Italiaanse MEP ondervraagt de Europese Commissie over de zaak Falun Gong

(Minghui.org) Op 4 juli 2012 stelde Cristiana Muscardini vragen aan de Europese Commissie over de vrijheid van geloof van Falun Gong.

De inhoud van het onderzoek ging als volgt:

De hoge vertegenwoordiger moet zich bewust zijn van China's [Editors notitie: Refereert naar de Chinese Communistische Partij of anders CCP] lang staande positie tegenover de spirituele beweging Falun Gong en het opdringen van haar wil t.a.v. andere landen. Bijvoorbeeld, deze week kondigde het Russische Hooggerechtshof aan van plan te zijn alle Falun Gong publicaties te verbannen. Zonder twijfel is vervolgen een schaamteloze schending van mensenrechten ongeacht wat voor een vorm het heeft. Religieuze en culturele vrijheid is onaantastbaar. Elke poging om dat te beperken of zelfs te elimineren is een misdaad en zou vervolgd en krachtig veroordeeld moeten worden. Om dit gevecht voor vrijheid dat wereldwijd plaatsvindt te ondersteunen en voornamelijk om druk uit te oefenen op Rusland, wil ik deze onderzoeken aan de orde stellen bij de Commissie:

  1. Zijn er enige maatregelingen genomen om de vrijheid van Falun Gong [beoefenaars] te beschermen?
  2. Welke Internationale organisaties zijn bereid om te vechten voor de bescherming van religieuze vrijheid, in het licht van de recente slachtpartijen van Christenen in Nigeria en Kenya?
  3. Bent u bereid om als voorwaarde mensenrechten hoog in het vaandel te houden wanneer u handelsovereenkomsten sluit met andere landen, met name ten opzichte van de landen die deze rechten niet kunnen garanderen?
  4. Hoe kan het acceptabel zijn dat landen zoals Rusland, die recentelijk zijn toegelaten tot de WTO, zo schaamteloos mensenrechten kunnen schenden?

Zie de vragen op de website van het Europees Parlement: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012-006755+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

Scan van de ingediende vragen.
ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular