2009 Mensenrechtenrapport van het Amerikaanse State DepartmentDe mensenrechten in China blijven rampzalig en zijn op sommige gebieden zelfs erger geworden [uitreksels]

In maart publiceerde het Amerikaanse State Department het ‘2009 Mensenrechtenrapport’. Het rapport stelde: “De mensenrechtenschendingen door de [Chinese] overheid blijven rampzalig en verergerden in sommige gebieden… De detentie en kwelling van mensenrechtenactivisten is toegenomen. Openbare aanklagers en ’juridische organisaties die gevallen aanpakten die door de overheid als gevoelig beschouwd worden, werden lastiggevallen en kregen te maken met, schorsing en sluiting. Bovendien beperkte de overheid de vrijheid van meningsuiting controleerde het internet en toegang tot het internet.”

Het rapport http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eap/135989.htm wees erop dat het regime door blijft gaan met het vervolgen van Falun Gong:

“Enkel het geloof in de discipline (zelfs zonder enige openbare beoefening van zijn principes) was soms al voldoende voor beoefenaars om straffen te krijgen die gingen van werkverlies tot gevangenschap. Falun Gong bronnen schatten dat sinds 1999 ten minste 6.000 Falun Gong beoefenaars veroordeeld werden tot gevangenschap, meer dan 100.000 beoefenaars werden tot Heropvoeding door Arbeid (RTL) veroordeeld en bijna 3.000 zijn gestorven omwille van marteling tijdens voorarrest. Enkele buitenlandse observatoren schatten dat Falun Gong beoefenaars tenminste de helft vormden van de 250.000 officieel geregistreerde gevangenen in RTL-kampen, terwijl overzeese Falun Gong bronnen het aantal nog hoger schatten.”…

“De politie bleef Falun Gong beoefenaars vasthouden en gebruikte het bezit van Falun Gong materialen als een voorwendsel voor het arresteren van politieke activisten. De overheid bleef voortgaan met haar gebruik van hoge druk tactieken en verplichte anti-Falun Gong studiesessies om beoefenaars te dwingen Falun Gong op te geven. Zelfs beoefenaars die niet geprotesteerd hadden of die geen andere openbare demonstraties hadden gedaan van hun geloof werden naar verluidt gedwongen om anti-Falun Gong klassen bij te wonen of werden rechtstreeks naar RTL kampen gestuurd. Deze tactieken resulteerden naar verluidt in grote aantallen van beoefenaars die beloftes ondertekenden om afstand te doen van de beweging.”…

“Volgens China News Weekly, had het land 22 “ankang” instituties (hoogbeveiligde psychiatrische ziekenhuizen voor de crimineel krankzinnigen) die rechtstreeks beheerd werden door het Ministerie van Openbare Veiligheid (MPS). Politieke activisten, ondergrondse religieuze gelovigen, personen die herhaaldelijk de overheid petitioneerden, leden van de gebannen Chinese Democratische Partij (CDP) en Falun Gong aanhangers bevonden zich onder de mentaal zieke patiënten in deze inrichtingen. De verordeningen voor het opsluiten van een persoon in een ankang-faciliteit waren niet duidelijk en gevangenen hadden geen mechanisme om bezwaar aan te tekenen tegen de vaststelling van mentale ziekte door de publieke veiligheidsofficieren. Patiënten in deze ziekenhuizen werden naar verluidt medicatie gegeven tegen hun wil en werden dwangmatig onderheven aan elektrische schokbehandeling. Activisten die veroordeeld werden tot administratieve detentie rapporteerden ook dat ze werden vastgebonden aan bedden of andere apparaten voor meerdere dagen, dat ze geslagen werden, dwangmatig geïnjecteerd werden of gevoed werden met medicatie en ontzien werden van voedsel en het gebruik van toiletvoorzieningen.”...

Het rapport vermeldde ook verscheidene individuele vervolgingsgevallen:

“Tijdens de verslagperiode werd geen nieuwe informatie beschikbaar gemaakt over de dood van Falun Gong beoefenaar Yu Zhou, die gearresteerd werd in Peking in januari 2008 en stierf in februari 2008.”…

“Op 1 februari werd Zhu Lijin gearresteerd voor het uitdelen van Falun Gong pamfletten. Ze werd veroordeeld tot 15 maanden in RTL zonder gerechtelijk onderzoek. De autoriteiten gebruikten speciale heropvoedingcentra om de detentie te verlengen van Falun Gong beoefenaars die termijnen hadden voltooid in RTL.”

Het rapport documenteerde ook verscheidene advocaten die vervolgd worden wegens het verdedigen van Falun Gong:

“Op 4 februari namen autoriteiten de mensenrechtenadvocaat Gao Zhisheng gevangen, die Chinese Christenen en Falun Gong beoefenaars had vertegenwoordigd. Op het einde van het jaar bleef zijn verblijfplaats nog steeds onbevestigd, alhoewel volgens NGO verslagen, hij naar verluidt gezien werd in zijn geboortestad onder zware politie-escorte. Voor zijn arrestatie publiceerde Gao een brief waarin hij zijn marteling die hij onderging tijdens een voorgaande periode van detentie detailleerd beschreef.

In april 2009 werd een advocaat uit Peking, Cheng Hai, aangevallen en geslagen terwijl hij onderweg was om een Falun Gong cliënt te ontmoeten in Chengdu. Volgens Cheng waren degenen die verantwoordelijk waren voor de aanval, officieren van het Jinyang Algemeen Management Bureau in het Wuhou district van Chengdu. In mei hebben politieofficieren in Chongqing de advocaten Zhang Kai en Li Chunfu gearresteerd en geslagen toen ze de familie van een Falun Gong beoefenaar interviewden die naar verluidt stierf in politiehechtenis.”

Bron US State Department report: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eap/135989.htm

Engelse versie beschikbaar op http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/3/14/115337.html

Chinese versie beschikbaar op http://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/13/219748.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular