België: Hoorzitting van Europees Parlement over Misbruiken van de Rechten van de Mens in China

Op de middag van 26 november 2007, hield het Europees Parlement een hoorzitting in Brussel over de mensenrechtenkwesties in China. De hoorzitting werd gehouden door Mevr. Helene Flautre, voorzitster van het Comité van de Rechten van de Mens van het Europees Parlement. Meer dan 200 mensen woonden de hoorzitting bij.

De hoorzitting van het Europees Parlement over de mensenrechtenkwesties in China, gehouden op 26 november 2007.

 

Voorzitster Mevr. Helene Flautre van het Comité van de Rechten van de Mens van het Europees Parlement

 

Vice-President van het Europees Parlement, Mr Edward McMillan-Scott


De welbekende Chinese mensenrechtenverdediger, kandidaat voor de Trofee van het Europees Parlement voor Mensenrechten, sprak via telefoon en beantwoordde vragen van de parlementsleden. Mr. Hu zei dat miljoenen onschuldige Chinese mensen werden geslagen, gevangen gezet of zelfs naar mentale instellingen werden gestuurd. De internationale gemeenschap en de Chinese mensen verwachtten dat de Olympische Spelen een opportuniteit zijn voor China om te verbeteren op gebied van democratie, vrijheid, en wet, openheid en vrede. Maar de Chinese Communistische Partij wil de Olympische Spelen gebruiken zoals de Nazi's deden in 1936 - om haar dictatuur en tirannie te rechtvaardigen en om haar gezag te wettigen. IJverend voor haar doelstellingen, begaat de Chinese Communistische Partij talrijke mensenrechtenschendingen, die nieuwe hoogtes bereiken.

Vice-president van het Europees Parlement, Mr. Edward McMillan-Scott, las een geschreven verklaring voor van Mr. Yuan Hongbin, een Chinese gerechtelijke consul, die nu in Australië woont. In zijn verklaring merkte Yuan op dat de groep functionarissen en ambtenaren van de Chinese Communistische Partij de grootste misdadigersgroep is in de menselijke geschiedenis. Hun misdaden omvatten ook de volgende zaken zoals slavernij van mensen, moord, volkerenmoord, en het algemene wijdverspreide gebruik van marteling. De politiek gemotiveerde vervolging van Falun Gong, die aan het eind van de laatste eeuw is begonnen, duurt reeds acht jaar. Het is de meest miserabele ramp op het vlak van mensenrechten in de moderne wereld. De bloemen voor de Partij en het toejuichen van de de Partij, zijn beledigingen aan de Olympische geest, aangezien ze zijn gebaseerd op schendingen van mensenrechten.

Onderzoeker Mr. Phelim Kine van het Waarnemend Bureau van de Mensenrechten in China, wees erop dat in 2001 het Internationale Olympische Comité verklaarde dat de Olympische Spelen China zouden helpen om haar mensenrechten te verbeteren. Maar aangezien de Chinese Communistische Partij het recht om de 2008 Olympische Spelen te houden, behaalde, hebben veel meer mensenrechtenschendingen plaatsgevonden.

Mevr. Sharon Hom, uitvoerende Directrice van de Rechten van de Mens in China, benadrukte het bestaan van de "blacklist" van de Chinese Communistische Partij met betrekking tot participatie aan de Olympische Spelen. Mevr. Flautre vroeg aan Mr. Pal Schmitt (die in de Raad zetelt van het Internationale Olympische Comité) waarom de beoefenaars van Falun Gong niet aan de Olympische Spelen mogen deelnemen. Zij zei dat dit niet aanvaardbaar was.

Mr. McMillan-Scott zei dat hij vorig jaar verscheidene Chinese mensen in Peking had ontmoet. Spoedig daarna werden deze mensen, met inbegrip van advocaat Gao Zhisheng, gevangen gezet. Twee mensen werden gemarteld in de gevangenis door de autoriteiten van Peking. Één van hen was Mevr. Zhang Lianying, omdat zij haar echtgenoot had ontmoet. De ander was Mr. Cao Dong, die nu in noordelijk China gevangen wordt gehouden. In Chinese gedwongen arbeidskampen worden miljoenen mensen - waaronder veel van hen Falun Gong beoefenaars - gedwongen om speelgoed voor export te produceren. De mensenrechtensituatie in China verslechtert en de vervolging gaat nog steeds door. Er is bewijs dat meer dan 3000 beoefenaars van Falun Gong gestorven zijn als direct resultaat van martelingen. Dit is het echte China. Het is tijd dat de Internationale Gemeenschap wakker wordt. Het internationale Olympische Comité moet de verantwoordelijkheid nemen om te verifiëren of China al dan niet haar belofte van 2001 uitgevoerd heeft, die op de Olympische Grondwet en de basisethiek en de morele waarden is gebaseerd.

Raadslid van het Internationaal Olympisch Comité, voormalig Olympische Gouden medaillewinnaar, en lid van het Europees Parlement Mr. Pal Schmitt zei, "Wij zullen onze hoofden niet wegdraaien van dit alles". Hij zei dat hij aan het Internationale Olympische Comité zou rapporteren. Hij geloofde dat het tijd was voor het Internationale Olympische Comité om een aankondiging te maken. In het verleden, trof het Comité gelijkaardige maatregelen tegen Zuid-Afrika omtrent de kwestie van apartheid, dus zou het Comité dit opnieuw moeten doen.

Naar het einde toe, zei Mevr. Helene Flautre dat zij het betreurde dat de vertegenwoordiger van de Chinese Ambassade afwezig was. Het Comité van de Rechten van de Mens zou hen contacteren. Zij zei dat het Comité van de Rechten van de Mens en het Europees Parlement druk op Peking moeten zetten om juiste maatregelen te treffen om de rechten van de mens in China vóór de Olympische Spelen te beschermen.

Door een Falun Dafa beoefenaar uit België


Bron: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/11/30/91753.html

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular