AIVD: Ongewenste bemoeienis van China met Nederlandse Falun Gong boefenaars

"...Nederland heeft te maken met verschillende vormen van ongewenste bemoeienis vanuit andere landen. Zo zijn er spionageactiviteiten, gericht op het heimelijk verwerven van bijvoorbeeld technologische kennis. Een land als Rusland maakt er ook geen geheim van dat  zijn inlichtingendienst de taak heeft om in het buitenland politieke, economische, militaire en wetenschappelijke informatie te verzamelen.

Daarnaast zijn er landen die hun inlichtingendiensten hebben opgedragen om naar Nederland uitgeweken leden van de oppositie in de gaten te houden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een land als Iran. Ook de Volksrepubliek China maakt een inbreuk op de Nederlandse soevereiniteit door pogingen om de geestelijke beweging Falun Gong te ondermijnen."

Bron:  Jaarverslag van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular