Raad van Europa neemt resolutie aan ter veroordeling van misdaden door totalitaire communistische regimes

Op 25 januari 2006, tijdens haar parlementaire vergadering in Straatsburg, Frankrijk, heeft de Raad van Europa een resolutie aangenomen die de misdaden veroordeelt begaan door totalitaire communistische regimes. De Raad van Europa benadrukte dat de resolutie praktische implicaties heeft. Ze geeft morele steun aan de slachtoffers door erkenning van deze misdaden en moorden in het verleden en heden. In de resolutie werd verklaard dat totalitaire regimes wereldwijd een onvoorstelbaar aantal slachtoffers hebben veroorzaakt, en dat de Chinese Communistische Partij verantwoordelijk is voor meer dan 65 miljoen moorden.

 

Vergadering van de Raad van Europa waarbij de resolutie m.b.t. veroordeling van misdaden door totalitaire communistische regimes werd aangenomen.

Volgens een verslag van VOA van 27 januari, nam de Europese Parlementaire Vergadering (PACE) voor het eerst een resolutie aan die misdaden begaan door totalitaire communistische regimes sterk veroordeelt. Deze veroordeling door Europa tegen misdaden begaan door totalitaire regimes is gelijkaardig aan de sterke veroordeling tegen het Nazi regime (in Nuremberg) een halve eeuw geleden.

De resolutie dringt voormalige Oost-Europese communistische landen aan hun leerboeken aan te passen en monumenten te bouwen voor de slachtoffers van totalitaire communistische regimes.

De resolutie was aangenomen als resultaat van een rapport over “de behoefte voor een veroordeling van misdaden door totalitaire communistische regimes” van Göran Lindblad, een lid van de Zweedse parlementaire delegatie voor de Raad van Europa.

Rapport somt de misdaden op van totalitaire communistische regimes


Het rapport somt de misdaden op die begaan zijn door totalitaire communistische regimes, en verheldert dat de communistische dictatorschappen gekarakteriseerd worden door een massale schending van mensenrechten van meet af aan. Om macht te verwerven en te behouden zijn communistische regimes verder gegaan dan individuele moorden en lokale slachtpartijen, en hebben ze criminele activiteiten geïntegreerd in het besturingssysteem. Wanneer de behoefte rees, hebben communistische regimes teruggegrepen op terreur om hun macht te behouden, zoals geïllustreerd door Tsjechaslowakije in 1968, Polen in 1971, 1976 en 1981 of China in 1989.
De Raad van Europa duidde in haar resolutie aan dat de misdaden begaan door totalitaire communistische regimes varieerden afhankelijk van de cultuur, het land en de historische periode en individuele en collectieve moorden en executies omvatten, evenals concentratiekampen, verhongering, deportaties, marteling, slavenarbeid, vervolging van etnische minderheden en religieuze mensen, beroving van vrijheid van geloof, overtuiging, meningsuiting en pers, en andere misdaden.

Slachtoffers in China overtreffen het totaal van alle andere landen


Volgens conservatieve schattingen is het aantal slachtoffers van totalitaire communistische regimes als volgt verdeeld per land of regio: Sovjet Unie: 20 miljoen slachtoffers, China: 65 miljoen, Vietnam: 1 miljoen, Noord Korea: 2 miljoen, Cambodja: 2 miljoen, Oost Europa: 1 miljoen, Latijns Amerika: 150.000, Afrika: 1,7 miljoen, Afghanistan: 1,5 miljoen.

Het rapport duidt aan dat het 15 jaar geleden is sinds de val van de Sovjet Unie en het einde van de Koude Oorlog, en de onthulling van talrijke archieven illustreert dat er geen essentieel verschil bestaat tussen communisme en Nazisme. Beide ideologieën streven naar de oprichting van een ‘perfecte’ samenleving en de behoefte alle obstakels uit de weg te ruimen. Beide totalitaire regimes nemen soortgelijke middelen aan om hun macht in stand te houden, bijvoorbeeld door het organiseren van jeugdgroepen, ideologische propaganda voeren in scholen, militaire controle implementeren in de maatschappij, verering van leiders, beroving van vrijheid van meningsuiting en vervolging van hun tegenstanders met elke denkbare methode.

De auteur van het rapport, Göran Lindblad, vermeldde specifiek de sociale karakteristieken van totalitaire regimes in zijn speech gedurende het debat over de resolutie van de PACE. Hij zei dat individuele rechten en waarden niet bestaan onder totalitaire regimes. Als we nu in een totalitaire samenleving zouden zijn, zou het debat van vandaag onmogelijk zijn. Alle samenlevingen onder totalitaire regimes bestaan onder terreur. In zulke samenlevingen kunnen individuen hun gedachten niet vrij uiten, omdat ze weten dat ze daar voor gestraft zullen worden.

Veroordeling van de misdaden door totalitaire regimes heeft een praktische betekenis


De resolutie aangenomen door de PACE benadrukte in het bijzonder haar praktische belang, omdat “de communistische regimes nog steeds actief zijn in sommige landen en de misdaden begaan onder deze regimes door blijven gaan.”

Göran Lindblad zei dat we soortgelijke verschijnselen kunnen zien in hedendaags China, wat onder een totalitair communistisch regime bestaat. Het regime neemt serieuze maatregelen aan om dissidenten aan te pakken, zoals Falun Gong beoefenaars of religieuze mensen.

Göran Lindblad uitte dat wanneer meer mensen tegenstanders van het regime worden, wanneer de groep van politieke dissidenten groter wordt, dit aanduidt dat de weerstand tegen het regime sterk aan het worden is. Dit is een goed fenomeen.

Grondige terugblik op de misdaden van totalitaire communistische regimes


Aangezien het dit jaar precies 15 jaar is na de val van de Oost-Europese totalitaire communistische regimes, gelooft de Raad van Europa dat het een goede gelegenheid is om grondig terug te blikken op de misdaden begaan door totalitaire communistische regimes. De internationale gemeenschap heeft hiervoor nooit collectief en grondig teruggekeken noch onderzoek gedaan naar de misdaden begaan in de naam van klassenstrijd en proletarisch dictatorschap, noch heeft de internationale gemeenschap een publieke veroordeling uitgesproken over de misdaden van totalitaire communistische regimes zoals ze dat gedaan heeft met betrekking tot de misdaden van de Nazi’s. Met als gevolg dat het algemene publiek deze misdaden niet voldoende begrijpt, en dat de misdaden van sommige communistische partijen niet getoetst zijn aan de geschiedenis waardoor ze nog steeds legaal zijn in sommige landen.

De Raad van Europa gelooft dat het terugkijken in de geschiedenis een vereiste is om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt, en publieke veroordeling is een referentie voor communistische partijen in post-communistische tijden. De resolutie vraagt voor uitbreiding van morele restitutie voor het leed van de slachtoffers van communistische regimes en hun families. Het doet tevens een beroep op voormalige Oost-Europese landen om hun leerboeken aan te passen en monumenten te bouwen voor de slachtoffers van totalitaire communistische regimes.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular