Voorzitter van het subcomité voor mensenrechten van het Europese Parlement: rechtzaak tegen Jiang Zemin is bemoedigend

Met betrekking tot de rechtzaak van het Spaanse gerechtshof tegen Jiang Zemin, Luo Gan, Bo Xilai, Jia Qinglin en Wu Guanzheng, voor hun misdaden van marteling en genocide hebben begaan bij de vervolging van Falun Gong beoefenaars, zegt mevr. Heidi Hautala, voorzitter van het subcomité voor mensenrechten van het Europese Parlement: “Dit is een bemoedigend nieuwsfeit.”

Mevr. Hautala zei: “Het is onze taak om een zodanige wereld te creëeren, dat diegenen die misdaden tegen de mensheid begaan hebben, oorlogsmisdadigers en de daders van ernstige schendingen van de mensenrechten, nergens naartoe kunnen ontsnappen.  Een aantal landen zal niet toelaten hen ongestraft te laten blijven, zelfs al zijn de criminelen geen inwoners in dat land. Spanje en België zijn zulke landen.”

Mevr. Heidi Hautala, voorzitter van het subcomité voor mensenrechten van het Europese Parlement

Ze benadrukte tevens: “Dit moet ons doel zijn. Er zal een dag komen dat we een omvattend en streng internationaal rechtssysteem zullen hebben. Elke schending van mensenrechten moet onderworpen worden aan een gerechtelijk onderzoek. Ik zie dat we voorwaarts bewegen in deze richting.”

Mevr. Hautala noemde de verwezenlijkingen op die reeds gemaakt werden op dit vlak, zoals de vestiging van de Internationale Strafrechtbank tien jaar geleden en het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Ze wees er op dat ook Azië zich nu openstelt voor internationale rechtspraak. Sommige Aziatische landen hebben al regionale gevallen van menserechten gehad. Hoewel het slechts een begin is, gelooft ze dat het binnen een paar jaar meer bindend zal zijn om Aziatische landen te dwingen om de rechten van hun eigen mensen te respecteren.

Mevr. Hautala is een voormalig voorzitter van de Finse Groene Partij. Op 1 december 2009 zat ze in het Europese Parlement een openbare hoorzitting voor over mensenrechten in China. De hoorzitting ging over de wrede vervolging die Falun Gong beoefenaars ondergaan in China;  zo worden ze onder andere vermoord voor hun organen. Met betrekking tot mensenrechten in China zei ze dat de Chinese mensen het recht zouden moeten hebben om hun bezorgdheden vrijuit te kunnen uiten.

Bron: http://www.clearharmony.net/articles/200912/51704.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular