Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vraagt om een einde van de vervolging van Falun Gong in ChinaResolutie 605 van het Huis van Afgevaardigden

New York – Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag een resolutie aangenomen waarin het de Chinese Communistische Partij dringend verzoekt een einde te maken aan zijn decennium lange campagne tegen Falun Gong en drukt zijn solidariteit uit met de slachtoffers van de vervolging in China.

De Resolutie 605 van het Huis van Afgevaardigden (link naar volledige tekst) erkent, “de aanhoudende vervolging van Falun Gong beoefenaars in China in het 11e jaar van de Chinese Communistische Partij zijn campagne om de spirituele beweging Falun Gong te onderdrukken en vraagt om een onmiddellijk einde van de campagne die Falun Gong beoefenaars vervolgt, intimideert, gevangen neemt en martelt.

“Falun Gong is gebaseerd op waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid”, aldus afgevaardigde Ileana Ros- Lethinen uit Florida, hoofd van de Commissie van Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden en opsteller van de resolutie (link naar volledig statement). “Echter deze onschuldige mensen zijn een mikpunt van het wrede Chinese regime, wiens afschuwelijke tactieken het oogsten van organen van Falun Gong beoefenaars omvatten en het gewelddadig achtervolgen van zelfs beoefenaars die in de Verenigde Staten wonen”.

“De grimmige realiteit waarover deze resolutie gaat, geeft een nieuwe betekenis aan de uitdrukking “Slagers van Beijing”.

Persberichten van Citing Western, evenals Amnesty International, de Verenigde Naties en Washington’s eigen Congressional Executive Commissie over China, doen verslag van de tekst van de resolutie die een gedetailleerde tijdlijn weergeeft en het spoor volgt van gebeurtenissen vanaf het begin van de gewelddadige vervolging tot aan de wijd verbreide arrestaties en doden van Falun Gong beoefenaars die de 2008 Olympische Spelen vergezelden.

“De passage en speciale bewoordingen in deze resolutie is vooral belangrijk omdat het laat zien dat de vervolging van Falun Gong beoefenaars in China nog even urgent is als altijd”, zegt Levi Browde, hoofdverantwoordelijke van het Falun Dafa Informatiecentrum. “De realiteit blijft dat miljoenen onschuldige mensen die Falun Gong beoefenen in China een constant risico lopen op willekeurige gevangenschap, marteling en dood”.

“De inhoud van de resolutie benadrukt ook dat het verkrijgen van echte vrijheid en mensenrechtenbescherming voor alle Chinese mensen, gebaseerd is op het beëindigen van de vervolging van Falun Gong. Hoe kan een beschaafde, gezonde maatschappij zich ontwikkelen wanneer tientallen miljoenen mensen het doel zijn van zulke omstandigheden?"

De resolutie vermeldt ook dat naar schatting tientallen miljoenen mensen binnen China doorgegaan zijn met het beoefenen van Falun Gong, terwijl ze de anti-Falun Gong propaganda van de Partij betwisten, en dan vooral het gebruik van zijn label “sekte” om beoefenaars thuis en in het buitenland te belasteren.

Het vraagt "de regering van de Republiek van China om onmiddellijk op te houden en te stoppen met zijn campagne die Falun Gong beoefenaars vervolgt, intimideert, gevangen neemt en martelt, om onmiddellijk het 6-10 Bureau, een buitengerechtelijk veiligheidsapparaat dat de volmacht heeft gekregen Falun Gong 'uit te roeien', af te schaffen en om onmiddellijk Falun Gong beoefenaars die alleen voor hun geloof gevangen zijn genomen in gevangenissen en heropvoedkampen door dwangarbeid, vrij te laten."

Het vraagt ook aan de President en Leden van het Congres de 11e jaarlijkse herdenking van het begin van de vervolging, welke plaats zal vinden in juli 2010, te markeren.

“Het is belangrijk om niet te onderschatten welke impact deze resolutie in de wereld zal hebben”, zegt Browde. “Ten eerste, door het zich duidelijk uitspreken van een officiële positie van het Amerikaanse Congres, een leider in de vrije wereld, geeft het een voorbeeld aan beleidsmakers over de hele wereld om te volgen”.

“Ten tweede, als de tekst van de resolutie in het Chinees vertaald wordt en verspreid wordt onder de achterbannetwerken doorheen heel China, zal het belangrijke hoop geven aan miljoenen die onder de vervolging lijden en het zal verdere vreedzame pogingen om het misbruik te beëindigen, aanmoedigen. Bovendien zal de bekendmaking van de verzinsels van de Communistische Partij en de bevestiging van solidariteit met de slachtoffers een onderbreking geven aan eventuele aspirant-vervolgers.

Huis Resolutie 605 is de vierde resolutie die aangenomen is door het congres sinds 1999 en die specifiek de situatie van Falun Gong benadrukt(drie voorgaande resoluties: House Resolution 218 / House Resolution 188 / House Resolution 304).

Steun van twee partijen.

Naast de Afgevaardigde Ros-Lethinen, trok het initiatief van de twee partijen 81 co sponsors aan, bijna even verdeeld tussen Democraten (40) en Republikeinen (41). De stemming over de resolutie was 412-1.

Na de stemming over de resolutie, volgde een 13-minuten durend fractiedebat. Behalve opmerkingen van Afgevaardigde Ros-Lethinen (R-FL) die boven geciteerd is, spraken Diana Watson (D-CA) en Lyn Woolsy (D-CA) hun steun uit over de verklaring.

In haar opmerkingen refereert Afgevaardigde Woolsey aan de resolutie die ze in 2002 had helpen opstarten, betreffende de onderdrukking van Falun Gong beoefenaars in de Verenigde Staten en China (HR 304), toevoegend, “helaas gaat de vervolging, acht jaar later, nog steeds door. Mensen worden naar de gevangenis gestuurd, naar werkkampen en worden aangevallen voor het beoefenen van Falun Gong. De Chinese regering moet deze onmenselijke vervolging stoppen”.

Afgevaardigde Chris Smith (R-NJ) en Gus Bilirakis (R_FL) konden het debat niet persoonlijk bijwonen, maar stuurden verklaringen in voor de registratie.

“Falun Gong beoefenaars geven grote getuigenis van moed en vrede”, zegt Smith in zijn verklaring. “Afgelopen juli was ik in China. Ik herinner me dat ik een internetcafé binnenging en Falun Gong probeerde op te zoeken. U kent het verhaal: niets. Ik vermeld dit omdat veel leden van Falun Gong grote helden zijn van internetvrijheid. Enkele van hen kwamen naar mijn kantoor en lieten me zien hoe ze miljoenen Chinese mannen en vrouwen helpen door te breken door de zogenaamde “Great Firewall van China”.

“Deze resolutie is een testament voor de miljoenen slachtoffers van de Chinese Communistische Partij dat de Chinese regering de waarheid niet kan verbergen en dat zijn slachtoffers niet vergeten zullen worden”, zegt Bilirakis in zijn verklaring.

"Schandelijke onrechtvaardigheden, zoals die geleden worden door Falun Gong beoefenaars en anderen die het doelwit zijn van de Chinese Communistische Partij, zijn onacceptabel in een beschaafde wereld en moeten vandaag nog geëindigd worden”.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular