Frankrijk: Leden van de Europese Unie vragen de hervatting van het signaal van Eutelsat

13-11-2008 TEST

Op 22 oktober 2008 hielden drie leden van het Europese Parlement en vertegenwoordigers van New Tang Dynasty TV (NTDTV) een gezamenlijke persconferentie in de hoofdkwartieren van het Europese Parlement in Straatsburg, Frankrijk. Ze riepen het Europese Parlement en zijn president, Nicolas Sarkozy, op om zich te betrekken bij de zaak Eutelsat en om onmiddellijk actie te ondernemen door het Franse Eutelsat onder druk te zetten om de uitzendingen van NTDTV naar China te hervatten.

NTDTV is zeer belangrijk voor de Chinese bevolking
Op de persconferentie zei Helga Trupel, europarlementslid van de Groene Partij in Duitsland: “Voor de Chinese bevolking is het zeer belangrijk dat het signaal van NTDTV wordt hervat omdat dit ervoor kan zorgen dat Chinese mensen de werkelijke informatie leren kennen, zoals het schandaal van de vergiftigde melk dat recentelijk bekendgemaakt werd door de media.”

Ze vertelde dat de instellingen van de Europese Unie, in het bijzonder president Sarkozy, de plicht hebben om Eutelsat aan te sporen het signaal van NTDTV te hervatten omdat “volgens de informatie die we hebben, het geen technisch probleem is, maar dat het de druk is van het regime van de Chinese Communistische Partij (de CCP) die leidde tot het stopzetten van het signaal van NTDTV vóór de Olympische Spelen.”

Mevrouw Trupel benadrukte dat persvrijheid en mensenrechten universele waarden zijn. De leden van het Europese Parlement hebben de plicht om dit te verdedigen. Marco Cappato, een europarlementslid van de Liberale en Democratische Unie in Italië zei, dat hij in zijn dubbele positie van zowel medecoördinator van de Liberale Democratische Unie als lid van het mensenrechtencomité in het Europese Parlement, zijn steun geeft aan de motie die verzoekt het signaal van NTDTV te hervatten. Hij moedigde tevens andere europarlementsleden aan om dit te ondertekenen. De Europese Unie en haar lidstaten zouden een sterke, stevige en duidelijke positie moeten innemen zodat het signaal van NTDTV hervat kan worden.

De Europese Unie zou moeten opkomen tegen de druk van de CCP
Manyan Ng, directeur van de Internationale Vereniging voor Mensenrechten (IFGM), de grootste mensenrechtenorganisatie in Duitsland, verwees ernaar dat “door de overheidscontrole van de media door de CCP incidenten als SARS, de vervolging van Falun Gong en het recente “vergiftigde melkpoeder”, zich hebben kunnen ontwikkelen tot zo een ernstige omvang en dit had niet zo moeten zijn. Ik hoop oprecht dat de Europese Unie deze keer opkomt tegen de druk van de CCP.”

De Europese Unie zou deze zaak moeten onderzoeken
Op de persconferentie zei mevrouw Zhou, vertegenwoordiger van NTDTV in Europa: “Vandaag voel ik me bedroefd, omdat ik normaal gezien verslagen maak over de activiteiten van het parlement terwijl ik mij onder jullie bevind. In feite is ons TV-station het enige dat de Chinese bevolking iets laat weten over de gebeurtenissen in het Europese Parlement.”

Mevrouw Zhou verzocht de Europese Unie en de Franse regering om acties te ondernemen tegen Eutelsat om de uitzendingen van NTDTV naar China te hervatten, “omdat NTDTV niet alleen verslag maakt over het Europese Parlement, maar omdat het heel belangrijk is dat NTDTV verslag brengt over ernstige zaken gerelateerd aan China. Neem bijvoorbeeld het recente incident van het vergiftigde melkpoeder. Bovendien vernam NTDTV dat een week vóór de Olympische Spelen de voormalige Chinese directeur-generaal van de Hoofdafdeling Voedselproductie van de Staatsadministratie voor Kwaliteitsinspectie zelfmoord had gepleegd, en dit is nauw gerelateerd aan het schandaal van de voedselkwaliteit.

Mevrouw Zhou verzocht Eutelsat om een gedetailleerde technische verklaring te geven over het verbreken van het signaal van NTDTV. Ze vindt ook dat de Europese Unie de reden achter deze zaak zou moeten onderzoeken. Indien Eutelsat economische voordelen gekregen heeft van de Europese Unie, zou het geld niet in de handen moeten gelegd worden van degenen die de persvrijheid onderdrukken en het leven van Chinese mensen in gevaar brengen.
Deze zaak bleef onrust zaaien in het Europese Parlement. Onlangs hebben vijf europarlementsleden (waaronder twee die deze persconferentie bijwoonden) een resolutie ontworpen die werd ondersteund door het Europese Parlement. Het verzoekt de lidstaten om zich te betrekken bij de zaak Eutelsat en om acties te ondernemen die Eutelsat dringend verzoeken om de uitzendingen van NTDTV naar China te hervatten.

U mag gerust alle artikels en hun inhoud, gepubliceerd op Clearharmony, printen en circuleren, maar gelieve steeds de bron te vermelden.
http://www.clearharmony.net/articles/200810/46613.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular