EU Vice-President heeft ontmoeting met Falun Gong in Beijing: aanwezigen bijeenkomst nu in China vermist, tussenpersoon ontvoerd.

Vorige week keerde de vice-president van het Europese Parlement terug van een driedaags onderzoek naar de schendingen van mensenrechten in China. De tussenpersoon, een uit Boston afkomstige zakenman, werd gearresteerd en afgevoerd vanwege "het organiseren van een illegale bijeenkomst.". De twee Falun Gong beoefenaars zijn vermist. McMillan-Scott vertelde: "De ervaringen die ze met me deelden (...) maken me zeer, zeer bedroefd en niet alleen voor hen, maar voor iedereen in China die probeert een geloofsovertuiging te volgen, die onderdrukt wordt door het regime"

Een Falun Gongbeoefenaar houdt een spandoek vast tegend e vervolging die momenteel in China gaande is.
Vice-President Edward McMillan-Scott ontmoette gedurende enkele dagen een verscheidenheid aan Chinese diplomaten, specialisten, en intellectuelen. In het midden van de jaren ‘90, onderzocht McMillan-Scott als lid van de EU Commissie van Buitenlandse Zaken, de politieke praktijken van de Chinese Communistische Partij.

"Tien jaar later bedroefd het mij om te rapporteren dat China nog steeds een wreed, willekeurig, paranoïde systeem is gebleven, waarin vrijheid van meningsuiting niet bestaat, waarin vrijheid van gedachten wordt beperkt, waarin vrijheid van geloof ernstig wordt beknot, en waarin het proces van hervormingen, op politiek en sociaal gebied, om heel eerlijk te zijn “bevroren” is," vertelde McMillan-Scott woensdag op een persconferentie in Hong Kong.

Op 21 mei jl. had McMillan-Scott een geheime bijeenkomst in een hotel met twee Falun Gong-beoefenaars uit Beijing. Ze lieten hem bewijs zien van de vervolging, inclusief plattegronden van detentiecentra en werkkampen waar ze naartoe waren gestuurd, kwitanties van de politie die toonden hoeveel geld ze gedwongen waren te betalen voor hun vrijlating, en een verscheidenheid aan documenten die hun werkgevers en familieleden gedwongen waren geweest te tekenen.

Eén Falun Gong-beoefenaar vertelde dat toen hij in een werkkamp zat, hij gedwongen werd om jade sieraden te produceren voor de export naar Europa.

Beide beoefenaars zeiden op de hoogte te zijn van de praktijken van het Chinese regime met betrekking tot het “oogsten” van organen van levende gewetensgevangenen. Eén van hen beweerde dat hij persoonlijk een Falun Gong beoefenaar kende die op deze manier om het leven was gebracht.

"De ervaringen die ze met me deelden (...) maken me zeer, zeer bedroefd en niet alleen voor hen, maar voor iedereen in China die probeert een geloofsovertuiging te volgen, die onderdrukt wordt door het regime," vertelde McMillan-Scott. Steve Gigliotti, die de ontmoeting had geregeld, vertelde: "In het midden van de bijeenkomst vroeg de Vice-President aan de Falun Gong-beoefenaars: "Riskeren jullie je leven door hier nu met mij te praten?’ Beide beoefenaars antwoorden zonder aarzeling ja."

Na de bijeenkomst heeft niemand nog van beide beoefenaars iets vernomen. Eén van hen was zelfs bereid om zijn gezicht te laten fotograferen om zo bloot te leggen hoe echt de vervolging is. Gigliotti vertelde dat McMillan-Scott tegen hem had gezegd, dat het feit dat de beoefenaar bereid was om zijn gezicht te laten zien, hem had bewezen dat hij niets meer te verliezen had.

"Tien jaar later bedroefd het mij om te rapporteren dat China nog steeds een wreed, willekeurig, paranoïde systeem is gebleven, waarin vrijheid van meningsuiting niet bestaat"

- EU Vice-voorzitter McMillan-Scott

Na de bijeenkomst werd Gigliotti gevolgd door politie-in-burger, die hem in een auto zonder nummerbord trokken, een zak over zijn hoofd deden, en hem naar een detentiecentrum en later een hotelkamer namen. Hij werd 26 uur lang ondervraagd, bedreigd, en verhinderd te slapen voordat hij terug gedeporteerd werd naar de Verenigde Staten.
Ze doorzochten hem en zijn bagage, kopieerden de harde schijf van zijn laptop, en schreven de adressen uit zijn telefoonboek over. Gigliotti vertelden dat hij meent extra wreed door de politie te zijn behandeld omdat hij Falun Gong beoefent.

Gigliotti is niet de eerste westerse Falun Gong-beoefenaar die gearresteerd wordt in China. In November 2001, gingen 35 blanke beoefenaars van wereldwijd naar het Plein van de Hemelse Vrede in Peking en hielden een geel spandoek omhoog waarop stond: "Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid," de principes van Falun Gong. Binnen één minuut waren ze omsingeld door politiebusjes. Nadat ze in de busjes waren gegooid, werden ze naar een detentiecentrum gebracht en werden hun spullen in beslag genomen. Velen van hen werden geslagen, en verschillende onder hen waren gewond. Ze werden de volgende dag gedeporteerd.

In begin 2002 verzamelden een tweede groep van ongeveer 120 beoefenaars van alle landen zich in Peking om een vreedzame oproep te doen. Bijna 100 van hen werden door heel de stad opgepakt, vastgehouden, en gedeporteerd. Eén vrouw werd een week lang in een Chinese cel vastgehouden.
China is de laatste grote natie die geregeerd wordt door een “één-partij” dictatuur. India, met 1.1 miljard inwoners, bijna net zoveel als China's 1.3 miljard, heeft al meer dan een halve eeuw sinds de tijd van Gandhi een democratisch systeem.

McMillan-Scott ziet de stroom van opzeggingen van het lidmaatschap van de Communistische Partij als een belangrijke factor voor de toekomstige ontwikkeling van China.

"Het is moeilijk om na te gaan of er werkelijk tien miljoen mensen hun Communistische Partij lidmaatschapskaart hebben kapotgescheurd, maar als dat het geval is, dan is dat gewoon nog niet genoeg," zei hij vorge week tijdens de persconferentie. "Ik zou willen hopen, dat honderd procent van de leden van de Communistische Partij van China hun lidmaatschapskaarten kapotscheuren wanneer ze de waarheid kennen."

McMillan-Scott hoopt dat mensenrechtenorganisaties wereldwijd zich samen kunnen concentreren op China in aanloop op de Olympische Spelen in Beijing in 2008. Hij zei: "Het is uiteindelijk het grootste en meest wrede regime dat hier op Aarde nog over is."
 

Door Matt Gnaizda - Epoch Times New York redactie - 28 mei 2006

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular