81 leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verzoeken Bush om de wreedheden van de CCP te onderzoeken van het levend oogsten van organen

(Clearwisdom.net) 81 leden van het Amerikaans Huis van Afgevaardigden ondertekenden een brief aan de Amerikaanse president Bush om hun bezorgdheid te uiten over de beweringen dat de CCP illegaal organen zou oogsten van Falun Gong-beoefenaars. De brief werd afgegeven aan Het Witte Huis.

 

81 leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verzoeken Bush om de wreedheden van de CCP te onderzoeken van het oogsten van organen(Clearwisdom.net) 81 leden van het Amerikaans Huis van Afgevaardigden ondertekenden een brief aan de Amerikaanse president Bush om hun bezorgdheid te uiten over de beweringen dat de CCP illegaal organen zou oogsten van Falun Gong-beoefenaars. De brief werd afgegeven aan Het Witte Huis.

De 81 leden van het Amerikaans Huis van Afgevaardigden vertelden Bush dat het belangrijk is voor de VS om haar positie te bepalen over dit onderwerp en de beschuldigingen nader te bekijken. Het ontrafelen van de waarheid over dit incident zal waarschijnlijk miljoenen onschuldige levens redden.

Congreslid Dana Rohrabacher, voorzitter van het Subcommittee on Oversight and Investigation, Committee on the House International Relations

Vergeleken met dit heeft congreslid Dana Rohrabacher, voorzitter van het Subcommittee on Oversight and Investigation, Committee on the House International Relations een begeleidebrief opgesteld, waarin gevraagd wordt dat president Bush Amerika's sterke wens moet uitdrukken om een volledig onderzoek te doen naar deze beweringen van het illegaal oogsten van organen van Falun Gong-beoefenaars, waarvan de lichamen worden gecremeerd om bewijsmateriaal te vernietigen, en een verklaring te eisen van de Chinese leider Hu Jintao over deze wreedheden.

Rohrabacher vertelde in de brief dat: "Wij als wetgevers, als staatshoofden en Amerikanen, moeten niet net als de rest de andere kant op kijken en zwijgen over deze misdaden. De geschiedenis geeft er niks om of we nou een handels-transactie hebben voltooid of als we hebben meegeholpen met het verkopen van een Boeing 747, maar de geschiedenis zal over ons oordelen als we kiezen om de andere kant op te kijken terwijl we geconfronteerd worden met zulk onbeschrijflijk menselijk lijden op zo'n grote schaal."

Een brief voor mijn collega’s in het Huis van Afgevaardigden

Beste Collegae,

Om de zoveel tijd presenteert er zich een onderwerp dat we gewoonweg niet kunnen negeren. Recentelijke aantijgingen dat de Chinese autoriteiten zich schuldig maken aan het oogsten van organen van nog levende mensen is één van deze onderwerpen.

Getuigen zeggen dat gedetineerde Falun Gong-aanhangers vervoerd worden in afgesloten vracht-treinen die naar geheime concentratiekamp-achtige faciliteiten worden gebracht waar chirurgen geplaatst zijn en die voorzien zijn van crematoriums om de lijken en ander bewijs te vernietigen. Een militaire dokter vertelde: "Ik was getuige van een speciale verzending van een trein die meer dan 7.000 mensen vervoerde in een trip van de stad Tianjin tot het Jilin gebied. De trein reed 's nachts, bewaakt door Chinese soldaten. Iedereen aan boord was geboeid aan speciaal ontworpen leuningen aan het plafond..."

Hij zegt dat er zich ongeveer 36 soortgelijken kampen bevinden in China, waarvan de drie grootste in de noordoostelijke provincies van Heilongjiang, Jilin, en Liaoning. Het grootste kamp, codenaam "672-S," wordt gezegd ongeveer 120.000 mensen vast te houden, waaronder Falun Gong-beoefenaars en andere gevangenen.

Een voormalig werknemer van het "Liaoning Trombose Behandelingscentrum van  Geïntegreerde Chinese en Westerse Geneeskunst" in het Sujiatun District van de stad Shenyang in de provincie Liaoning, rapporteerde dat op een gegeven moment ongeveer 6.000 Falun Gong-beoefenaars in het geheim werden vastgehouden in deze faciliteit. Zij schatte dat ongeveer driekwart van hen uiteindelijk hun harten, nieren, hoornvliezen, en huiden verloren en dat hun lichamen daarvoor werden gebruikt. Wat betreft de anderen, is zij bang dat de autoriteiten hen binnenkort gaat vermoorden om bewijs te vernietigen.

In die tijd was haar man een neurochirurg wiens baan inhield om hoornvliezen te verwijderen. De dokters werd verteld dat het verwijderen van organen bij levende Falun Gong-beoefenaars niet geteld werd als een misdaad. In plaats daarvan werd het "schoonmaken" genoemd voor het belang van de Chinese Communistische Partij. "Je kan je mijn lijden niet voorstellen," ze denkt terug aan toen hij het haar vertelde. "Die Falun Gong-beoefenaars waren nog levend. Het zou misschien makkelijker voor me zijn als ze dood waren, maar ze waren levend." Beide getuigen vrezen na het verlaten van China, voor hun levens.

De reporter van de Japanse televisie die als eerste het ijs brak, zei dat Falun Gong-beoefenaars worden gezien als een voortreffelijke bron van organen, omdat ze bijna onbeperkt te verkrijgen zijn en omdat er word gezegd dat er ongeveer twee miljoen worden vastgehouden in China's onmetelijke systeem van werkkampen en gevangenissen. "Ze \[CCP autoriteiten] kunnen niet genoeg lichamen vinden door middel van executies, en geen lichamen zijn zo gemakkelijk te verkrijgen voor deze zaken als die van beoefenaars," legde hij uit. Voor andere gevangenen, zelfs degenen die tot de doodstraf zijn veroordeeld, is het verwijderen van organen moeilijk zonder papierwerk. Maar volgens de CCP tellen de sterfgevallen van Falun Gong-beoefenaars als "zelfmoord" en de familieleden worden meestal niet geïnformeerd. Ziekenhuizen verwijderen hun organen en cremeren hun lichamen zonder enige officiële procedure of documentatie.

Dit zou wellicht de angstaanjagende reden zijn waarom er geen wachtlijst is voor menselijke organen in de Volksrepubliek China. De website van één transplantatiecentrum, het Oosterse Orgaan Transplantatie Centrum in Tianjin (www.ootc.net), zegt dat ze in 2005 "2.248 gevallen van levertransplantaties hebben volbracht" Een grafiek van hun "prestaties" laat het aantal zien van hun procedures die groeien door sprongen na het jaar 1999, dat is het jaar toen de vervolging van Falun Gong officieel begon.

De website van China's Internationale Transplantatie Netwerk Bijstandscentrum, een soort van zogenaamde regeringsentiteit, gevestigd in Shenyang (http://en.zoukiishoku.com), schept in hun FAQ op dat: "Het neemt hoogstens één week om een goede donor te vinden, de maximale tijd is één maand omdat de niertransplantatie een passend HLA weefsel nodig heeft... Onze organen komen niet van hersendode slachtoffers omdat dan de staat van de organen misschien niet goed meer zouden zijn." Omdat de houdbaarheidstermijn van een nier na de transplantatie ongeveer 24 tot 48 uur is, wijst deze bewering naar een soort van gemakkelijke toegankelijke bron van verse lichamen, bijvoorbeeld van personen die pas gedood zijn of nog levend waren tijdens de transplantatie. In het algemeen zijn de organen die van levende personen komen meer waardevol.

Deze site deelt trots mee:

"Er zijn meer dan 35.000 nier transplantaties die zijn uitgevoerd in gemeenschappelijke ziekenhuizen in 29 steden, provincies en gemeentes in China, en het aantal niertransplantaties is op zijn minst 5.000 per jaar, verdeeld over het hele land. Zoveel transplantaties worden toegeschreven aan de steun van de Chinese overheid. De Hoogste Volksrechtbank, Hoogste Volks Wet-officier, Politie, Rechterlijke Macht, Afdeling van Gezondheid en Burgelijke Administratie, hebben allemaal een wet vastgesteld om zeker van te zijn dat orgaandonaties gesteund worden door de overheid. Dit is uniek in de wereld."


De soort van morele medeplichtigheid nodig voor de verwijdering en verkoop van menselijke organen zonder wederzijdse toestemming is zeker uniek. Wij als wetgevers, als staatshoofden en Amerikanen, moeten niet ook medeplichtig worden aan deze misdaden door stil te blijven. De geschiedenis geeft er niks om of we nou een handelstransactie hebben voltooid of als we hebben meegeholpen met het verkopen van een Boeing 747, maar de geschiedenis zal over ons oordelen als we kiezen om de andere kant op te kijken terwijl we geconfronteerd worden met dit onbeschrijflijke lijden op zo'n grote schaal.

We hebben de verantwoordelijkheid om onze President Amerika's sterke wens uit te doen drukken om een volledig onderzoek in te stellen naar deze beweringen en een verklaring te eisen van de Chinese leider Hu Jintao tijdens zijn komende bezoek, en een overeenkomst te krijgen om ter plaatse onderzoek te laten doen door een derde-partij. Ik denk dat u het met me eens bent dat dit het minste is wat we zouden moeten doen.

Om verder te ondertekenen, neem dan alsjeblieft contact op met Justin op 225-2415. Het laatste tijdstip om te ondertekenen is 14 April.

Hoogachtend,

Dana Rohrabacher
Californische Republikein

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular