Directe en indirecte vormen van vervolging Falun Gong in Nederland - Deel 1

Belemmering van vrijheids van meningsuiting en de familie Wang.

A. INVLOEDEN EN POGINGEN TOT HET UITOEFENEN VAN INVLOED OP ACTIVITEITEN IN NEDERLAND

Zaak 1 - Belemmering van vrijheids van meningsuiting

Op 7 juni 2001 werd er een seminar georganiseerd door het IIAS in Amsterdam. Door een aantal personen, onder wie de sinoloog prof. Ter Haar uit Leiden, een politicologe uit Hongkong en een "Human Rights Monitor" uit Londen, werd van buitenaf naar Falun Gong gekeken om zicht te krijgen op de huidige situatie in China.

 Ook uitgenodigd om te spreken was een Falun Gong beoefenaar uit Amerika. Bij aanvang van de seminar werd hem echter gezegd dat hij niet mocht spreken. De organisatie van de seminar bleek onder druk gezet door enkele
Chinese autoriteiten in Nederland. De aanwezige "Human Rights Monitor" Robin Munro sprak zich uit en maakte duidelijk dat als er hier niet eens vrij gesproken kon worden, hoe het dan mogelijk is om iets te doen aan de situatie in China.

 Na zijn woorden werd later besloten de Falun Gong beoefenaar toch aan het woord te laten. Interessant om te vermelden is dat de lezing ook werd bijgewoond door de heer van Gelder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het toenmalig plaatsvervangende hoofd van afdeling Oost-Azië.

B. INVLOEDEN EN POGINGEN TOT HET UITOEFENEN VAN INVLOED OP NEDERLANDSE BURGERS

Zaak 2 - De familie Wang

De gezusters Wang Xianghe and Wang Huahe wonen in Amsterdam en zijn Nederlandse burgers. Vijf van hun familieleden in China beoefenen Falun Gong. Gedurende de vervolging van Falun Gong in China de laatste 4 jaar zijn ze alle vijf al eens opgepakt, vastgehouden of gevangen genomen. Hun 86-jarige moeder Li Guozhen en hun 14 - jarig nichtje Wang Yuli zijn vele malen vastgehouden, soms tot 3 maanden lang. Tijdens hun gevangenschap werden zij 24 uur per dag geobserveerd, werden zij gedwongen naar anti Falun Gong propagandafilms te kijken en werden zij voortdurend gevraagd hun geloof in Falun Gong op te geven. Na hun vrijlating kon hun moeder nauwelijks nog staan of lopen.

 Broer Wang Yuanhe zit sinds november 2001 in (onwettige) gevangenschap, na te zijn veroordeeld tot 7 jaar
gevangenschap. Hun broer Wang Kuihe zat meer dan 2 jaar in gevangenschap en hun schoonzus Zhong Yu bijna 2 jaar. Tijdens hun gevangenschap waren alle 5 - net zoals vele andere Falun Gong beoefenaars - blootgesteld aan voortdurende wrede mishandeling en martelingen. Zo werd bijvoorbeeld hun 86-jarige moeder Li Guozhen door politie op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing meerdere malen geslagen en getrapt.

 Hun broer Wang Yuanhe werd in de winter ontdaan van zijn kleren en voor 24 uur buiten gehangen. Hun broer Wang Kuihe werd eens zo ernstig mishandeld door politie, dat enkele van zijn ribben gebroken waren. Hun schoonzus Zhong Yu werd eens - na zwaar te zijn mishandeld door politie - gedwongen om een hele nacht lang op blote voeren door de sneeuw te lopen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden ter illustratie.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular