Canadees parlementslid: In de V.S. is men er over eens dat de vervolging van Falun Gong beëindigd moet worden

Canadees parlementslid Scott Reid reageerde recentelijk op Resolutie 605 die door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aangenomen is. Resolutie 605 eist een onmiddellijke beëindiging van de vervolging van Falun Gong. Hij gelooft dat, net zoals in Canada, de V.S. unaniem vindt dat de vervolging van Falun gong beëindigd moet worden.


FOTO: Canadees parlementslid Scott Reid

Er is consensus over het eisen van de beëindiging van de vervolging

Reid introduceerde 24 december 2004 een motie, M 236, in het Canadese Parlement, waarin hij de Canadese minister president vraagt om het onderwerp met Chinese leiders te bespreken met betrekking tot de vrijlating van 13 familieleden van Canadese burgers en inwoners. De familieleden werden vervolgd voor het beoefenen van Falun Gong in China. Het Canadese parlement nam de motie unaniem aan.

Zover wij weten, zijn op één na alle familieleden van Canadese burgers die de vervolging ondervonden, succesvol gered. Sommige familieleden zijn herenigt met hun geliefden in Canada.

Over de V.S. 605 Resolutie zegt Scott Reid: ‘Het meest noemenswaardig is dat dit een overdonderende stemming is in het Huis van Afgevaardigden, het was bijna unaniem. Het geeft, denk ik, een breed gedragen steun aan Falun Gong beoefenaars, 11 jaar nadat de vervolging begon.’

Reid benadrukte ‘Dat het een erg sterk teken is dat dit een thema is in de V.S. waar consensus over is, net als in Canada. Falun Gong beoefenaars zouden niet vervolgd moeten worden en de Volksrepubliek van China moet mensenrechten gaan respecteren.’

Reid zei dat de resolutie op een aantal zaken wijst. ‘Het wijst erop dat, als eerste, de Amerikaanse opinie om de rechten van Falun Gong beoefenaars om hun activiteiten uit te blijven voeren, niet zal veranderen. En het is een indicator dat – evenals een erkenning van – dat de situatie niet verbeterd is. En het is tijd voor het Chinese regime om te erkennen dat de internationale opinie sterk achter de rechten van Falun Gong beoefenaars zal blijven staan om hun geloof te blijven uitoefenen…’

Een motie aannemen is effectief

Parlementslid Reid gelooft dat de motie effectief was. Hij zei, ‘Dit werkt. Ten eerste hebben we mensen uit de gevangenis gekregen in China,  en ten tweede, weten we uit ervaring dat aangezien ze hier kwamen, ze Canadese modelburgers zijn geweest. We zouden niet voor betere mensen kunnen vragen om naar Canada te komen.

‘En dus denk ik dat, als we de kans hebben, we zo veel mogelijk moeten doen om Falun Gong beoefenaars te huisvesten, vooral als ze familie hier hebben. Familie die met hen herenigt wil worden. Het is zo’n duidelijk iets voor een land dat gelooft in menselijkheid, gelooft in mensenrechten. Om te proberen om deze goede en eerlijke mensen te helpen om burgers van ons land te worden.’

Mensenrechten ter sprake brengen beïnvloedt de handel niet

Reid zei,’Als China in de richting geduwd wordt, aangemoedigd wordt in de richting van het respecteren van haar eigen culturele wortels waarin zij mensenrechten respecteerde, dan is dat niet alleen goed voor de Chinese mensen, maar goed voor de hele wereld. Maar als het daar vanaf gaat wijken,  is dat heel gevaarlijk voor de wereld, en wij Canadezen en iedereen wereldwijd zou zich daar zorgen over moeten maken.’         

Reid denkt niet dat het ter sprake brengen van mensenrechten bij China onze bilaterale handelsrelatie schaadt. Hij zei, ‘de geschiedenis wijst uit dat onze handel met China is toegenomen gedurende de tijd dat onze regering van kracht is geweest. De Conservatieve regering die mensenrechten serieus neemt’.

Reid beschouwt de Amerikaanse resolutie 605 als een fantastische motie. Hij zei, ‘het is enorm positief. Het straalt een krachtig signaal uit dat Amerika geeft om mensenrechten, dat Amerika niet de Chinese mensen in het algemeen in de steek laat, en met name Falun Gong beoefenaars niet. Zelfs ondanks dat de vervolging al 11 jaar gaande is, geeft de resolutie erg sterk te kennen dat mensenrechten in China op de agenda blijft zo lang als het op de agenda moet blijven staan.’

Reid zei dat het Canadese Parlement een soortgelijke motie kan aannemen. Hij zei, ‘Dat is een voor de hand liggend iets dat we kunnen doen. Dat, denk ik, zou het beste zijn om te laten zien dat men in Canada, net als in de V.S., solidair blijft met de mensen van Falun Gong en al de Chinese mensen waarvan hun mensenrechten gerespecteerd zouden moeten worden.’

De trend om zich te distantiëren van de CCP is een verbreding van de samenleving

Over de gigantische trend waarbij 70 miljoen Chinese mensen zich gedistantieerd hebben van de CCP en aan haar gerelateerde organisaties, zei Reid, ‘Het wijst erop dat er een sociale verandering gaande is’.

Hij denkt dat het waarschijnlijk betekent dat er iets gaande is in heel China, namelijk een verbreding van de maatschappij. Hij zei, ‘Mensen zijn op zoek naar andere bronnen dan de Communistische Partij voor hun morele leidraad, om hun acties te sturen.

‘En dat is een heel gezonde zaak voor de Chinese maatschappij, zoals het in elk land zou zijn, om meerdere uitgangspunten te hebben voor mensen hun morele oriëntatie. Dat is onderdeel van dezelfde beweging als die waarvan Falun Gong deel uit maakt. Een maatschappelijke ontwikkeling, een terugkeer naar een natuurlijke, rijkgeschakeerde samenleving, die door het totalitaire verleden van China weg werd geduwd.’

bron: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/4/8/115975.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular