Manifestatie bij het Europees Parlement voor eerlijk proces Falun Gong in Rusland

Op vrijdag 20 juli hielden Belgische, Nederlandse, Franse en Duitse Falun Gong beoefenaars een demonstratie voor de gebouwen van de EU om aandacht te vestigen op de prangende situatie in Rusland, waar Falun Gong beoefenaars mogelijk hun vrijheid van overtuiging en meningsuiting dreigen te verliezen.

Demonstratie voor het Europees Parlement om aandacht te vragen voor druk op Falun Gong beoefenaars in Rusland.

Momenteel loopt een beroepsprocedure tegen de uitspraak van een rechtbank in Krasnodar die in november 2011 de volgende publicaties bestempelde als “extremistisch materiaal.”

1.    Het boek “Zhuan Falun” door de stichter van Falun Gong, dhr. Li Hongzhi.
2.    Het rapport “Bloederige Oogst” over illegale orgaanroof op gevangenen in China, geschreven door de onafhankelijke mensenrechtenadvocaten David Kilgour en David Matas.
3.    Enkele Falun Gong flyers.

Hoewel de rechtbank in Krasnodar een plaatselijk hof is, zou de uitvoering van het vonnis betekenen dat Falun Gong beoefenaars in heel Rusland vogelvrij verklaard worden; dat het verboden is voor Falun Gong beoefenaars om samen te komen; en dat eenieder in het bezit van bovenvermelde publicaties, een celstraf riskeert.

Op 16 februari vaardigde het Europese parlement een resolutie uit waarin zij haar zorg uitte over het misbruik van de Russische anti-extremisme wetgeving, en het onwettig misbruik ervan tegen religieuze minderheden zoals Falun Gong.

De Russische anti-extremisme wet werd enkele jaren terug in uiterst vage termen herschreven, en zo rekbaar in haar interpretatie gemaakt dat zij in theorie de mogelijkheid biedt om zowat iedere religie (bv. het christendom) te verbieden.

Het verdrag over “Goede buren zijn, vriendschap en samenwerking tussen de Russische Federatie en de volksrepubliek China” werd op 16 juli 2001 ondertekend door de Russische President Vladimir Poetin en voormalig Chinees president Jiang Zemin. De Russische autoriteiten hebben artikel 8 van het verdrag aangegrepen om verschillende Falun Gong manifestaties in Rusland te verbieden.

Als lid van de Shanghai Cooperation Organisation, heeft Rusland haar veiligheidsdiensten toegestaan Falun Gong beoefenaars gelijk te stellen aan terroristen. De wettelijke basis van de anti-terroristische activiteiten van de  Shanghai Cooperation Organisation, schenden de principes van de Verenigde Naties, en hoe deze terrorisme definiëren.

De rechten van Falun Gong beoefenaars worden in Rusland op verschillende wijzen met voeten getreden:

  1. Beslissing van de rechtbank van Pervomaisky in Krasnodar van 27 oktober 2011 om Falun Gong publicaties als extremistisch te beschouwen.
  2. Verbieden van activiteiten georganiseerd door Falun Gong beoefenaars gebaseerd op artikle 8 van het vriendschapsverdrag tussen Rusland en China, waarbij Russische Falun Gong beoefenaars behandeld worden als terroristen met als onderbouwing uitsluitend lasterlijke brieven van de Chinese ambassade, zonder enig fysiek bewijsmateriaal, terwijl Falun Gong officieel geregistreerd staat als vereniging in 6 regio's in Rusland, en als vereniging volstrekt legaal is.
  3. Gedwongen deportaties van Chinese Falun Gong beoefenaars naar China die reeds jaren in Rusland samenwoonden met hun Russische familieleden, waaronder een vrouw, een kind en een bejaarde man, die door het Rode Kruis geregistreerd waren als mensen die internationale bescherming nodig hadden.
  4. Meermaals werden buitenlandse Falun Gong beoefenaars geweigerd om Rusland binnen te komen. Menigeen werd aan de grens uit de trein gezet door de Russische veiligheidsdiensten, zonder enige uitleg.
  5. Weigering om media of andere verenigingen van Falun Gong beoefenaars te registeren.
  6. Verspreiden van laster en haatpropaganda tegen Falun Gong door de Chinese ambassade onder regionale en federale Russische functionarissen.


Falun Gong beoefenaars vragen de EU er bij de Russische overheid aan te dringen op een eerlijk proces in het Russische Hooggerechtshof waar de beroepsprocedure tegen de uitspraak in Krasnodar loopt.

Wij vragen de Russische overheid het onwettige lastigvallen, achtervolgen en intimideren van wet-eerbiedende Falun Gong beoefenaars stop te zetten.

We vragen de Russische overheid ook haar eigen wetten te eerbiedigen en de fundamentele vrijheden van Falun Gong beoefenaars te respecteren, zodat zij een vreedzame omgeving genieten om hun overtuiging (waarachtigheid, mededogen, verdraagzaamheid) te belijden.

We eisen een internationale veroordeling van de vervolging van Falun Gong in China, en de manier waarop de Chinese Communistische Partij haar vervolging exporteert naar andere landen, door andere regeringen, zoals Rusland, Zuid Korea, Ijsland, Frankrijk, Vietnam, enz. onder druk te zetten op politiek en/of economisch vlak.

Link resolutie Europees Parlement: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0054+0+DOC+XML+V0//NL

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular