Tsjechische Minister Alexandr Vondra Veroordeelt de Vervolging van Falun Gong

Alexandr ‘Sascha' Vondra is een van de meest populaire politici en diplomaten van de Tsjechische Republiek, deels omdat hij deelnam aan de strijd tegen het communistisch systeem en omwille van zijn gedachten hierover, gevangenen genomen werd.

Voor zijn acties ter verdediging van de mensenrechten, democratie en internationaal begrip heeft hij vele buitenlandse prijzen toegekend gekregen inclusief de nationale medaille voor bijdragen aan democratie en ook de Poolse en Litouwse hulde. Hij is momenteel in Tsjechië de Eerste Minister voor Europese aangelegenheden.

In een brief van 4 oktober 2007 aan de Tsjechische Falun Gong vereniging schrijft hij:

"Vrijheid van gedachtegoed en geloof is de hoeksteen van een vrije samenleving. China kan nooit gelijk zijn aan de ontwikkelde landen tot ze in staat is de verantwoordelijkheid te nemen voor haar schending van de mensenrechten.  Het zijn de mensenrechten die de hoeksteen zijn van het internationaal recht sinds de Universele Verklaring voor de Mensenrechten. Vooral vandaag wil ik graag mijn solidariteit betuigen met de Falun Gong beoefenaars nu er door de groeiende economie van China steeds minder aandacht wordt geschonken aan de systematische schendingen van de mensenrechten in China".

bron: http://www.clearharmony.net/articles/200710/41611.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular