Het Europese Parlement Focust op de Vervolging van Falun Gong door de CCP voor de Europa-China Mensenrechtendialoog

Op de morgen van 10 oktober 2007, net voor de Europa-China mensenrechtendialoog en de zeventiende Conferentie van de Chinese Communistische Partij (CCP), hield het Europese Parlement een persconferentie over China's mensenrechten en vrijheid van geloof. De gastheer van deze conferentie was Mr. Edward McMillan-Scott, ondervoorzitter van het Europese Parlement. Mr. Willy Fautre, directeur van ‘Human Rights Without Borders', Mr. Thomas Mann, oud-lid van het Europese Parlement en voorzitter van de Tibet groepering binnen het Europese Parlement en Mr. Istvan Szent-Ivanyi, lid van het Europese Parlement, waren de genodigden.

Mr. Edward McMillan-Scott (links), ondervoorzitter van het Europese Parlement geeft een toespraak


De leden van het Europese Parlement die deelnamen aan de conferentie, benadrukten dat veel groepen binnen China vervolgd worden zelfs nu de start van de Olympische Spelen in Peking nog maar veertien maanden van ons verwijderd is. Mr. McMillan-Scott schreef een open brief naar Dr. Hans-Gert Poettering, de voorzitter van het Europese Parlement. De brief behandelde de vervolging van religieuze groeperingen door de CCP, voornamelijk de vervolging van Falun Gong beoefenaars in China en de vervolging van mensenrechtenadvocaten die deze beoefenaars hielpen. De brief vermeldde de specifieke gevallen van Falun Gong beoefenaars Cao Dong en Zhang Lianying en de recente vervolging van de advocaten Gao Zhisheng en Li Heping.

Mr. McMillan-Scott zei dat bovenvermeldde gevallen en de verslagen van meer dan drieduizend beoefenaars die werden doodgefolderd, ingediend werden bij het Internationaal Strafrechtshof. Hij benadrukte dat de vervolging van geloof en vrijheid door de CCP niet kan voortduren.

Mr. McMillan-Scott voegde er twee annexen aan toe - de dringende actie door Amnesty International voor Gao Zhisheng en zijn notities van een ontmoeting met een delegatie van de CCP. Hij vermeldde duidelijk dat hij de vervolging door de CCP van Cao Dong, Zhang Lianying en Gao Zhisheng niet kan accepteren en dat hij voortdurende druk zou uitvoeren om hun vrijlating te bekomen. De voorzitter van het Europese Parlement schreef naar José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie met het verzoek dat de Europese Commissie aandacht zou besteden aan de situatie van Cao Dong, Zhang Lianying en Gao Zhisheng. In zijn antwoord maakte voorzitter Barroso duidelijk dat de Europese Commissie de onrechtvaardige behandeling van Falun Gong beoefenaars niet kan accepteren en verder zal aandringen bij de CCP om de vervolging van Falun Gong te stoppen. Gebaseerd op een suggestie van het Internationaal Strafrechtshof heeft het Europese Parlement een formeel document ingediend op basis van de Internationale Overeenkomst ter voorkoming en bestraffing van Genocide.

De Europa-China mensenrechtendialoog zal gehouden worden in Peking op 15 oktober 2007. Mr. McMillan-Scott verzocht de CCP om de Falun Gong beoefenaars vermeld in bovenstaande gevallen vrij te laten samen met de advocaat Gao Zhisheng. De Europese Commissie zal deze gevallen naar voor brengen in de dialoog.

Het volgende is de originele brief van Mr.McMillan-Scott aan de voorzitter van het Europese Parlement:

EDWARD MCMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Dr Hans-Gert Poettering,
Voorzitter, Europees Parlement

4 Oktober 2007

Beste Voorzitter, Beste Hans-Gert

Aansluitend bij ons gesprek over religieuze vrijheden in China op 19 september in uw bureau te Brussel breng ik u met spijt op de hoogte van de daaropvolgende ontwikkelingen voor diegenen waarmee ik contact had tijdens mijn bezoek in Peking in mei 2006. Zoals u reeds wist, werden ze allen gearresteerd na mijn bezoek, voortdurend lastig gevallen door de overheid en in twee gevallen heb ik recente informatie dat ze werden gemarteld.  

Sinds mijn vergadering met u werd de gekende christelijke mensenrechtenadvocaat Mr Gao Zhisheng, gewelddadig opgepakt bij hem thuis op 22 september waar hij onder huisarrest verbleef sinds januari nadat hij vorig jaar veroordeeld werd voor ‘ondermijnende activiteiten'. Zijn actuele omstandigheden zijn niet gekend en men vreest voor zijn veiligheid (zie de dringende actie van Amnestie International in Annex I).

Op 26 september had ik een meeting met een delegatie van het Nationale Volkscongres (NPC) van China op dewelke ik de brief overhandigde die ik naar uw bureau stuurde op 25 september waarin ik mijn bezorgdheid uitte over de onmenselijke behandeling van de drie personen waarmee ik contact had in Peking -

Mr Cao Dong

,

Ms Zhang Lianying

(beiden Falun Gong beoefenaars) en Mr Gao Zhisheng, wie haar bijstond. Ik verzocht de delegatie om hun onmiddellijke vrijstelling te bekomen en om u in elk geval in te lichten over hun welzijn nog voor de EU/China mensenrechtendialoog begint in Peking op 15 oktober. 

Hierna ontving ik een email die me liet weten dat de advocaat van Mr Cao Dong, Mr Li Heping (ook een christen), was opgepakt op 29 september door veligheidsagenten en naar een bos werd gebracht waren hij in elkaar werd geslagen (zie de dringende actie van Amnestie International in Annex II). Ik kan enkel veronderstellen dat de behandeling van Mr Li Heping het resultaat is van mijn vergadering met de NPC delegatie in Straatsburg (zie notities van de meeting in Annex III)

Op woensdag 10 oktober organiseer ik een persconferentie waarbij de focus zal liggen op religieuze vrijheden in China. Ik heb de intentie om recente correspondentie over individuele gevallen vrij te geven, inclusief deze brief en de annexen.

Daarenboven heb ik het secretariaat van het International Strafrechthof (ICC) gecontacteerd in verband met deze bovenstaande gevallen en ongeveer 3000 religieuze gevangenen die gestorven zijn sinds 1999 door marteling in China. Het ICC heeft gesuggereerd dat een vertegenwoordiger van de mensenrechteneenheid van het Europese Parlement zou uitgezonden worden om een dossier voor te bereiden voor indiening onder de Genocide Conventie.

Ik ben er zeker van dat u het eens bent dat de onderdrukking van religieuze vrijheden, zij het van Boeddhisten, Christenen of Moslims, in China of andere landen zoals Burma of Sudan die vallen binnen China's invloedssfeer, niet kan verder gaan en ik hoop op verdere contacten met uw bureau over dit onderwerp.

Hoogachtend,

\[Edward McMillan-Scott]

cc. Mr Jose Manuel Barroso - voorzitter van de Europese Commissie

Ms Benita Ferrero-Waldner, Europees Commissielid voor Buitenlandse Relaties

Mr Javier Solana, Vertegenwoordiger voor de Algemene en Buitenlandse Veiligheid

 (Annex I en II , zie origineel document (PDF, 183K))

Door een Europese beoefenaar
bron: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/10/14/90479.html

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular