De Sadistische Foltering van Falun Gong beoefenaars in het werkkamp in Dalian (Foto’s)

Het is een algemeen verschijnsel in dwangarbeidskampen in china dat gevangenen schokken krijgen met elektrische stokken en mishandeld worden. Ondanks de inzet van internationale mensenrechtenorganisaties en goedhartige mensen, komen wreedheden als deze nog vaak voor. Zo werd Falun Gong beoefenaar Qu Hui gedurende de tijd dat hij in het Dalian dwangarbeidskamp opgesloten zat ernstig mishandeld door foltering. Zijn penis werd verminkt en bezweerd door elektrische schokken en zijn ruggenwervel werd gebroken, wat hem permanent verlamde aan zijn onderste ledenmaten.

Zowel mannelijke als vrouwelijke Falun Gong beoefenaars die vastgehouden worden in dwangarbeidskampen in china worden op sadistische wijze gefolterd. Volgens een rapport van het Falun Dafa Information Center, is Qu Hui’s verhaal slechts één van diverse gevallen van vervolging die plaatsvonden in de stad Dalian. Een rapport van december 2003 wees erop dat veel sadistische gevallen van mishandeling, niet bekend bij het publiek, worden toegepast in het Dalian dwangarbeidskamp. Getuigen hebben details verschaft van 47 verschillende soorten wrede foltermethoden. Het is bevestigd dat zes mensen stierven aan foltering.

Qu Hui en zijn gezin voor de vervolging

Qu Hui: "Alleen demonen zouden het folteren van mensen als lol beschouwen"

2005_03_quhui_1.jpg2005_03_quhui_7.jpgDe 35-jaar oude Qu Hui ging naar Beijing met zijn vrouw om een vreedzaam beroep te maken voor Falun Gong in januari 2000. Op het Plein van de Hemelse Vrede, werd hij geslagen door politie. Op 13 april 2000, werd Qu Hui onderworpen aan dwangarbeid, hersenspoeling, en foltering, in het Dalian dwangarbeidskamp. Zijn penis werd ernstig verminkt en zat vol zweren na voortdurende elektrische schokken te krijgen zijn ruggenwervel werd gebroken op een hoge positie en hij raakte verlamd aan zijn onderste ledenmaten. Uiteindelijk, toen hij de dood nabij was, werd hij het werkkamp uitgedragen.Op 19 november 2002 publiceerde Qu Hui een artikel op de Minghui website (De Chinese versie van www.clearwisdom.net) waarin hij de foltering beschreef die hij onderging in het dwangarbeidskamp. Hij onthulde dat de politie in het Dalian Huis van Bewaring de criminele gevangenen instrueerde om hem te slaan, en dat terwijl hij in het Pulandian Mentaal Ziekenhuis zat, hij werd vastgehouden met patiënten die een geschiedenis van gewelddadig gedrag en moord hebben.

Hij beschreef: “\[Falun Gong] beoefenaars lagen in de gang in wanorde. Sommigen braakten wit schuim uit. Sommigen kreunden. Het was verschrikkelijk. Om 21.00 uur, werd ik naar die angstaanjagende kamer gebracht. De politiemannen folterden mij tot 8.00 uur de volgende morgen. Ik kon niet herinneren hoeveel elektrische stokken ze verwisselden. De rubber knuppels maakten me zwart en blauw, en kneusden me over mijn hele lichaam. De spieren in mijn heupen waren vol zweren en mijn knieën waren gezwollen na de slagen. Mijn ruggenwervel werd gebroken en ik bleef bloed uitspuwen. Ik verloor vele malen mijn bewustzijn..”

2005_03_quhui_6.jpgQu Hui herinnerde hoe de doktoren deelnamen aan de vervolging. Hij schreef, “Iedere keer als ik wakker werd, kwam een dokter van het werkkamp genaamd Han Qiong die me onderzocht en zei ‘Het is OK. jullie kunnen doorgaan met slaan.’ Ik zal nooit de politieman Qiao Wei vergeten die extreem medogenloos is. Hij grinnikte op een akelige wijze en zei tegen mensen naast hem terwijl hij me sloeg ‘Ik heb in jaren niet zoveel lol gehad.’”

Qu Hui zei, “alleen demonen zouden het folteren van mensen als lol beschouwen.”

 

Officiële TV stations in Dalian helpen de vervolgers met het verspreiden van leugens


 
Hoewel de situatie in de dwangarbeidskampen zo slecht is, heeft het algemene publiek geen manier om bewust te worden van de waarheid. Op 29 juni 2003, zond het Dalian TV station een programma uit getiteld “Nieuwe Visie”, waarin officiers van het Dalian dwangarbeidskamp en “hulp” personeel openlijk leugens vertelden aan het publiek over hun bedoeling van het “opvoeden” van Falun Gong beoefenaars en hoe ze Falun Gong beoefenaars “vriendelijk” behandelden in het proces van “opvoeden”.

Hao Wenshuai, directeur van het dwangarbeidskamp zei openlijk dat de reportage op de Minghui website gefabriceerd was. Hij vertelde het publiek dat “Er absoluut niet zulke dingen gaande zijn in het werkkamp.”

Nadat het programma uitgezonden was, spraken locale Falun Gong beoefenaars zich uit om de waarheid van de zaak te verklaren, aangezien meerdere Falun Gong beoefenaars uit Dalian zoals Wang Qiuxia, Sun Lianxia en Liu Yonglai gefolterd werden tot de dood in het dwangarbeidskamp.

Telefonisch interview met mensen van het Pulandian Mentaal Ziekenhuis: Qu Hui heeft geen mentale problemen Een reporter van de Epoch Times belde het Pulandian Mentaal Ziekenhuis op. Een van de locaties waar Qu Hui gevangen gehouden werd en vervolgd. De persoon die antwoorde kon zich helder voor de geest halen hoe Qu Hui naar het ziekenhuis werd gebracht vier jaar geleden. De geïnterviewde zei dat Qu Hui daar verbleef voor meer dan twee maanden. Toen de reporter vroeg of qu een medische behandeling had gekregen in het ziekenhuis werd geantwoord “Hij praatte niet zo veel. Alles dat hij deed was mediteren. Hij nam geen medicijnen, en ook niet veel voedsel. Waarom zou hij medicijnen nemen als hij geen gezondheidsproblemen had?”

Verder werd gezegd dat doktoren geen testen op Qu Hui uitvoerden oten hij in het ziekenhuis zat. Toen de reporter vroeg, “Denkt u dat hij geestesproblemen had?”, werd geantwoord met “Nee, we observeerden hem alleen.” Nadien, werd toegevoegd, “Een gezond persoon zou niet vastgehouden moeten worden in een mentaal ziekenhuis. Later werd hij gestuurd naar het Dalian dwangarbeidskamp.”

 Mensen met geestesproblemen zouden niet gestuurd moeten worden naar de gevangenis of dwangarbeidskampen. De reporter vroeg verder, “Als hij niet mentaal gestoord was, zou hij niet naar het Pulandian Mentaal Ziekenhuis gebracht moeten zijn. Het is tegenstrijdig.”, waarop de geïnterviewde zei “Ik begrijp het niet.”

 

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular