Resolutie van het Europese Parlement toont Bezorgdheid over de Mensenrechtenovertredingen in Beijing

‘The Epoch Times' bericht dat op 13 december 2007 het volledige Europese Parlement unaniem een resolutie heeft aangewend tijdens de Europa-China topontmoeting die gehouden werd op 28 november en de Europa-China mensenrechtendialoog op 14 oktober.  De resolutie werd gesteund door alle partijen van het Europese Parlement. Het parlement uit in het bijzonder bezorgdheid over de toenemende politieke vervolging gerelateerd aan de Olympische Spelen, waaronder vervolging van mensenrechtenadvocaten, journalisten, advocaten, aanklagers en verschillende religieuze volgelingen en in het bijzonder Falun Gong beoefenaars.

Het Europese Parlement benadrukt het respect voor de universele fundamentele morele waarden en de bescherming van de menselijke waardigheid, zoals verklaard in Hoofdstukken I en II van het Olympische Charter, en stelt dat de Beijing Olympische Spelen  een gelegenheid zouden moeten creëren door de wereld te laten focussen op China's mensenrechtensituatie en aan mensenrechten meer aandacht zou moeten gegeven worden tijdens de voorbereiding van de Beijing Olympische Spelen.

Met het oog op het voortduren van de continue vervolging in China, inclusief foltering, op grote schaal gedwongen onderwerping (arbeidsheropvoeding) en systematische onderdrukking van vrijheid van geloof, meningsuiting en pers enzoverder, heeft het Europese Parlement sterk zijn bezorgdheid geuit over recente toenemende politieke vervolging gerelateerd aan de Olympische Spelen, waaronder vervolging van mensenrechtenadvocaten, journalisten, advocaten, aanklagers en verschillende religieuze volgelingen en in het bijzonder Falun Gong beoefenaars. Het Europese Parlement roept de Chinese regering op tot onmiddellijke vrijlating van deze mensen, stopzetting van hun mensenrechtenovertredingen, stopzetting van de doorlopende vernietiging van enorme hoeveelheden huizen zonder enige compensatie, enkel en alleen om plaats te maken voor Olympische faciliteiten, het  verbieden van aanzienlijke straffen tijdens de Olympische Spelen en het intrekken van de ban op tweeënveertig categorieën van mensen om de Olympische Spelen bij te wonen.

Het Europese Parlement verzoekt aan het Internationaal Olympische Comité dat het openlijk beoordelingen zou moeten geven over de belofte die China maakte in juli 2001 vooraleer het het recht verkreeg om de Olympische Spelen te houden en benadrukt de verantwoordelijkheid van het Parlement om deze beoordelingen te geven.

Wat betreft de vrijheid van meningsuiting roept de resolutie China op tot het nemen van concrete stappen om de rechten te respecteren van zowel Chinese als buitenlandse journalisten, het dringt aan bij de autoriteit van de CCP (Chinese Communistische Partij) tot de onmiddellijke stopzetting van het blokkeren van tienduizenden overzeese nieuwsstations en informatiewebsites (en de CCP krijgt hierbij vooral hulp van vele bedrijven van verschillende landen) en het roept op tot het vrijlaten van alle journalisten, internetgebruikers en internetdissidenten die werden gearresteerd enkel en alleen omdat ze hun rechten om informatie in te winnen hebben gebruikt.

Bijkomend tot wat hierboven staat over de resolutie, benadrukt het Europese Parlement de handelszaken en Tibet, en het betuigt zijn volhardendheid in het embargo van de Europese Unie over wapenlevering aan China totdat China  zichtbaar zijn mensenrechten verbetert.

Bron: http://www.clearharmony.net/articles/200712/42516.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular