Vrouw van mishandelde Chinese
advocaat Gao Zhisheng reikt uit naar hulp van de V.S.

(Epoch Times) WASHINGTON –- De traditionele Chinese geneeskunde zegt dat de tand het sterkste gebeente is van het menselijk lichaam. Maar in het geval van Gao Zhisheng, de vermaarde Chinese mensenrechtenadvocaat, waren zelfs de sterkste botten niet opgewassen tegen de immense druk en afstraffing toegebracht door de geheime politie van de Chinese Communistische Partij.

Gao had 28 goede tanden toen hij vijf jaar geleden in de gevangenis terecht kwam –- nu heeft hij 12 losse tanden waarvan de 6 voorste tanden er gemakkelijk met de hand uitgetrokken kunnen worden. Ze bungelen in zijn mond en doen pijn. Volgens zijn vrouw Geng He, die een toespraak hield in de nationale pers club op 9 september, neemt hij de hele dag pijnstillers om de pijn te verzachten.

Ze was al voor de achtste keer naar Washington gekomen om een beroep te doen op de Amerikaanse regering om maatregelen te treffen wat betreft het lot van haar man, één van China's meest prominente mensenrechtenadvocaten.

Gao Zhisheng werd meer dan een decennium geleden geprezen door het Ministerie van Justitie als één van China's beste advocaten. Maar zijn volharding in het opnemen van gevoelige politieke zaken, waaronder meest opvallend de systematische martelingen van Falun Gong beoefenaars, maakte hem sinds 2004 een doelwit van officiële vervolging.

De situatie zal alleen veranderen als  topleiders van de V.S.  zich hier over uitspreken
–- Geng He, vrouw van advocaat Gao Zhisheng

Op 7 augustus werd hij vrijgelaten na 5 jaar vasthouding, maar hij is door deze ervaring zowel fysiek als mentaal verwoest.

Nu probeert Gen He de Amerikaanse regering te mobiliseren om de kwestie openbaar aan te halen op de hoogste niveaus bij de Chinese autoriteiten, om zo zekerheid te verkrijgen dat haar man zich kan herenigen met zijn gezin.

“De situatie zal alleen veranderen als topleiders van de V.S.  zich hier over uitspreken” zei Geng.

Zijn vrouw en twee jonge kinderen zijn in 2009 China ontvlucht via Thailand en wonen nu in Californië.

Geng, tezamen met vertaler Sherry Zhang en advocaat Jared Genser, zal een ontmoeting hebben met het Staatsdepartement, het Witte Huis en congres-ambtenaren tijdens haar verblijf in Washington. Ze zal hen vertellen wat er met Gao gebeurde de afgelopen vijf jaar en hen om hulp vragen om zijn vrijlating veilig te stellen.

Vijf jaar duisternis

Vijf jaar eenzame opsluiting in een kleine kamer zonder zonlicht, geen menselijk contact en een dieet van rijst, water, en kool hebben de gezondheid van Gao Zhisheng geruïneerd.

Hij werd onder constante bewaking geplaatst gedurende 24 uur per dag en de bewakers die hem in de gaten hielden hadden strikte instructies gekregen geen woord tegen hem te zeggen.

Geng He (L) spreekt op de National Press Club in Washington, D.C., met vertaler Sherry Zhang (R). Geng is in de hoofdstad om steun van de Amerikaanse regering te zoeken om haar man Gao Zhischeng, een promenente Chinese mensenrechtenadvocaat naar de V.S. te krijgen na jaren van eenzame opsluiting en politieke vervolging. (Tiffany Wu/Epoch Times)

365 dagen per jaar en 24 uur per dag zonder enige toegang tot de buitenwereld terwijl hij werd vastgehouden in een donkere cel zonder zonlicht, ik denk dat niemand van ons zich zulk lijden zou kunnen voorstellen,” zei Jared Genser, die als pro bono advocaat optreedt voor Gao en Gao's vrouw, Geng He.

Gao verloor maar liefst 23 kilo tijdens zijn opsluiting.

Wellicht de meest bekende verslagen over martelingen die Gao onderging vonden plaats in juli 2007, toen hij ontvoerd werd door de veiligheidsdienst en gedurende zo'n 50 dagen lang gemarteld werd, met inbegrip van het doorprikken van zijn genitaliën met tandenstokers en brandende sigaretten die vlak bij zijn ogen gehouden werden.

De behandeling die Gao Zhisheng onderging is een klassiek en duidelijk geval, dat de wereld laat zien hoe kwaadaardig de Chinese Communistische partij is.
–- Chen Guangcheng, Chinese activist

Maar Geng vertelde dat ze onlangs te weten kwam dat van april 2010 tot december 2011 –- net voordat hij voor drie jaar lang in de Shaya gevangenis terecht kwam –- Gao in een kelder van een militaire basis opgesloten is geweest en daar nog ergere en wredere martelingen onderging dan in 2007.

Nog een andere Chinese mensenrechtenheld was aanwezig op de conferentie, namelijk Chen Guangcheng, de blinde mensenrechten advocaat die met succes uit China gered werd in mei 2012.

“Ik denk dat Amerika en andere landen zeker genoeg macht hebben om deze zaak op te lossen,” zei Chen in een interview met Epoch Times.” Ik hoop dat activisten in China ook Gao Zhisheng zullen gaan bezoeken, net zoals ze mij zijn komen bezoeken. Dat zal de vele kwaadaardige gezichten die de Communistische partij heeft blootstellen aan de wereld.”

Ook merkte hij op: “De behandeling die Gao Zhisheng onderging is een klassiek en duidelijk geval, dat de wereld laat zien hoe kwaadaardig de Chinese Communistische partij is.”

Steun van de V.S.?

De advocaat Genser zei dat de regering van de V.S. op fundamenteel humanitair vlak een interesse moeten tonen in Gao’s zaak. Uit verantwoordelijkheid tegenover de waarden van de V.S. en omdat Gao's vrouw een politiek vluchteling is in dit land.

“Mijn hoop is dat met grotere en meer intense publieke druk, andere regeringen, de media en mensenrechten groeperingen een helder licht zullen werpen op wat er met Gao gebeurde... en ervoor zullen zorgen dat het lijden dat dit gezin heeft doorstaan eindigt.”

“De Verenigde Staten heeft een unieke verantwoordelijkheid tegenover Gao en zijn gezin om hen te helpen met een humanitaire hereniging,” zei Genser.

Sophie Richardson, hoofd bij het Human Rights Watch China, zei dat het misbruik van Gao een bredere weerspiegeling is van de rechtsstaat in China welke in het belang zijn van de Verenigde Staten om ze te trachten op te lossen of te hervormen.

“We kunnen zien dat het werk dat mensen zoals Gao Zhisheng doen, fundamenteel in overeenstemming is met wat de Verenigde Staten zegt dat het wil in termen van verandering in China en om te zorgen voor een sterke bilaterale relatie.”

Bron http://www.theepochtimes.com/n3/945582-wife-of-tormented-chinese-lawyer-gao-zhisheng-seeks-us-help/?photo=2

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular