Chinese autoriteiten versterkten in 2009 hun grip op het juridische systeemSlachtoffers van het Chinese juridische systeem hadden het afgelopen jaar te kampen met langere gevangenisveroordelingen en een strenger juridisch klimaat

WASHINGTON – Beweegt het communistische China in de richting van meer openheid en democratie zoals velen hoopten en verwachtten, samen met de groei en vooruitgang in zijn economie? In het jaar rapport van 2009 van de Congressional-Executive Commission on China (CECC) werden vragen opgenomen over het recht en de toegang tot  gerechtigheid in het staatsregime. Op een paar uitzonderingen na, zijn de tendensen op het vlak van mensenrechten in China niet hoopvol.

China blijft een autoritair één partij systeem, en voorstellen tot een meerpartijensysteem en scheiding der machten – wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht – werden in verkorte procedures afgekeurd door de communistische leider Hu Jintao, alsook door Wu Bangguo, de nummer twee in de Partij hiërarchie.

Het CECC rapport vermeldde de versterkte grip van de Partij op alle administratieve niveaus en een tendens van het “toenemen van sociale monitoring en voortbestaan van controlemaatregelen”, gezien de Partij bijkomende organisaties in het leven riep om de sociale stabiliteit te behouden. 

Voor Falun Gong beoefenaars in China kende het afgelopen jaar een opmerkelijke toename in de duur van veroordelingen – tot zelfs 18 jaar – door een gewijzigde benadering in het onderdrukken van de medidatiebeweging. De afgelopen tien jaar werden beoefenaars met regelmaat naar “heropvoedings- en arbeidskampen” gestuurd voor maximaal drie jaar, waarbij er geen enkele formele aanklacht of rechtszaak nodig was, en waarbij geen beroep toegestaan werd onder het Chinese systeem van dit soort gevangenissen (nl. heropvoedings- en arbeidskampen). Relatief weinigen werden veroordeeld tot andere gevangenissen.


Dit jaar “veroordeeld” het regime nog veel meer beoefenaars tot gevangenschap. Hoewel de rechtzaken een farce zijn, geven ze het regime de schijn van wettelijkheid, zegt het Falun Dafa Informatiecentrum (FDIC), dat op 22 december een lijst van 863 Falun Gong beoefenaars vrijgaf, die het afgelopen 1,5 jaar veroordeeld werden.
 
Eens opgesloten in ofwel een heropvoeding - en arbeidskamp, ofwel gevangenis, worden beoefenaars onderworpen aan regelmatige martelingen en zware arbeid in gevaarlijke omstandigheden, om ze onder dwang te “transformeren” en hen te dwingen om hun geloof op te geven, volgens FDIC.

Advocaat veroordeeld tot zeven jaar

In het CECC jaarrapport van 2009 staat in mei een statement van een groep mensenrechtenadvocaten, net een paar dagen voor de herdenking van het bloedbad op Tiananmenplein op 4 juni. In het statement staat dat naast de onderdrukking door het regime van burgers die beroep aantekenen, intellectuelen, religieuse figuren, het regime in 2009 “zijn grootschalige onderdrukking van mensenrechtenadvocaten tot een ongeziene mate” intensifieerde. Het statement gaat verder met, “Het proces van het creëeren van een land dat door de wet geregeerd wordt, heeft een serieuze terugslag te verwerken.”

De reden dat advocaten klaagden is omwille van het feit dat het regime het gebruik van “afvoering, fysiek geweld, en bedreigingen van fysiek geweld om mensenrechtenadvocaten lasting te vallen en te intimideren,” opgevoerd heeft, volgens het CECC rapport. De aanvallen zijn dit jaar (2009) toegenomen, vooral in de aanloop van de 4 juni herdenkingsdatum.

Één van de vele voorbeelden die aangehaald werden door het CECC, is advocaat Wang Yonghang, die Falun Gong beoefenaars verdedigde en verschillende open brieven schreef waarin hij de wettelijkheid van hun vervolging betwist. Wang’s zaak is leerzaam om te zien hoe sterk het rechtssysteem is afgeweken in China, vanuit het perspectief van advocaten.

Wang argumenteerde dat Artikel 300, die het meest gebruikt wordt om Falun Gong te vervolgen, niet logisch is. Hoe kan het zijn dat het eenvoudigweg beoefenen van een geloof of het behoren tot een religieuze groep, het rechtssysteem kan belemmeren of “de toepassing van de wet ondermijnt”,  zoals gesteld wordt in Artikel 300?  Het mist daarnaast ook internationale duidelijkheidsstandaarden en specificiteit, zegt hij.

Op 4 juli viel de politie het huis van Wang binnen, doorzocht het en arresteerden ze Wang en zijn vrouw. De advocaten die hem moesten verdedigen, mochten hem niet bezoeken. “Terwijl hij ‘incommunicado’ gevangen gehouden werd, werd Wang ernstig geslagen, waarbij hij verwondingen opliep aan zijn rechter enkel. Hij kreeg geen behoordlijke medische verzorging en zijn enkel werd pas een maand later, in augustus, geopereerd, nadat het ontstoken was,” zegt het Falun Dafa Informatiecentrum. Op 27 november werd hij tot zeven jaar gevangenis veroordeeld voor het schenden van – u raadt het al – Artikel 300.

Een methode die het regime in 2009 veel meer gebruikte tegen mensenrechtenadvocaten, was het niet meer verlengen van hun licentie. Wat normaal een routinezaak is – het jaarlijks assessment en registratiesysteem – werd in 2009 gebruikt met het speciale doel om de licenties op te schorten of in te trekken van minstens 21 advocaten, waaronder vele prominente advocaten die “gevoelige” zaken op zich hadden genomen, zoals de aardbeving in Sichuan in mei 2008, de vervuilde melkproducten, Tibetanen, HIV-slachtoffers, huiskerken, politieke dissidenten, Falun Gong, onteigeningen van landbouwgebied, gedwongen uitwijzingen, en onnatuurlijke doden in gevangenschap, welke volgens het CECC vooral op rekening van China Human Rights Defenders (CHRD) stonden.

Het Yitong advocatenbureau in Beijing werd in februari verwittigd om zijn deuren te sluiten voor zes maanden als administratieve straf voor het zogenaamd in dienst hebben van een advocaat zonder licentie. Het bedrijf ontkende de beschuldiging. En zelfs als de beschuldiging waar zou zijn, zou de bestraffing tot sluiting veel te zwaar zijn, volgens een advocaat van Yitong, en een waarschuwing of boete zou meer geschikt geweest zijn. De sluiting droeg bij tot een bedreiging van zijn voortbestaan. De echte reden voor de sluiting lag blijkbaar in het feit dat Yitong had opgeroepen tot directe verkiezingen van personeelsleden van de staatgecontroleerde Beijing Lawyers Association, en omdat het “gevoelige” zaken op zich had genomen.

Intellectueel Liu Xiabo veroordeeld tot 11 jaar

Liu Xiaobo, 54 jaar, is een vooraanstaand Chinees intellectueel die 20 maanden in gevangenschap zat na het bloedbad op het Tiananmenplein, en in de jaren ’90 gedurende drie jaren in een arbeidskamp zat. Hij is gekend voor zijn welsprekendheid in de ondersteuning van democratie. Liu probeerde in een statement dat gepubliceerd werd in The Epoch Times op 4 oktober 2005, het concept van de Chinese Communistische Partij los te maken van China.

Liu zei dat de Chinese Communistische Partij (CCP) “een schijnbare logica benadrukte van besturen – de theorie van ‘dood van de partij is dood van de natie’. ... In feite hebben de ‘dood van de partij’ en de ‘dood van de natie’ geen onvermijdelijke causaliteit. Dit is omdat iedere politieke partij een speciale belangengroep vertegenwoordigt en geen gronden heeft om te beweren dat het “de natie, ethnische  groepen, en mensen” vertegenwoordigt. Zelfs al is het de heersende partij, het staat niet gelijk met de natie, en nog minder met de ethnische groepen of cultuur. Het [CCP] regime staat niet gelijk aan China, en zelfs nog minder aan de Chinese cultuur”.

Voor deze tekst zoals hierboven geciteerd en voor het verdedigen van de democratie, werd Liu schuldig bevonden in een rechtbank in Beijing, voor het “aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht,” een klacht die frequent gebruikt wordt tegen dissidenten. In een gesloten rechtzaak die minder dan drie uur duurde en waartoe Liu’s vrouw en buitenlandse media geen toegang kregen, werd Liu veroordeeld op 25 december tot 11 jaar gevangenis.

“Zoals bij vele Chinese juridische processen, vooral gevallen die als politiek gevoelig beschouwd worden, is wat er in de rechtzaal gebeurde grotendeels onbekend voor het publiek,” volgens een persbericht van Human Rights in China.

Langere veroordelingen en onderworpen aan marteling

De veroordeling tot zeven jaar van advocaat Wang en de veroordeling tot elf jaar van dissident Liu zijn voorbodes van een strenger juridisch klimaat in China in 2009. In het geval van 863 veroordeelde Falun Gong beoefenaars, kregen 63 een straf van tien jaar of meer.

Een groter deel van Falun Gong gevangenen werd voorheen vastgehouden in heropvoedings- en arbeidskampen of gevangenissen voor Falun Gong beoefenaars, soms tot twee keer aan toe, volgens FDIC. “De meesten werden gemarteld in gevangenschap, ondergingen slagen, slaapberoving en elektrische schokken met stokken,” zegt FDIC. De langere veroordelingen zijn voor hen die volgens de autoriteiten de beoefening opnieuw begonnen, zelfs na vrijlating van eerdere – en vaak altijd kortere – periodes van gevangenschap, volgens FDIC.

Zwarte gevangenissen

Als het Chinese juridische systeem er slecht uitziet, kan men een andere wettelijke weg proberen – namelijk protest aantekenen. In China kunnen burgers de hogere overheden vragen om tussen te komen in zaken, die gaan van bedrijfsgeschillen tot illegale grondroof, van corruptie tot marteling door de politie. Dit jaar echter bracht het Central Political Legal Committee van de Partij een advies uit, die het ontmoedigt om naar Beijing af te reizen om in beroep te gaan en dreigde ze ermee om hun zaak te seponeren en hen uit Beijing te zetten als ze herhaaldelijk naar Beijing zouden komen.

Ondanks het feit dat burgerpetities vastgelegd zijn in de Chinese wet, hebben ambtenaren op alle niveaus – regionaal, gemeentelijk en provinciaal – een gevestigd belang in het verhinderen van petitie-ondertekenaars om tot aan het petitiebureau in Beijing te raken. Ze worden onderworpen aan financiële boetes en straffen op het vlak van promotie, wanneer grote aantallen ondertekenaars uit hun regio in Beijing aangetroffen worden, en willen niet dat hun misbruiken aan het licht worden gesteld door petitie-ondertekenaars.

Als gevolg hebben lokale ambtenaren een buitenrechterlijk systeem ontwikkeld om petitie-ondertekenaars te onderscheppen, af te voeren en hen op te sluiten in zwarte gevangenissen of zwarte huizen. De ambtenaren betalen de bewakers van de zwarte gevangenissen, waar “gevangenen geen toegang tot rechtshulp hebben en in veel gevallen ook geen contact met familie en vrienden hebben”, volgens een rapport van Human Rights Watch (HRW) op 12 november. Gevangenen worden onder constant toezicht geplaatst, en worden onderworpen aan vaak willekeurig fysiek en psychologisch misbruik, waaronder slagen, sexueel geweld, bedreigingen en intimidaties,” zegt het HRW rapport.

Een klein percentage van petitie-ondertekenaars wordt onder dwang naar psychiatrische ziekenhuizen gestuurd en krijgt medicatie toegediend. Deze praktijk wordt eveneens toegepast op toegewijde religieuze volgelingen en Falun Gong beoefenaars, volgens een rapport van Radio Free Asia, zegt CECC.

bron: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27235

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular