Het Europese Parlement nodigt Falun Gong Beoefenaars uit China uit op een Hoorzitting rond Chinese Mensenrechten

Op 26 november 2007 heeft het Mensenrechtencomité van het Europese Parlement een hoorzitting gehouden over de mensenrechtensituatie in China.

Cao Dong, Niu Jinping en zijn vrouw Zhang Lianying, alle drie Falun Gong beoefenaars uit China, waren uitgenodigd op deze hoorzitting. Op 21 mei 2006 hadden Niu Jinping en Cao Dong de ondervoorzitter van het Europese Parlement, Mr. Edward McMillan-Scott, ontmoet in Peking en ze informeerden hem over de wrede vervolging waarvan zij zelf, de vrouw van Niu Jinping en andere Falun Gong beoefenaars rond hen, het slachtoffer van waren. Twee uur na deze ontmoeting werd Mr. Cao gearresteerd door veiligheidsagenten van het Chinese Communistische regime en werd hij beschuldigd van "medewerking aan een illegaal interview". Mr. Cao kreeg hiervoor vijf jaar opsluiting en wordt in het geheim vastgehouden in de ‘Nr. 3' gevangenis van Tianshui.

Tijdens haar gevangenschap in het vrouwenwerkkamp van Peking werd Mevr. Zhang meermaals genadeloos geslagen, opgehangen in de lucht, beroofd van haar slaap en onderworpen aan mentale foltering. Op 20 maart 2007 werd Zhang Lianying in het werkkamp zeer erg mishandeld aan het hoofd terwijl haar nek vastgehouden werd met een touw. Deze foltering resulteerde in enorme inwendige bloedingen in haar schedel en Mevr. Zhang was bijna dood. De verantwoordelijken van het werkkamp gingen echter door met haar elk contact met de buitenwereld te ontzeggen en weigerden herhaaldelijk de verzoeken van haar familie om haar te zien.

De Chinese advocaten Gao Zhisheng en Li Heping die het woord voerden voor Falun Gong en andere mensenrechtenactivisten uit China werden eveneens uitgenodigd. Mr. Gao Zhisheng verzamelde bewijsmateriaal dat Falun Gong beoefenaars vervolgd worden. De politieagenten van de CCP vallen hem al geruime tijd lastig. Op 20 september 2007 schreef Mr. Gao een brief naar het Amerikaanse congres om aandacht te vragen voor de vervolging van Falun Gong beoefenaars. In deze brief gaf hij bewijzen voor deze vervolging en beschreef hij hoe de CCP de Olympische Spelen aangrijpt om mensenrechten te schenden. Twee dagen later werd Mr. Gao meegenomen door de politie. Sindsdien heeft niemand nog iets van hem gehoord.

De Europese Gemeenschap is op de hoogte van de vervolging van Falun Gong en het werd vermeld op elke bijeenkomst tussen EU en de CCP. De EU heeft al op verschillende gelegenheden aan de CCP gevraagd de vervolging te stoppen. Voor de EU-China top, op 7 september 2006, werd een resolutie goedgekeurd in het Europese Parlement dat de vervolging afkeurt en veroordeelt. De ondervoorzitter van het Europese Parlement, Mr. Edward McMillan-Scott, doet veel moeite om Falun Gong beoefenaars en Mr. Gao Zhisheng te redden. Hij heeft geschreven naar de leiders van de EU om hen te vragen om actie te ondernemen. Op 26 september 2007 maakte hij duidelijk aan de vertegenwoordigers uit China dat de vervolging van Falun Gong beoefenaars en Mr.Gao onaanvaardbaar is.

De uitnodiging voor Falun Gong beoefenaars voor de hoorzitting toont dat het Europese Parlement bezorgd is over de vervolging en toont hun steun voor de mensenrechten van Falun Gong beoefenaars. De hoorzitting werd gehouden op 28 november 2007, net voor de EU-China top.Bron: http://www.clearharmony.net/articles/200711/42223.html

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular