Wu maakte bekend dat de reden dat hij had kunnen ontsnappen was dat hij al een jaar eerder een nieuw paspoort had geregeld. Nadat hij zelfs na gevangenschap vervolgd werd door de Chinese communistische partij, zorgde hij ervoor dat hij elk moment kon ontsnappen uit China.

Direct na aankomst op 28 december 2007 in Taiwan kreeg Wu een bericht van een vriend dat de provinciale autoriteiten van Sichuan voor hem als gezochte crimineel een arrestatie bevel hadden uitgeschreven. Als Wu zou terugkeren naar China zal hij tot drie jaar werkkamp veroordeeld worden op onaangetoonde aanklachten.

Afgelopen jaren hadden mensen twijfels over de echtheid van de aantallen van mensen die zich terug getrokken hadden van de communistische partij. Wu zei, “Velen trokken zich terug uit de partij onder een verzonnen naam. Vanwege het gevaarlijke regime van de communistische partij met zijn onderdrukking durfden mensen niet openlijk toe te geven dat ze zich hadden terug getrokken van de partij.”

Vervolgens zei hij, “Veel mensen hebben zich niet bij de partij aangesloten vanwege de idealen maar vanwege persoonlijke voordelen zoals het verkrijgen van macht en geld. Ik durf te beweren dat als de communistische partij in een democratisch land zou bestaan, het geen voet zou hebben om op te staan. Niemand zou de partij steunen omdat het echt heel slecht is en  allerlei slechte daden heeft begaan.”

De gewone mensen hebben geen echte voordelen genoten.  

Het afgelopen jaar heeft de Chinese communistische partij de zogenaamde “vredelievende opmars” verkondigd. Hoewel veel mensen denken dat “de communistische partij beter wordt” en dat “het nog wat meer tijd nodig heeft om zich te kunnen verbeteren,” is Wu het er niet mee eens.

Hij wees erop dat “het  keer op keer bewezen is dat na tientallen jaren van hervormingen in China de economie flink vooruit ging maar dat het maar een klein percentage mensen van de partij is dat werkelijk profijt ervan heeft. Veel gewone mensen hebben helemaal geen voordeel gehad. De waarde van de Yuan is in tegenstelling tot de Amerikaanse dollar gestegen. Daarin tegen, heeft de CCP dit geld gebruikt om wapens te kopen om hiermee Taiwan en zelfs Amerika te bedreigen. We zullen dit regime zo snel mogelijk verwerpen.”

(1). Hao Fengjun, voormalig politie officier van het bureau 610 van het Tianjin veiligheids bureau. Hij zocht politiek asiel in Australië nadat hij China ontvlucht was in 2005. Hij stopte met zijn werk omdat hij niet meer betrokken wilde zijn bij de vervolging van Falun Gong en andere religieuze groepen. Na aangespoord te zijn  door de recente ontwikkelingen gerelateerd aan de Negen Commentaren over de CCP en Chen Yonglin, besloot Hao om naar buiten te treden en het publiek de waarheid te vertellen.

(2). Jia Jia, voormalig hoofd secretaris van de Shanxi provinciale associatie van wetenschappers en technologische experts. Hij verliet zijn groep toeristen in Taiwan op 30 oktober in 2006 en kondigde aan zich terug te trekken uit de Chinese communistische partij (CCP).

Originele artikel: http://www.theepochtimes.com/news/8-1-4/63639.html

By Wang Renjun
The Epoch Times

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular