VS Senaat: Grote aantallen Falun Gong beoefenaars het mikpunt van vervolging en arrestatie in 2009

New York – In zijn Jaarverslag van 2009 dat 10 oktober werd vrijgegeven, documenteert de Uitvoerende China Commissie van de Amerikaanse Senaat uitgebreid de voortgezette en geïntensifieerde vervolging van Falun Gong beoefenaars door het Chinese veiligheidsapparaat over het afgelopen jaar. Het onderdeel over Falun Gong citeert, in het bijzonder, de betrokkenheid van top Chinese Communistische Partijambtenaren in het delegeren van een ‘Sla hard’-campagne tegen Falun Gong, alsook de forse activiteiten van het illegale 610 Bureau bij het uitvoeren van zulke richtlijnen.

“De overheid behield zijn lang volgehouden verbod tegen de spirituele beweging Falun Gong [in 2009],” verteld het rapport. “De tiende verjaardag [van het verbod] werd als gevoelig beschouwd, waardoor de centrale overheid in 2009 vasthield aan zijn inspanningen die zij deed in het kader van  de voorbereiding op de Olympische Spelen in 2008 om Falun Gong beoefenaars op te sporen en te straffen.

“De autoriteiten voerden propaganda campagnes die Falun Gong bespotten, bevalen strikte bewaking van beoefenaars, hielden grote aantallen beoefenaars vast en zette hen gevangen en, onderwierpen sommigen, die weigerden om Falun Gong af te zweren, aan marteling en misbruik door heropvoeding in arbeidskampen. Internationale media en Falun Gong bronnen rapporteerden eveneens de dood van beoefenaars in Chinese gevangenschap in 2008 en 2009.”

De Uitvoerende Congres Commissie over China is een speciaal samengesteld orgaan van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de Senaat en een uitvoerende tak die gevestigd werd in 2000 om mensenrechten in het oog te houden en de ontwikkeling van de rechtstaat in China. Zijn 400 pagina’s tellend jaarrapport, uitgegeven op 10 oktober, is een gedetailleerd verslag van een brede waaier van onderwerpen, waaronder vrijheid van geloof, vrijheid van mening, en het functioneren van het rechtsstelsel. Het onderzoek naar Falun Gong is gebaseerd op officiële Chinese documenten en websites, rapporten van internationale media en mensenrechtengroepen, en getuigenissen van Chinese advocaten en voormalige gewetensgevangenen.

Belangrijkste bevindingen en bewijsmateriaal

Vier kernconclusies komen naar voren uit het CECC onderzoek, die verband houden met de huidige vervolging die Falun Gong beoefenaars ondergaan in China. Aansluitend op de verkorte lijst hieronder, wordt een meer uitgebreide uitleg gegeven waarbij voorbeelden van relevant bewijsmateriaal gegeven worden in het rapport. Voor een volledig overzicht van de Falun Gong gerelateerde uittreksels, zie CECC 2009 Annual Report (excerpts):

 1. Het voortzetten van de tien jaar lange vervolging door de CCP tegen Falun Gong, was een kernprioriteit in de harde aanpak in 2009 op nationaal niveau. De harde aanpak werd geleid door de top partijleiders – inclusief Vice--president Xi Jinping en lid van het Vast Comité van het Politburo, Zhou Yongkang – en uitgevoerd door het openbare veiligheidsbureau en lokale partijtakken door het hele land heen.
 2. Grote aantallen Falun Gong beoefenaars over het hele land bleven onderworpen aan toezicht, detentie, “heropvoeding via arbeid” en misbruik in gevangenschap, wat in sommige gevallen leidde tot de dood.  Tijdens het jaar bleven bezorgdheden opduiken over orgaanoogst bij Falun Gong gewetensgevangenen die daartoe geen toestemming gaven, inclusief vanwege de VN Speciale Rapporteur over Marteling.
 3. Uitgebreide pogingen werden gedaan, geleid door het 610 Bureau, om Falun Gong beoefenaars te belasteren onder Chinese burgers en om het publiek te mobiliseren om bij te dragen aan de arrestatie van beoefenaars – inclusief via speciale lessen op school en financiële beloningen voor informanten.
 4. De CCP en het 610 Bureau bleven politieke controle gebruiken over het rechtssysteem, de advocatuur, en wetshandhavinginstanties om de basisrechten van Falun Gong beoefenaars op een eerlijk proces en toegang tot een advocaat, systematisch te ontkennen. Deze pogingen hielden directe instructies aan rechters in, over hoe er beslist moest worden over Falun Gong zaken. Daarnaast werd een toename vastgesteld in de aantijgingen en intimidatie van Chinese advocaten die Falun Gong cliënten verdedigen.

 

Belangrijkste bevindingen en bewijsmateriaal uit het CECC rapport

(1) Het voortzetten van de tien jaar lange vervolging door de CCP tegen Falun Gong, was een kernprioriteit in de harde aanpak in 2009 op nationaal niveau. De harde aanpak werd geleid door de top partijleiders – inclusief Vice-President Xi Jinping en lid van het Vast Comité van het Politburo, Zhou Yongkang – en uitgevoerd door het openbare veiligheidsbureau en lokale partijtakken door het hele land heen.

Richtlijnen van het openbaar veiligheidsbureau:

“De hoge prioriteit die partijleiders geven aan de ‘strijd’ tegen Falun Gong, werd gedemonstreerd door de integratie van één van de belangrijkste doelstellingen voor een ‘Sla hard toe’-campagne in een richtlijn [van februari 2009] die dit jaar de agenda bepaalde voor openbare veiligheidsbureaus over heel het land” (pag. 353).

Project 6521:

“Chinese autoriteiten plaatsten de anti - Falun Gong campagne prominent op de agenda van een speciale openbare veiligheidsgevechtsgroep genaamd ‘Project 6521’, welke naar verluidt opgericht werd om de ‘sociale stabiliteit’ te behouden tijdens vier gevoelige verjaardagen in 2009, waaronder de tiende verjaardag van de stille betoging door Falun Gong beoefenaars op 25 april bij het partijhoofdkwartier in Beijing.” (pag. 121)

“De aanwezigheid van twee van China’s topleiders aan het roer van Project 6521, Vice-president Xi Jinping [gezien door vele experts als een waarschijnlijke opvolger voor Hu Jintao] en Zhou Yongkang, wijst op het belang dat de Partij toekent aan zijn politieke ‘strijd’ tegen Falun Gong...Provinciale en lokale overheden werden naar verluidt verplicht om tijdelijke 6521 gevechtsgroepen op te zetten, die geleid werden door de lokale afgevaardigde partijsecretaris en chef openbare veiligheid, terwijl provinciale en lokale autoriteiten gelast werden om hun implementatie van Project 6521 te rapporteren aan de lokale en provinciale gevechtsgroepen.” (pag. 353)

(2)  Grote aantallen Falun Gong beoefenaars over het hele land bleven onderworpen aan toezicht, detentie, “heropvoeding via arbeid” en misbruik in gevangenschap, wat in sommige gevallen leidde tot de dood.  Tijdens het jaar bleven bezorgdheden opduiken over orgaanoogst bij Falun Gong gewetensgevangenen die daartoe geen toestemming gaven, inclusief vanwege de VN Speciale Rapporteur over Marteling.

 • Toezicht: “Het 610 Bureau en openbare veiligheidsbureaus over heel China hielden gemeenschappen, verblijfplaatsen en werkplaatsen in het oog, om Falun Gong beoefenaars te identificeren en te isoleren...In juni 2009 omschreven stadsmedewerkers van Jiujiang in de provincie Jiangxi een toezichtsysteem dat gefocust was op een groep van 829 ‘sleutelfiguren’, voornamelijk samengesteld uit voormalige Falun Gong [gewetens]gevangenen. In juli plaatsten de autoriteiten uit Zibo in de provincie Shangdong, negen beoefenaars onder een ‘systeem van 24-uur toezicht en controle’”. (pag. 122)
 • “Heropvoeding via arbeid”: “Chinese autoriteiten blijven gebruik maken van een illegaal systeem van opsluiting, beter gekend als ‘heropvoeding via arbeid’ om vele Falun Gong beoefenaars te straffen… In 2008 hield het Beijing Heropvoedingscentrum voor Vrouwen naar verluidt 700 Falun Gong beoefenaars vast, in vergelijking met slechts 140 gevangenen die beschuldigd waren van andere misdaden. In februari 2009 merkten meer dan de helft van 13 voormalige heropvoedings gevangenen die geïnterviewd werden in het kader van een onderzoek – en waarvan geen enkele beoefenaar was – op dat Falun Gong de grootste groep uitmaakte van de heropvoedingsgevangenen en dat ze werden uitgekozen voor harde behandelingen.” (pag. 123)
 • Wijdverspreide arrestaties: “Terwijl de veiligheid naar aanloop van de tiende verjaardag van het verbod [op Falun Gong] geïntensifieerd wordt, resulteert de ‘Sla hard toe’-campagne in wijdverspreide aanhoudingen en opsluitingen van Falun Gong beoefenaars. In de eerste helft van 2008 plaatsten de autoriteiten van Harbin in de provincie Heilongjiang, 53 Falun Gong beoefenaars in strafrechtelijke detentie, 23 in administratieve aanhouding, 23 werden formeel gearresteerd en 19 naar een heropvoedingskamp gestuurd.” (pag. 123)
 • Marteling en doden in hechtenis: “Gevallen van marteling en dood van Falun Gong beoefenaars in officiële hechtenis, beiden bevestigd en vermeend, blijven het afgelopen jaar opduiken...In maart 2009 slaat een openbare veiligheidsbeambte van het Shibei District Liaoyuan Road PSB kantoor in Qingdao, naar verluidt Lu Xueqin, een Falun Gong beoefenaar, gedurende negen dagen totdat ze permanent verlamd is vanaf het middel naar beneden toe. In juli 2009 werd de 45-jarige beoefenaar genaamd Yang Guiquan, voor dood verklaard bij aankomst in het Fuxin City Mining Corporation General Hospital in de provincie Liaoning, nadat hij gedurende 16 dagen vastgehouden werd door de politie en naar verluidt geslagen werd met elektrische stokken en dwangvoeding ondergaan had.” (pag. 124)
 • Orgaanroof: “Het afgelopen jaar doken er weer beschuldigingen op van orgaanroof op Falun Gong beoefenaars die daartoe geen toestemming hadden gegeven, waarbij er toenemende ongerustheid bestaat over mogelijk misbruik door de Chinese orgaantransplantatie industrie... In december 2008, geeft het VN Comité tegen Marteling (UNCAT) in zijn rapport over China aan dat de VN Speciaal Rapporteur over Marteling, Manfred Nowak, een ‘toename vaststelde in orgaantransplantaties, die samenvalt met het begin van de vervolging [van Falun Gong],’...In een interview in augustus 2009, merkt Nowak op dat het ‘nog bekeken moet worden hoe het mogelijk is dat orgaantransplantaties in Chinese ziekenhuizen massaal toegenomen zijn sinds 1999, terwijl er nooit zoveel vrijwillige donors beschikbaar geweest zijn.’”. (pag. 188)

(3) Uitgebreide pogingen werden gedaan, geleid door het 610 Bureau, om Falun Gong beoefenaars te belasteren onder Chinese burgers en om het publiek te mobiliseren om bij te dragen aan de arrestatie van beoefenaars – inclusief via speciale lessen op school en financiële beloningen voor informanten.

 • Openbare propagandacampagnes: “De Xuanwei autoriteiten [in de provincie Yunnan] stonden een ‘krachtig politiek offensief’ toe in alle dorpen en buurten met betrekking tot de verplichte deelname aan een inwoner propagandacampagne om ‘effectieve angst aan te jagen tegen Falun Gong” (pag. 122)
 • Anti - Falun Gong lessen in universiteiten en secundaire scholen: “Het 610 Bureau focust op openbare scholen en universiteiten als plaatsen voor het verspreiden van haar boodschap…In mei 2009 startte de Landbouw Universiteit van Xinjiang een tien-maand-durende campagne om ‘een duurzame ideologische defensielijn te bouwen’ om Falun Gong ‘te voorkomen en te weerstaan’... In juli woonden de leerlingen van een secundaire school in Leshan, in de provincie Sichuan, een ‘levendige’ speech bij van de lokale partijsecretaris en zagen ze een ‘anti-cult waarschuwingsfilm’. De directeur beval de studenten om de ‘anti-cult materialen’ te bestuderen tijdens de zomer, om notities te nemen of een stripverhaal te maken om de geleerde lessen te illusteren, en om een formulier mee terug te brengen naar school, dat ondertekend was door de ouders om de voltooiing van de opdracht te controleren.” (pag. 123)
 • Betaalde informanten: “Identificatie en toezicht op Falun Gong beoefenaars wordt eveneens verwezenlijkt door betaalde informanten van het 610 Bureau… Het 610 Bureau in Liuyang, een plaats binnen de gemeente Changsha  in de provincie Hunan, lanceerde een 24-uren telefoonlijn voor informanten in maart [2009] en kondigde beloningen aan tussen 50 en 1000 yuan (van 7 tot 146 dollar)... De autoriteiten van Bengbu in de provincie Anhui, betaalde het telefoongesprek van een informant die de arrestatie van de 50-jarige gehandicapte beoefenaar Yu Xiaopingmogelijk maakte, terwijl hij folders aan het uitdelen was..” (pag. 122)

  (4) De CCP en het 610 Bureau bleven politieke controle gebruiken over het rechtssysteem, de advocatuur, en wetshandhavinginstanties om de basisrechten van Falun Gong beoefenaars op  een eerlijk proces en toegang tot een advocaat, systematisch te ontkennen. Deze pogingen hielden directe instructies aan rechters in, over hoe er beslist moest worden over Falun Gong zaken. Daarnaast werd een toename vastgesteld in de aantijgingen en intimidatie van Chinese advocaten die Falun Gong cliënten verdedigen.

  • Interferentie door het 610 Bureau in gerechtszaken: “Het 610 Bureau van de partij is naar verluidt tussengekomen in de berechting van Falun Gong zaken. In november 2008 stelden verdedigingsadvocaten voor twee beoefenaars die terecht stonden in het Jiguan District Gerechtshof in Jixi in de provincie Heilongjiang, de onafhankelijkheid van het gerechtshof in vraag, toen de voorzittende rechter tijdens een rechterlijke opschorting gezien werd in een ontmoeting met agenten van het 610 Bureau. In februari 2009 rapporteerde het Xi’an District Gerechtshof in Liaoyan in de provincie Jilin, dat bij de voorbereiding van een zaak omtrent Falun Gong...het hof zich eerst tot het lokale 610 Bureau moet ‘richten’, en pas na het ontvangen van een bevestigend antwoord is het hof toegelaten om de zaak te horen.” (pag. 126)
  • Andere vormen van belemmering van het recht: “Het afgelopen jaar bleven de rechtszaken van Falun Gong beoefenaars onregelmatigheden en schendingen in de procedures vertonen, terwijl rechtsbureaus acties ondernamen die de gewone wettelijke beschermingen ondermijnen. In oktober 2008 veroordeelde het Wuhou District Gerechtshof in Chengdu, de hoofdstad van de provincie Sichuan, 11 Falun Gong beoefenaars van 3 tot 7 jaar gevangenis. Het gerechtshof weigerde naar verluidt familieleden de rechtzaak bij te laten wonen en verbood de verdedigingsadvocaten om te spreken. Meer dan 15 advocaten tekenden beroep aan tegen deze regel, maar het Hof van Beroep probeerde hen de toegang tot de verslagen van het Gerechtshof te verhinderen. Het lokale rechtsbureau van Harbin vaardigde een richtlijn uit in oktober waarbij ze de advocaten van Falun Gong beoefenaars verplichtten om verslag uit te brengen bij, en ‘begeleiding’ te ontvangen bij een voor-onderzoek, vanwege de advocatenassociatie die onder overheidscontrole staat.” (pag. 126)
  • Fysieke aanvallen op en aanhouding van advocaten: “Het afgelopen jaar vielen veiligheidsambtenaren in Zuidwest China naar verluidt advocaten aan die probeerden om Falun Gong cliënten te verdedigen die verdacht werden in het Chinese rechtssysteem...In 2009 hielden autoriteiten in het Noordoosten van China naar verluidt ten minste vier advocaten vast omwille van hun verdediging van Falun Gong cliënten...Op 13 mei 2009 vielen meer dan 20 ambtenaren van het Jiangjin District Bureau voor Openbare Veiligheid in Chongqing naar verluidt de advocaten Li Chunfu en Zhang Kai fysiek aan in het huis van Jiang Xiqing, een Falun Gong beoefenaar wiens dood in hechtenis ze aan het onderzoeken waren. Ambtenaren namen Li en Zhang mee naar het Bureau voor Openbare Veiligheid, waar ze werden opgehangen in ijzeren kooien, ondervraagd en geslagen werden. De politie vertelde Li en Zhang naar verluidt dat “ze Falun Gong absoluut niet konden verdedigen; dit is de situatie in China.” (pag. 124)
  • De marteling en verdwijning van Gao Zhisheng: “De harde behandeling door de Chinese overheid van advocaten die Falun Gong verdedigen, was het meest brutaal in het geval van Gao Zhisheng, een vooraanstaande mensenrechtenadvocaat die het laatst gezien werd toen hij onder dwang meegenomen werd uit zijn thuisstad, door openbare veiligheidsambtenaren op 4 februari 2009. Toen openbare veiligheidsambtenaren Gao in september 2007 ontvoerden, werd hij gemarteld op een geheime locatie buiten Beijing, gedurende meer dan 50 dagen. Gao’s verslag van de mishandeling beschrijft hoe hij herhaaldelijk over zijn hele lichaam, inclusief zijn genitaliën, geslagen werd met elektrische stokken, en andere vormen van marteling moest ondergaan. Gao vertelt hoe zijn folteraars toegaven dat Falun Gong beoefenaars inderdaad ook zo gemarteld werden zoals Gao eerder omschreef: “je bent niet fout als je zegt dat we Falun Gong beoefenaars martelen. Dat doen we inderdaad. De 12 martelpraktijken die we jou serveren, werden geperfectioneerd op de Falun Gong beoefenaars.” Gao werd eveneens gewaarschuwd dat hij vermoord zou worden als hij iemand vertelde over de mishandeling en marteling. Hij werd het laatst gezien in februari.” (pag. 125)
  • Intimidatie en verlies van licentie: “In gevallen waar autoriteiten advocaten die Falun Gong verdedigen,  niet fysiek aanvielen of vasthielden, werden ze geïntimideerd en lastig gevallen...Vanaf begin september 2009 raakten op z’n minst 21 advocaten niet door de “jaarlijkse assessment en registratie” [waarbij ze effectief  geroyeerd werden]. Advocaten en NGO’s geloven dat de autoriteiten de advocaten straffen voor het aannemen van zaken die de overheid als gevoelig en controversieel beschouwt, zoals zaken die verband houden met Falun Gong... Eind maart 2009 werden Jiang Tianyong en Tang Jitian – twee van de mensenrechtenadvocaten wiens licenties om advocaat te zijn niet vernieuwd werden na de deadline van 31 maart dit jaar – verhinderd om hun vastgehouden cliënt Ge Hefei, een Falun Gong beoefenaar,  in de provincie Hebei te ontmoeten.” (pag. 104)

  Bron: http://www.faluninfo.net/article/918/?cid=8

  ONDERNEEM ACTIE

  In Focus

  Voor meer informatie neem contact op met
  het Falun Dafa Informatiecentrum

  +31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
  of via het contact formular