Brief aan de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité

25-03-2007 olympischespelen

Voormalig Canadese Minister voor Azië-Pacific David Kilgour en advocaat David Matas presenteren hun bijgewerkt raport betreffende het aanhoudende moorden van Falun Gong beoefenaars in China voor hun organen. Beide heren hebben een brief ondertekend aan Jaques Rogge, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité aangaande de Olympische Spelen in Beijing in 2008.

Menrechtenadvocaat David Matas (achter) en voormalig Canadees parlementslid en Minister (Azië-Oceanië) David Kilgour (voorgrond) presenteren de update van hun onderzoeksrapport naar de orgaanroof in China.
Oorspronkelijke brief door David Matas en David Kilgour 1 maart 2007:
http://organharvestinvestigation.net/media/letter-to-IOC-20070301.pdf

Open brief aan:

De weledele heer Jacques Rogge, Voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité  Lausanne, Zwitserland
                                      

Betreft: Olympische Spelen Beijing 2008

Met deze brief willen wij u verzoeken om de menselijke waardigheid en mensenrechten in China als onderwerp aan te kaarten met uw collega’s in Beijing om de vervolging te stoppen van diegenen die hun fundamentele rechten worden genegeerd. Wij hebben grote hoop dat de Olympische Spelen van 2008 te Beijing worden gehouden in de ware Olympische geest. Wij baseren deze verklaring op het volgende:

Het Olympische Charter vermeld onder andere:

Het is het doel van de Olympische Spelen om sport overal ter wereld ten dienste te stellen van  een harmonieuze ontwikkeling van de mens, met de overtuiging om de oprichting van een vreedzame samenleving aan te moedigen die rekening houdt met het behoud van de menselijke waardigheid. Om dit te verwezenlijken, engageert de Olympische Beweging zich, alleen of in samenwerking met andere organisaties en binnen de grenzen van haar financiële mogelijkheden, in acties die vrede promoten” (Olympisch Charter, artikel 3);

En “Het veilig stellen van de waardigheid van het individu is een fundamentele voorwaarde van de Olympische Spelen” (IOC Ethische Code, “A. Dignity;” deel 1)

Welke waardigheid heeft de Chinese Regering haar burgers gegeven met de gewelddaden tegen onschuldigen die nog steeds voortduren na te zijn beloond met de Olympische Spelen?

Met betrekking tot deze Charter provisies heeft het media kantoor van het IOC brieven gestuurd naar degenen die hun bezorgdheid uiten over de mensenrechtenschendingen in China, welke zeggen:

“Wij hebben zorgvuldig nagedacht welke rol het IOC - een organisatie in het leven geroepen om de voordelen van de sport naar de samenleving te brengen - op zich kan nemen in meer diverse aangelegenheden. Wij zijn van mening dat wij ons werk moeten focussen binnen de grenzen van onze opdracht - dat is het begeleiden en ondersteunen van de organisatoren om de Spelen succesvol te ontvangen. Binnen dit kader van het brengen van sport en de Olympische Waarden naar China, geloven we dat dit ten voordele zal zijn voor het breder sociale landschap in de jaren volgend op de Olympische Spelen.” Het IOC is vastbesloten om voor het eerst in de geschiedenis de Olympische beweging  naar China te brengen omdat we geloven dat de voorbeelden gesteld door de Olympische idealen vele positieve voordelen hebben - en zullen blijven hebben -  voor China en de wereld.”

Het Charter zou een directer en meer onomwonden aanpak voorstellen.

Zowel voormalige evenals de huidige Olympische atleten, coaches en officiëlen die op de hoogte zijn gebracht en aan wie informatie is gegeven wat betreft de schendingen van de mensenrechten in China zijn erg bezorgd met China’s niet nagekomen beloften.

Vandaag de dag worden de dagelijkse ernstige mensenrechtenschendingen in China genegeerd. Wij, David Matas, Canadese mensenrechtenadvocaat en David Kilgour, voormalig Parlementslid en Minister voor Azië en de Pacific binnen de Canadese regering hebben een onderzoeksrapport uitgebracht, welke onder andere zegt:

“Jammer genoeg bevestigt het onze eerdere conclusie, dat de Chinese regering en haar agentschappen over het hele land, in het bijzonder in hospitalen maar ook in detentiecentra en rechtbanken, sinds 1999 een groot maar ongekend aantal Falun Gong gewetensgevangen heeft vermoord. Hun vitale organen, waaronder harten, nieren, levers en corneas zijn bijna geheel gelijktijdig, maar niet vrijwillig geoogst en te koop aangeboden tegen hoge prijzen, soms aan buitenlanders die in hun land normaal gezien lang moeten wachten op vrijwillige donaties van dergelijke organen.”

Welk standpunt zullen het IOC en de regeringen ter wereld innemen, nu de Olympische deelnemers geïnformeerd worden over deze onmenselijkheden in China?

Zullen atleten, coaches en ambtenaren wedstrijden willen houden in een land dat haar bevolking op een dergelijke vreselijke manier vervolgt?

Wij betreuren verder de opsluiting en mondsnoering van Chinese mensenrechtenadvocaat de heer Gao Zhisheng die op bevel van de Chinese regering verboden wordt om met enige media te spreken tot na de Olympische Spelen van 2008.

Amnesty International, Human Rights in China en Human Rights Watch hebben erkend dat er een toenemende verslechtering is van de mensenrechtensituatie in China. We zijn er van overtuigd dat het IOC dat Spelen niet aan Beijing zou hebben toegekend indien het op de hoogte was van de schendingen van de mensenrechten in China.

Neem a.u.b. het volgende in beschouwing:

  1. Hoe zal de Spelen voor de Chinese burgers voordelig zijn indien het IOC zich niet uitspreekt over China’s mensenrechtenschendingen?
  2. Kan het IOC de rechten en de veiligheid van Falun Gong beoefenaars en leden van andere vreedzame groepen garanderen, die onderdrukt worden door het Chinese regime, indien zij de Spelen wensen bij te wonen, zonder vrees om gearresteerd en opgesloten te worden?
  3. Zullen Falun Gong beoefenaars wonende buiten China worden toegestaan om China binnen te komen zonder vergelding?

Wij dringen u er op aan om resultaatgerichte actie te ondernemen door de Chinese autoriteiten op te roepen om een einde te maken aan de voortdurende vervolging van miljoenen onschuldige burgers in China en wij hopen dat de Olympische Spelen van 2008 de principes van het Olympisch Charter zal omhelzen.

De gunst van een reactie wordt geapprecieerd.

Hoogachtend,

David Matas                                                  David Kilgour
(Canadese mensenrechtenadvocaat)               (voormalig Canadese Minister (Azië-Oceanië) en Parlementslid 1979-2006)

 

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular