Directe en indirecte vormen van vervolging in Nederland - Deel 2

Mogelijke daden van smaad eerder dit jaar op Chinees nieuwjaarsfestival in Den Haag toen een grootschaalse tentoonstelling over Tai Chi als men even verder liep van de andere kant bekeken anti-Falun Gong propaganda bleek te zijn. Verder: Nederlandse burger wordt vanwege haar geloof in Falun Gong verboden terug te keren naar China, terwijl haar man om dezelfde reden China niet mag verlaten...

A. INVLOEDEN EN POGINGEN TOT HET UITOEFENEN VAN INVLOED OP ACTIVITEITEN IN NEDERLAND

ZAAK 3 - Op 1 februari 2003 vond het Chinees nieuwjaarsfestival in Den Haag plaats. Falun Gong beoefenaars, aanwezig om mensen bewust te maken van de mensenrechtenschendingen in China werden door de Nederlandse politie geweerd uit de activiteiten. De politie bleek informatie te hebben ontvangen van de Chinese Ambassade, dat Falun Gong beoefenaars het festival mogelijk bij zouden kunnen bijwonen en dat deze weggestuurd dienen te worden. Aangezien het festival in de open lucht plaatsvond en voor iedereen vrij toegankelijk was leidde dit ertoe dat een aantal Nederlandse beoefenaars bijna gearresteerd zijn die dag. Zij besloten uit hun principes om zich niet te verzetten, maar de situatie te bespreken op het politiebureau. Daarnaast plaatste de Chinese Ambassade in het gemeentehuis van Den Haag, waar ook een gedeelte van de festiviteiten plaatsvond propagandaborden tegen Falun Gong, naar schatting een aantal van 20 borden. Fotos zijn genomen van deze propagandische tentoonstelling die mogelijkerwijs als doel had haat op te wekken onder Chinese burgers in Nederland jegens Falun Gong en kunnen eventueel als bewijsmateriaal van smaad dienen. Alvorens zijn geen rechterlijke stappen hierover ondernomen.

B. INVLOEDEN EN POGINGEN TOT HET UITOEFENEN VAN INVLOED OP NEDERLANDSE BURGERS

ZAAK 4 - Deng Qing - De Chinese vrouw Deng Qing woont in Eindhoven. Nadat Falun Gong haar migraine had genezen, was zij in staat haar doctoraat studie af te maken. Met de wetenschap dat zij Falun Gong beoefent, en ondanks het feit dat zij een Chinees paspoort heeft, wordt zij door de Chinese ambassade verboden terug te keren naar China. In China werd haar man 16 maanden lang gevangen gehouden omdat hij Falun Gong beoefende. Daarna mocht haar man China niet verlaten.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular