Aanslag op Falun Gong in Zuid-AfrikaToedracht van het schietincident

Op 28 juni arriveerden 9 Falun Gong beoefenaars uit Australië, waaronder David Liang, in Zuid-Afrika om lokale beoefenaars te assisteren met mensen te vertellen over de vervolging van Falun Gong, en de specifieke rol die de twee bezoekende Chinezen, vice-president Zeng Qinghong en Minister van Commercie Bo Xilai, daarin spelen.

De beoefenaars hadden de bedoeling een persconferentie te houden om de misdaden te onthullen van de twee functionarissen aan de media van Zuid-Afrika, en een juridische aanklacht tegen hen in te dienen.

Terwijl ze op weg waren van het vliegveld van Johannesburg naar Pretoria, omstreeks 20:30 maandagavond, haalde een witte auto met drie inzittenden hen in en loste tenminste vijf schoten op hun auto. De bestuurder, Australisch staatsburger David Liang, werd met schotwonden opgenomen in het ziekenhuis en zijn auto was buiten werking gesteld in het incident.

Wie schoot David Liang neer? Hoe wisten de schutters, die nog steeds spoorloos zijn, hun doelwit te identificeren? Waarom vluchtten ze onmiddellijk na de schietpartij, zonder ze te beroven? Hoe wisten de schutters een AK-47 geweer te bemachtigen? Was het toeval dat de twee Chinese overheidsfunctionarissen Zeng en Bo, Zuid-Afrika op dat moment bezochten – twee functionarissen verantwoordelijk voor de marteling en moord van een groot aantal Falun Gong beoefenaars in China?

Zeng Qinghong, Vice-president van China


Dhr. Zeng Qinghong wordt geacht een van de meest machtige mensen van China te zijn. Zeng’s bijnaam onder zijn collega’s binnen de Communistische partij kan vertaald worden als “de zwart gemaskerde moordenaar”. Geboren in 1939 als de zoon van de voormalige Directeur van het Bureau van Interne Zaken van de Chinese-Soviet regering in haar beginjaren, volgde Zeng Jiang Zemin naar Peking na de slachting tijdens de studentenopstand op Tiananmen Plein in 1989, en werd zijn rechterhand en persoonlijke adviseur.

Zeng staat bekend voor het toepassen van elektronica om CCP leden te monitoren in hun kantoren en privé-woningen. Talrijke Chinese bronnen zeggen dat hij ‘gevoelige’ informatie bezit die hij verzamelt en gebruikt om CCP leden onder controle te houden en gunsten af te dwingen. Zeng zou naar zeggen criminele bendes ingehuurd hebben om democratie-activisten in Taiwan en Hongkong aan te vallen. Recentelijk hebben drie talk-show presentators, die bekend stonden om hun pro-democratische houding, plotseling hun posten op moeten geven wegens bedreigingen met de dood.

Van 1999 tot 2002 hield Zeng, naast andere bureaus, het leiderschap over het Organisatie Departement van de Chinese Communistische Partij. In die rol, gaf hij persoonlijk opdracht aan alle Communistische partijleden deel te nemen aan de vervolging van Falun Gong en hun “trouw te bewijzen” aan Jiang, of ze zouden hun posities verliezen. Hij beloonde gevangenissen, werkkampen en individuen die Falun Gong het meest vervolgden.

Zeng is eveneens een van de stichters van het geheime “610 Bureau”, een orgaan dat buiten de regering staat met de opdracht Falun Gong uit te roeien. Onder Zeng, werd het “610 Bureau” de onbeperkte rechterlijke macht gegeven om buiten het bereik van de Chinese grondwet te opereren en elke lokale of nationale wetshandhavers te commanderen en in te schakelen.

Op 29 augustus 2000 dienden twee Falun Gong beoefenaars in China een aanklacht in tegen Zeng (samen met Jiang Zemin en Luo Gan) voor misdaden in de vervolging van Falun Gong. Negen dagen later werden deze twee beoefenaars gearresteerd en gevangen genomen.

In oktober 2002 spanden burgers van zes landen samen een rechtszaak aan tegen Zeng en twee andere Chinese topfunctionarissen. Chinese autoriteiten ontvoerden daarop familieleden in China van een van de aanklagers, blijkbaar als vergelding.

Bo Xilai – Minister van Commercie

Zeng werd in Zuid-Afrika vergezeld door Bo Xilai, de voormalige burgemeester van Dalian in Noordoost China. In een poging om de toenmalige Chinese leider gunstig te stemmen, voer Bo enthousiast de orders van Jiang Zemin uit om Falun Gong te vervolgen, wat in 1999 begon. Dit resulteerde in de dood van tenminste 15 beoefenaars en honderden gevallen van marteling gedurende zijn schrikbewind in Dalian. Jiang Zemin bevorderde hem toen hoogstpersoonlijk tot gouverneur van de Liaoning provincie, die onder Bo een van de meest dodelijke provincies voor Falun Gong beoefenaars werd. In 2003 werd in de Liaoning provincie volgens bronnen 500 miljoen Yuan geïnvesteerd om China’s eerste gevangeniscomplex te bouwen alleen bestemd om Falun Gong beoefenaars op te sluiten. Het gigantische complex bedekt ca. 1,3 Km2.

Op 9 maart 2004 dienden “Friends of Falun Gong” en “The World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong” een lijst in van 102 sleutelpersonen verantwoordelijk voor de vervolging van Falun Gong aan de regering van de V.S. en drongen er bij de V.S. op aan deze mensen de toegang tot de V.S. te wijgeren. Bo Xilai’s naam staat op deze lijst.

Op 22 april 2004 werd Bo aangeklaagd voor genocide en marteling tijdens een bezoek aan Washington D.C. Volgens de aanklager, wierp Bo de papieren prompt op de grond toen hij zich realiseerde dat het om een juridische aanklacht handelde en viel zijn entourage de aanklager onmiddellijk fysiek aan. Bo Xilai bevindt zich ook onder de aangeklaagden in een rechtszaak die ingediend is door 40 Falun Gong beoefenaars bij het Bureau van de Federale Officier van Justitie in Duitsland.

Patroon van geweld breidt zich uit buiten China

Wat de internationale aandacht trekt door het schietincident in Zuid-Afrika van afgelopen week, is niet slechts het notoire verleden van Zeng en Bo tegen Falun Gong in China, maar het feit dat deze aanslag past in een patroon van geweld tegen Falun Gong beoefenaars buiten China.

Kort nadat Chinees leider Jiang Zemin de vervolging van Falun Gong in 1999 initieerde, vonden er incidenten plaats van Chinese functionarissen die Falun Gong beoefenaars bedreigden, lastig vielen en aanvielen, evenals het uitoefenen van druk op buitenlandse functionarissen, zakenmensen en de vrije media over de gehele wereld om zich achter Jiang te scharen in zijn ‘strijd’ tegen Falun Gong.

Volgens betrouwbare bronnen binnen China, had Jiang reeds in 2000 opdracht gegeven een beleid te implementeren van een “verhevigde campagne tegen de overzeese Falun Gong, meer informatie in te winnen en protesten te voorkomen”.

In de afgelopen paar jaar, zijn er tientallen gevallen gedocumenteerd van lastig vallen of fysieke mishandeling tegen Falun Gong beoefenaars en steunbetuigers van Falun Gong in de V.S., Canada, Australië, Frankrijk en andere naties. De aanvallen werden uitgevoerd door individuen die of bekend stonden nauwe banden te hebben met Chinese consulaten of waarvan aangenomen wordt dat ze ingehuurd zijn door consulaatfunctionarissen, wat binnen het patroon past van misdaden begaan tegen Falun Gong beoefenaars buiten China.

Een aantal voorbeelden:
- in 2000 werd Canadees parlementslid Rob Anders weggeduwd en bedreigd toen hij een t-shirt droeg met een slogan die Falun Gong steunde.
- In 2002 werd een Chinese immigrant, waarvan aangenomen werd dat hij betrokken was bij lokale Chinese bendes, schuldig bevonden aan het mishandelen van Falun Gong beoefenaars buiten het Chinese consulaat in Chicago.
- In 2003 was een hoofd van een Chinese zakenvereniging in New York met directe en openlijke banden met het Chinese consulaat, gearresteerd voor het leiden van een groepsmishandeling van Falun Gong beoefenaars.

Gerichte schoten in Zuid-Afrika

Met betrekking tot het schietincident van afgelopen week, zijn er een aantal opmerkelijke punten. In gewapende overvallen, zouden de schutters de buiten werking gestelde auto benaderd hebben, maar in dit geval reden ze direct verder zonder iets mee te nemen. Wat was hun motief als het niet roof was?

Het wapen dat gebruikt werd was een AK-47 geweer, niet gebruikelijk in die regio en naar zeggen moeilijk om aan te komen. Waar haalden de schutters dit wapen vandaan? De chauffeur en passagiers waren net gearriveerd op het vliegveld, een paar uur voor de schietpartij, en zonder eerdere banden met iemand in Zuid-Afrika. Hoe konden de schutters hun slachtoffers identificeren? Wie zou een auto buiten werking willen stellen en volstrekte vreemden willen terroriseren?

Jing Shizhong, een columnist gespecialiseerd in Chinese aangelegenheden, gaf het commentaar op dit incident “Zeng Qinghong krijgt een terugslag in Zuid-Afrika”. Jing zei dat de huurlingen die de schoten gelost hebben en de bendes die erbij betrokken waren zeer waarschijnlijk vermoord zullen worden door Zeng om zeker te stellen dat dit een ‘gesloten’ zaak zal worden.

“Indien Zeng en Bo in deze zaak betrokken zijn, welke momenteel onderzocht wordt door de politie van Johannesburg, zal het binnen het patroon passen van een steeds toenemende wereldwijde geweldsspiraal aangewakkerd door Chinese functionarissen en degenen die trouw zijn aan Jiang Zemin, en tegelijkertijd een angstaanjagende escalatie vormen in dit gewelddadige initiatief”, commentarieerde Dhr. Erping Zhang van het Falun Dafa Information Center.

Dhr. Zhang voegt daaraan toe: “We hebben een woord voor dit soort acties – lokale huurlingen gebruiken om een ‘drive-by shooting’ uit te voeren met het doel deze Falun Gong beoefenaars het zwijgen op te leggen – het heet terrorisme”.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular