Chinese autoriteiten verplaatsen heimelijk Falun Gong beoefenaars Beijing uitDetentiecentra in de regio van Beijing worden gevuld met “getransformeerde” individuen die klaar staan om Falun Gong voor de buitenlandse media af te zweren

12-08-2008 olympischespelen

NEW YORK – 11 augustus 2008 - Het Falun Dafa Information Center (FDIC) heeft vernomen dat de Chinese Communistische Partij (CCP) Falun Gong beoefenaars verplaatst heeft uit gevangenissen en werkkampen in de regio van Beijing en hen vervangen heeft met individuen die beweren dat ze Falun Gong hebben opgegeven. Het FDIC gelooft dat de actie bedoeld is om de buitenlandse media te misleiden op een wijze die overeenkomt met gelijksoortige mediatactieken gebruikt in het verleden.

Op 30 juli publiceerde de Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong (CIPFG) het rapport foltering buiten de Olympische stad: Een gids naar China’s werkkampen (rapport), een gedetailleerde gids met informatie over detentiefaciliteiten binnen enkele kilometers van de Olympische gebouwen. Op 3 augustus publiceerde het FDIC een gerelateerd rapport, Een journalistengids naar de vervolging van Falun Gong in Beijing (rapport).

Volgens bronnen van het FDIC in China, begonnen de Chinese autoriteiten onmiddellijk na de publicatie van deze rapporten Falun Gong beoefenaars Beijing uit te verplaatsen. Deze bronnen zeggen dat beoefenaars naar het Shanxi dwangarbeidskamp en het Shanxi dwangarbeidskamp voor vrouwen verplaatst zijn, terwijl sommigen naar Binnen-Mongolië gestuurd werden.

Deze bronnen geven ook aan dat de autoriteiten individuen, die beweren Falun Gong te hebben “opgegeven en afgezworen”, begonnen te verplaatsen naar de detentiecentra in Beijing en gevangenissen waar ze erg goed behandeld worden en beschikbaar gesteld worden aan buitenlandse media die mishandeling tegen Falun Gong onderzoeken.

“Ze verplaatsen slachtoffers van foltering en andere mishandelingen uit Beijing en vervangen hen met individuen die het CCP standpunt over Falun Gong napraten”, zegt de woordvoerder van het FDIC dhr. Erping Zhang. “Denk er eens over… ze bereiden ‘show tours’ voor om de ogen van de internationale gemeenschap te bedekken. We vertrouwen erop dat journalisten in Beijing zich niet laten beïnvloeden door deze taktieken.”

“Show tours” van deze aard zijn eerder door de CCP gebruikt om onderzoeken naar de mishandelingen tegen Falun Gong te verhinderen en in het verleden heeft het FDIC ook al gewaarschuwd voor dergelijke acties. Zo werd op 26 april 2001, gerapporteerd dat het Masanjia dwangarbeidskamp behoorde tot een aantal faciliteiten die klaargemaakt werden om buitenlandse en Chinese media te ontvangen om geselecteerde Falun Gong beoefenaars te “interviewen.”

Bijna een maand later werden verslaggevers uitgenodigd naar het Masanjia dwangarbeidskamp om getuige te zijn van nieuw geverfde muren, gevangenen uitgerust in nieuwe “jump suits” compleet met hun naam geschreven op de rug in Chinees en Engels (het was niet duidelijk waarom het nodig was dat gevangenen hun naam in het Engels geschreven werd in een Chinees werkkamp), genoten van een schijnbaar schone en gezonde omgeving – dit in sterk contrast met de gruwelijke mishandelingen gerapporteerd door tientallen individuen die voorheen vastgehouden werden in Masanjia en daar gefolterd werden.

Het FDIC dringt er bij de media die zich in Beijing bevinden erop aan om bewust te zijn van deze tactiek en raad de volgende stappen aan om te voorkomen misleid te worden door de CCP:

  1. Coördineer verscheidene groepen journalisten om naar verschillende kampen te gaan, wat het meer moeilijk maakt voor de CCP om een “show tour” te orkestreren.
  2. Interview individuen die recentelijk vrijgelaten werden uit werkkampen in China, maar momenteel in het buitenland verblijven, inclusief diegenen die getuige waren van gelijksoortige bezoeken en eerdere maatregelen genomen door de autoriteiten. Het FDIC kan contactinformatie van deze individuen verschaffen, evenals van familieleden van die personen die momenteel vastgehouden worden in kampen en gevangenissen in Beijing.
  3. Verwijs naar rapporten van derden over de condities ervaren door Falun Gong beoefenaars in gevangenschap, beschikbaar op de website van het FDIC: het 2007 rapport van het U.S. State Department, rapporten van Amnesty International, rapporten van de Speciale Rapporteurs van de VN en de verslagen van de Chinese advocaat Gao Zhisheng.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular