Resolutie van het Europees Parlement verzoekt dringend om grote hervormingen in China

(Epoch Times, 9 Sept. 2006) Het Europees Parlement nam vrijdag een resolutie aan die alarmeert over een verscheidenheid aan economische-, buitenlands beleid-, milieu- en mensenrechtenkwesties in China, inclusief het gedwongen verwijderen van organen van gevangengenomen Falun Gong beoefenaars.

De resolutie werd aangenomen voorafgaand aan de EU-China Top op zaterdag in Helsinki tussen de uitvoerende organen van de EU en China. Toegevend dat in EU-China zaken, “de economische en commerciële betrekkingen de kwestie van democratische hervormingen en de eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat naar de achtergrond hebben gedrongen”, deed het Parlement een beroep op de EU lidstaten om een “nieuwe algemene strategie met betrekking tot China” te formuleren.

Bijna een jaar na de dag van het aannemen van een resolutie die de onderdrukking van religieus geloof veroordeelt in China, betreurde het Parlement opnieuw “de tegenstrijdigheid tussen de \[Chinese] grondwettelijke vrijheid van geloof” en de realiteit van voortdurende staatsoppressie van Tibetanen, Christenen en Falun Gong beoefenaars.

De resolutie van vrijdag veroordeelt krachtig de “opsluiting en foltering van Falun Gong-aanhangers” en verzoekt het Chinese communistische regime dringend om “hen onmiddellijk vrij te laten”. Het Europees Parlement is “bezorgd over berichten dat gedetineerde Falun Gong-aanhangers langs chirurgische weg organen zijn ontnomen die vervolgens aan ziekenhuizen zijn verkocht.”

Voorafgaand aan de resolutie, ondertekenden leden van het Europees Parlement, Simon Coveney, Charles Tannock, and Edward McMillan-Scott gezamenlijk een brief aan de Europese Commissie met een dringend verzoek aan haar vertegenwoordigers om de kwestie van de orgaanroof gedurende de bijeenkomst met Chinese afgevaardigden in Helsinki aan de kaak te stellen.

Alle drie hadden David Kilgour ontmoet, de voormalige Canadese staatssecretaris voor Azië en Oceanië, die onderzoek heeft gedaan naar de claim dat Chinese artsen vitale organen verwijderden van levende, gezonde lichamen van Falun Gong beoefenaars. Het rapport van Kilgour en een internationale mensenrechtenadvocaat David Matas, dat gepubliceerd werd in juli, kwam tot de “betreurenswaardige conclusie dat de claim waar is” en dat de roof van organen op “grote schaal” plaatsvindt.

Beoefenaars van de spirituele meditatiepraktijk Falun Gong hielden zaterdag rallies in Helsinki en deden een oproep voor een onafhankelijk onderzoek naar alle Chinese gevangenissen waar beoefenaars vastgehouden worden en om deze moderne misdaad te helpen stoppen. Ze dienden ook een strafrechtszaak in tegen de Chinese minister van handel, Bo Xilai, die in Helsinki arriveerde en deel uit maakte van de Chinese delegatie. Bo is aangeklaagd voor het plegen van genocide in het toezicht houden op de campagne tegen Falun Gong terwijl hij gouverneur was van de provincie Liaoning.

Telefoontjes naar de Chinese ambassade in het weekend met verzoek om commentaar, werden niet beantwoord.

Diep bezorgd

De zevenduizend woorden tellende resolutie van het Europees Parlement adresseert een grote verscheidenheid aan zorgen, waarvan vele draaien om rechtskwesties. Het Parlement veroordeelde de recente crackdown van advocaten door de Chinese communistische partij. Het deed specifiek een beroep op het regime om de locatie van mensenrechtenadvocaat Gao Zhisheng te onthullen, waarvan niets meer vernomen is sinds zijn arrestatie op 15 augustus 2006.

De resolutie merkt ook op dat het aantal politieke gevangenen in China gestegen is met 25 procent van 2004 tot 2005. Het Europees Parlement “betreurt het dat de intensievere handels- en economische betrekkingen met China geen substantiële verbetering hebben teweeggebracht op het gebied van democratie, mensenrechten en de rechtsstaat”, zo meldt de resolutie. Het voegt daaraan toe dat deze laatste “die essentiële componenten zijn in de politieke dialoog tussen China en de EU.”

Het Parlement verzocht China met klem om haar “heropvoeding”-systeem af te schaffen, evenals het toepassen van foltering, de doodstraf en het incident op het Plein van de Hemelse vrede opnieuw in ogenschouw te nemen en een lijst van alle politieke gevangenen openbaar te maken en hen onvoorwaardelijk vrij te laten. Het herbevestigde ook de vastberadenheid van de EU met betrekking tot haar wapenembargo, dat ingevoerd werd na de massaslachting in 1989 in Beijing. De resolutie benadrukt ook China’s verantwoordelijkheid als handelspartner in dat “70% van alle op de Europese markt geconfisqueerde namaakproducten afkomstig is uit China.” Het Parlement deed ook een beroep op China om geschreven garanties te geven dat geëxporteerde goederen niet gemaakt zijn in werkkampen en stond erop dat, bij het ontbreken van dergelijke garanties, de commissie van de EU deze producten zal blokkeren van import.

De resolutie stelt verder dat men zich zorgen maakt over de toenemende ongelijkheid en onbillijke verdeling van de welvaart, de massawerkloosheid en de voortwoekerende verstedelijking, de groeiende misdaadcijfers en de toenemende corruptie en niet in het minst over de milieuproblemen in China. Het vestigt ook aandacht op kinderarbeid, en de “weerzinwekkende” discriminatie tegen China’s 150 miljoen migranten arbeiders, en “schandelijke onteigeningen van landbouwgrond voor bouwdoeleinden.” Het Parlement gaf bijzondere aandacht aan de mishandelingen in Tibet en zei dat het “diep bezorgd” is over de "patriottische opleidings-campagne” van de Communistische Partij. De campagne omvat het dwingen van Tibetaanse monniken en nonnen om hun spirituele leider, de Dalai Lama af te zweren, of gearresteerd te worden.

Andere zorgen omvatten de afwijzing van het bescherming bieden aan Noord-Koreaanse asielzoekers, de schending van vrouwenrechten en meisjes-rechten inclusief gedwongen sterilisatie, de onderdrukking van vrijheid van meningsuiting en het “onverantwoordelijke beleid” van bedrijven zoals Yahoo en Google, die de Chinese censuur hebben geholpen.

De  resolutie sluit af met het verzoek aan de president van het Europees Parlement om naast het Chinese Communistische regime de resolutie door te sturen naar de Europese Raad en de Europese Commissie, evenals de regeringen en parlementen van de EU lidstaten en kandidaatslanden.

klik hier voor de volledige resolutietekst

bron: http://www.theepochtimes.com/news/6-9-9/45824.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular