Washington Times: Terechtwijzing noodzakelijk na dilemma voor Amerikaanse onderneming

12-12-2003 Op werk en school

In augustus eiste het hoofdkwartier van Mary Kay Inc., de Amerikaanse cosmetica gigant, in Dallas, dat al hun verkooppartners in de Volksrepubliek China een standaard verklaring zouden tekenen. In de verklaring belooft de ondergetekende nooit Falun Gong te zullen beoefenen of het te promoten. Onder druk van de Amerikaanse regering is deze Amerikaanse onderneming thans de verklaring naar eigen geluid aan het reviseren.

In de afgelopen vier jaar, hebben Jiang en zijn volgelingen orders gegeven Falun Gong beoefenaars te vervolgen, en wel specifiek om hun reputaties te ruïneren, ze financieel failliet te laten gaan, en ze fysiek te vernietigen. Talloze Falun Dafa beoefenaars zijn ontslagen, gearresteerd en gevangen genomen. Jiangs regime heeft Dafa beoefenaars van hun baan beroofd om Falun Gong te elimineren. Met als resultaat dat miljoenen beoefenaars hun baan verloren hebben en zichzelf niet kunnen onderhouden; veel beoefenaars en hun familieleden werden gedwongen hun huis te verlaten en van plaats tot plaats te trekken, en hun voorheen gelukkige families werden wreed uiteen gehaald.

The Washington Times plaatste een gast artikel over dit onderwerp op 3 december 2003. Hieronder volgen enkele stukken uit dit artikel.

In augustus eiste het hoofdkwartier van Mary Kay Inc., de Amerikaanse cosmetica gigant, in Dallas, dat al hun verkooppartners in de Volksrepubliek China een standaard verklaring tekenden. In de verklaring belooft de ondergetekende nooit Falun Gong te zullen beoefenen of het te promoten.
Alhoewel Mary Kay naar verluid bezig is de verklaring te reviseren, en eerdere meldingen ontkent dat verscheidene werknemers ontslagen waren voor het weigeren te tekenen, is de schade al berokkend. Door eenvoudigweg de term Falun Gong te verbinden aan de dreiging van werkbeëindiging, bracht het bedrijf een sterk signaal uit naar de Chinezen: zakelijk America was bereid toe te geven aan de vereisten van de Chinese autoriteiten, en dus, bereid direct deel te nemen aan de vervolging van dissidente groeperingen. De boodschap is extreem alarmerend.

Voor meer dan een halve eeuw hebben de Chinese autoriteiten routinematig het recht op werk ontzegd aan burgers die in de categorie vijanden van de overheid vallen. Miljoenen mensen zijn beroofd van hun basismiddelen om in hun bestaan te voorzien, omdat ze er politieke of religieuze ideeën op na houden die door de regering als subversief beschouwd worden. Deze slachtoffers en hun families hebben extreme armoede en honger te verduren. Het ontnemen van hun baan is inderdaad een van de wreedste straffen voor dissidenten en hun families gebleken. Jaar na jaar hebben rapporten van Amnesty International, Human Rights Watch en het VS Staatsdepartement de wereld een lange lijst van mensen uit China gepresenteerd, onder wie intellectuelen, arbeiders, Christelijke leiders en Falun Gong beoefenaars, die ontslagen zijn om politieke redenen.

Voor decennia hebben de pro-democratische Chinezen hun hoop gevestigd op buitenlandse investeringen, met de verwachting dat de komst van private ondernemingen uit de democratische wereld deze krachtige vervolgingsmiddelen van de regering weg zouden nemen. Deze hoop is tot een beperkte graad werkelijkheid geworden. Enkele dissidenten hebben in het laatste decennium feitelijk werk gevonden in de private sector en bij buitenlandse bedrijven. Dit geeft hen een aanmoediging en meer kracht om aan hun geloof vast te houden.

Echter, met de coöperatie met private ondernemingen, kunnen de Chinese autoriteiten deze positieve verandering eenvoudig terugdraaien. Zodra buitenlandse bedrijven in China, zoals Mary Kay mensen buiten beginnen te sluiten van kansen op een dienstverband, simpelweg omdat de Chinese autoriteiten hen dit vragen, worden ze medeplichtigen van de Chinese overheid in het verdrukken van mensenrechten en politieke vrijheid.

Om Falun Gong beoefenaars en hun steunbetuigers specifiek anders te behandelen is bijzonder verontrustend, aangezien de vervolging van Falun Gong door internationale mensenrechtenorganisaties in het algemeen beschouwd wordt als de meest ernstige mensenrechtenschending door de Chinese regering in recente jaren. Duizenden Falun Gong beoefenaars zijn ontslagen, gearresteerd en gevangen genomen. Rapporten uit China onthullen dat honderden gestorven zijn in gevangenschap door de overheid, na bruut gemarteld te zijn. Het is verachtelijk gewetenloos voor een Amerikaans bedrijf om slachtoffers nog meer pijn te bezorgen door de deur voor hun gezicht te sluiten.

Het is begrijpelijk dat de Amerikaanse ondernemingen erop gebrand zijn een markt van 1,3 miljard consumenten te betreden of een natie van honderden miljoenen goedkope werkkrachten. Met hun investering zullen Amerikaanse bedrijven echter ook hun eigen erfenis in China creëren. Ze kunnen ofwel een slechte naam verwerven door samen te werken in politieke vervolging of respect winnen door zich onafhankelijk en humaan op te stellen. Dit zou geen moeilijke keuze mogen zijn, zelfs niet voor zakelijk Amerika.

Gepubliceerd op vrijdag 12 december 2003.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular