Deel II: De groei van Falun Gong in China

08-11-2005 Wat is Falun Gong?

De introductie van Falun Gong bij het grote publiek

Op 13 mei 1992 gaf Dhr. Li Hongzhi zijn eerste lezing over Falun Gong in zijn geboortestad Changchun in de provincie Jilin. De personen aanwezig op de lezingen realiseerden zich meteen dat deze qigong drastisch verschilde van andere qigongscholen. Voor het eerst leerde men dat qigong slechts het fysieke aspect was van cultivatiebeoefening, dat het woord qigong was uitgevonden om politieke vervolging te vermijden, en dat men om de volledige vruchten van cultivatiebeoefening te kunnen plukken, aandacht moet besteden aan het mentale aspect - cultivatie.

Prijzen uitgereikt aan Dhr Li Hongzhi en Falun Gong tijdens de Oosterse Gezondheidsexpo in Peking in 1992 en 1993. Om qigong en alternatieve geneeskunde te promoten, namen Dhr Li en zijn studenten deel aan deze twee expo's. Tijdens beide aangelegenheden ontving Falun Gong meerdere prijzen:
Linksboven: Eervolle Erkenning aan Dhr. Li Hongzhi wegens 'Opmerkelijke Bijdrage' aan de Oosterse Gezondheidsexpo van 1992.
Rechtsboven: Prijs voor 'Nieuwe Wetenschappelijke Vooruitgang' uitgereikt aan Dhr. Li Hongzhi tijdens de Oosterse Gezondheidsexpo van 1993.
Linksonder: Eervolle Erkenning aan Dhr. Li Hongzhi wegens 'Opmerkelijke Bijdrage' aan de Oosterse Gezondheidsexpo van 1993.
Rechtsonder: Erkenning als 'Meest Lovenswaardige Qigong Meester' uitgereikt aan Dhr. Li Hongzhi tijdens de Oosterse Gezondheidsexpo van 1993.

In één rustig gebaar van barmhartigheid bracht Dhr. Li de traditie van duizenden jaren cultivatiebeoefening terug bij het Chinese volk. Niemand kon op dat moment het belang van deze gebeurtenis inzien. Acht jaar later riepen Falun Gong beoefenaars wereldwijd 13 mei uit tot 'Falun Dafa Dag' om deze historische gebeurtenis van de publieke introductie van Falun Gong te herdenken.

Eén aanwezige op die lezing vertelde haar ervaring tijdens een TV uitzending in 1999 in de provincie Jiling: "Men droeg mij op een bed naar de lezing. Meester Li vroeg de anderen me naar het podium te dragen. Een paar seconden later, vroeg de Meester mij rechtop te zitten, en ik kon rechtop zitten. Dan zei hij me rechtop te staan. Ik dacht bij mezelf, ik ben al jaren verlamd, hoe zou ik nu kunnen opstaan? Maar ik kon werkelijk opstaan. Meester Li zei me: je bent al genezen."

Na twee succesvolle lezingen in Changchun, vertrok Dhr. Li in juni 1992 naar Peking om er te praten met de Nationale Qigong-Wetenschappen Onderzoeksvereniging. De Nationale Qigong-Wetenschappen Onderzoeksvereniging was diep onder de indruk van Dhr Li's kennis, en besloot Falun Gong in haar rangen op te nemen als aangesloten qigong school en de promotie van Falun Gong in China te subsidiëren. Van dat moment tot het einde van 1994 gaf Dhr. Li vijfenveertig 10-daagse lezingsessies in de grote steden van China, die allen gesponsord en georganiseerd waren door de Nationale Qigong Wetenschap- en Onderzoeksvereniging. Tienduizenden mensen woonden deze lezingen bij. Falun Gong verspreidde zich echter tot bij veel meer Chinezen dan enkel diegenen die de lezingen van Dhr. Li hadden bijgewoond.

Gezondheidsvoordelen van Falun Gong

Wat het publiek het meeste fascineerde in het begin was de miraculeuze genezende kracht van Falun Gong.

In december 1992 en 1993, werden Dhr. Li en zijn studenten uitgenodigd deel te nemen aan de Oosterse Gezondheidsexpo in Peking. Tijdens deze expo's genazen Dhr. Li en zijn studenten talloze moeilijk te genezen ziektes. Velen werden erheen gebracht op draagberries en liepen op eigen kracht terug naar huis. Velen zagen hun tumorgezwellen voor hun ogen wegkrimpen. Voor zijn bijdrage, ontving Dhr. Li verschillende prijzen, waaronder die van "Meest Lovenswaardige Qigong Meester" en de prijs voor "Nieuwe Wetenschappelijke Vooruitgang". Professor Jiang Xueguei, hoofdadviseur van de expo van 1992, zei: "Als hoofdadviseur van deze beurs, is het mijn plicht om Falun Dafa aan iedereen hier aan te raden."

Tijdens de oosterse gezondheidsbeurs in Beijing 1993, introduceerde Dhr. Li Longzhi Falun Gong aan het publiek en heelde vele verschillende moeilijke gevallen van ziektes. Falun Gong ontving 3 (bekroningen)

Een medewerker van de expo van 1993 vertelt haar ervaring: "Op een dag, het was ongeveer half zes in de namiddag, en de expo was al gesloten, haastte een man zich tot bij Meester Li. Een andere man die een oude vrouw ondersteunde - klaarblijkelijk hun moeder - volgde hem. De oude vrouw had een enorme bochel; haar rug stond zowat in een hoek van 90 graden geplooid, ze kon haar hoofd slechts met heel veel moeite opheffen. Zodra hij hen zag, zei Meester Li hen zich geen zorgen te maken. Hij keerde zich naar de oude vrouw en zei haar achter hem te lopen. Terwijl hij voor haar uit wandelde, zei hij: "Relax, ontspan je, loop rechtop, loop rechtop." Na een paar stappen liep de oude vrouw met haar rug recht! Toen ze dit zagen, stonden de twee mannen versteld - ze konden geen woord uitbrengen, en vielen neer op hun knieën voor Meester Li."

"Falun Gong is miraculeus!" Het nieuws deed de ronde als een lopend vuurtje.

Niet iedereen was aanvankelijk zo gemakkelijk overtuigd. Sommigen zouden andere conventionele behandelingsmethodes uitputten alvorens Falun Gong te proberen. Generaal Li Qihua is een typisch voorbeeld. Generaal Li werd geboren in 1918, voegde zich het Rode Leger in 1931, en was een CCP lid sinds zijn 18de verjaardag. Hij werd legerdokter in 1937, en liep zijn hele carrière in het militaire medische systeem. Voor hij in 1984 met pensioen ging, was hij de bestuurder van het Algemene Ziekenhuis van het Volksbevrijdingsleger (het 301 Ziekenhuis), het meest prestigieuze ziekenhuis in China, en voorzitter van de Tweede Medische School van het leger. Het 301 Ziekenhuis staat in voor de verzorging van China's nationale leidersfiguren, en bezit de meest moderne medische technologie. Het mocht echter niet baten voor generaal Li's vrouw. In een artikel van 1998 schreef generaal Li.

"Mijn vrouw ontwikkelde behoorlijk wat ziektes: ze had hartvaatziekte, hyperlipidemie, glaucoom, en hepatitis. Hoewel ze de luxe had te kunnen genieten van de beste medische verzorging, werden haar ziektes niet genezen en haar gezondheid ging achteruit - ze was compleet afhankelijk van medicijnen en soms van zuurstof. We hadden twee zuurstoftanks in ons huis, één beneden en één boven, om haar onmiddellijk te kunnen helpen indien het nodig was. Soms kon ze zelfs niet meer de trap op zonder onderweg te stoppen om op adem te komen..."

"... in april 1993 schreef ze zich in voor Meester Li's lezingen. Ik stond er heel sceptisch tegenover. Ik was van oordeel dat als ik haar niet kon helpen met de beste therapeutische middelen beschikbaar, hoe zou zij dan kunnen genezen van al haar aandoeningen enkel door een paar qigong lessen te volgen? Echter, van zodra ze Falun Gong begon te beoefenen begon ze zowel mentaal als fysiek enorm te veranderen... Naarmate ze vooruitgang boekte in haar Falun Dafa cultivatie, verdwenen al haar ziektes. Ze neemt al vijf jaar geen medicijnen meer."

"De manier waarop mijn vrouw veranderde was schokkend - uiteindelijk besloot ik het zelf ook te proberen, en zo begon ik aan Falun Dafa cultivatiebeoefening."

"In mijn hoedanigheid als generaal en dokter in de geneeskunde met meer dan 60 jaar ervaring, kan ik iedereen die ziek is in alle ernst aanraden om die gehechtheid los te laten en oprecht het boek Zhuan Falun te lezen en de vijf oefeningen te doen. Gelijk welke ziekte je hebt, je zal onverwachte resultaten boeken. De ervaringen van talloze cultivatiebeoefenaars hebben dit keer op keer bewezen."

Generaal Li genoot vertrouwen als dokter van China’s' nationale en militaire leiders, en zijn aanbevelingen speelden een prominente rol in het populair maken van Falun Gong bij hooggeplaatste functionarissen en militairen.

Verhalen zoals dat van generaal Li zijn talrijk. Door het beoefenen van Falun Gong genazen talloze mensen van jarenlang aanslepende ziektes, van terminale aandoeningen, bedlegerigen konden weer gaan en werken, en talloze mensen met een handicap konden terug lopen, zien, horen, en spreken. Bijna iedere Falun Gong beoefenaar heeft wel zo'n verhaal te vertellen. In de periode voorafgaand aan 1999 konden zulke getuigenissen over de superieure gezondheidsvoordelen van Falun Gong in zowat alle dagbladen en tijdschriften gelezen worden.

Waarachtigheid mededogen en verdraagzaamheid cultiveren

Hoe opmerkelijk de gezondheidsvoordelen die de Falun Gong oefeningen bieden ook zijn, uiteindelijk zijn het de innerlijke harmonie en spirituele groei die men ervaart dankzij Falun Gong cultivatie die iemand tot een echte beoefenaar maken.

Dhr. Li Hongzhi werd geïnterviewd tijdens een praatprogramma van het Tianjin Radio station 18 maart 1994.

Van alle hedendaagse qigongscholen in China, is Falun Gong de enige die het belang van cultivatie benadrukt. In zijn lezingen en publicaties, verheldert Dhr. Li dat, om vooruitgang te boeken in cultivatiebeoefening, men zich moet vereenzelvigen met de essentiële karakteristiek van het universum, waarachtigheid-mededogen-verdraagzaamheid. Een beoefenaar zou in de eerste plaats een goed persoon moeten zijn met een hoge morele standaard. Men zou op eerlijke wijze zijn brood moeten verdienen en boosaardige of decadente gedachten moeten opgeven. In geval van een conflict, zou men eerst aan de andere moeten denken, in zichzelf naar eigen tekortkomingen zoeken, mogelijke gehechtheden aan faam, rijkdom en lust laten gaan en nooit iemand schaden uit eigenbelang. Door het voortdurend verbeteren van de xinxing - het karakter, de morele en innerlijke kwaliteiten - wordt men een beter en nobeler persoon, om uiteindelijk verlicht te worden en een hogere geestestoestand te bereiken.

Net voor de vervolging op 20 juli 1999 begon, deden 30.000 beoefenaars de oefeningen in het Harbin Sports Arena, Harbin City, Heilongjiang Province.

Toen Falun Gong werd geïntroduceerd ging de Chinese samenleving door een periode van ernstig verval van moraliteit en waarden. De overheid had na de slachting op het Plein van de Hemelse Vrede in juni 1989 elke aanspraak op moraliteit verspeeld; overheidsfunctionarissen bezondigden zich aan de woekerende corruptie; de continue vervolging van dissidenten die pleitten voor sociale rechtvaardigheid had het volk alle hoop en idealen ontnomen behalve dan materialisme en extreem nationalisme. Het morele bankroet veroorzaakte ernstige maatschappelijke problemen, zoals een extreme kloof tussen arm en rijk, een AIDS epidemie, georganiseerde misdaad, prostitutie, drugs, en een hoog zelfmoordcijfer. Nooit in de geschiedenis van China had de maatschappij zo in vernieling gelegen.

Net als een lang verwachte hulp in nood vervulden Dhr. Li's lezingen de innerlijke wens van vele mensen. Zij verlichtten tot een nieuw besef van het leven, een leven van cultivatie. Zij ervoeren al gauw een innerlijke vrede. Zij lieten oude wrok varen zonder een gevoel van verlies. Zij gaven hun gehechtheid aan materiële voordelen op en hielden ermee op zich zorgen te maken opgelicht te worden. Ambtenaren weerstonden de corruptie en weigerden nog langer steekpenningen aan te nemen. Zakenlui hielden zich van bedriegerij en dreven op een eerlijke wijze handel. Gangsters, drugsverslaafden, prostituees en dieven sloegen een blad om en begonnen aan een nieuw hoofdstuk in hun leven. Ontelbare mensen bedankten Falun Gong voor hen een nieuw leven te geven of voor het redden van hun familie.

Erkenning en steun voor Falun Gong

De nadruk die Falun Gong legt op individuele cultivatie had een positieve impact op de gemeenschap, en de Chinezen zowel als de Chinese overheid konden dit bevestigen. De positieve houding van de Chinese overheid vergemakkelijkte het verspreiden van Falun Gong in de vroege jaren '90. De staatsgecontroleerde media, met inbegrip van nationale en locale kranten, TV, en radiostations, brachten regelmatig verslag uit over Falun Gong activiteiten en voordelen.

De Publieke Volksveiligheidsnieuwsdienst doet bericht over Falun Gong's opmerkelijke effect op de gezondheid

De Publieke Volksveiligheidsnieuwsdienst van het Ministerie van Volksveiligheid van de Volksrepubliek China, publiceerde op 21 september 1993 een verslag over de gratis behandeling gegeven door Dhr. Li Hongzhi en zijn studenten op het Derde Nationale Eerbetoon voor Voortreffelijke Jianyiyongwei (vrijwillige misdaadbestrijders). Een citaat uit het verslag:

Op 25 Augustus 1993 sponserde het ministerie van openbare veiligheid de derde conference van het nationale heldenfonds. Het fonds nodigde dhr. Li Hongzhi uit om gratis behandeling te geven aan de mensen die tijdens hun beroep verwond of invalide werden.

"Op 30 augustus bracht Dhr. Li Hongzhi met enkele van zijn studenten een bezoek aan het Eerbetoon en verschafte gratis consultatie en behandeling aan de aanwezige Jianyiyongwei. Op het eerbetoon waren zowat 100 afgevaardigden van 30 provincies en steden van over het hele land aanwezig, de meeste van hen hadden verwondingen of een handicap overgehouden aan hun activiteiten in de misdaadbestrijding. Na de behandeling gaven zij allemaal unaniem toe dat hun toestand opmerkelijk verbeterd was. Sommigen van hen leden aan pijn ten gevolge van messteken of schotwonden. Na de behandeling verdwenen de symptomen zoals pijn, gevoelloosheid en chronische verzwakking. De aanwezigen met hersenbeschadiging verlieten de zaal met een helder hoofd, verlost van hoofdpijnen en duizeligheid. Sommigen werden ter plekke genezen van een tumor. Enkelen ontlastten hun galstenen 24 uur na de behandeling. Sommigen hadden maagzweren, hartaandoeningen, of artritis. Na de behandeling waren alle symptomen onmiddellijk verdwenen. Van de zowat honderd aanwezigen was er slechts één die beweerde niets te voelen. Alle anderen voelden zich merkbaar beter tot uitstekend."

Op 27 december 1993, vereerde de Chinese JianYiYongWei Stichting, onder auspiciën van het Ministerie van Volksveiligheid, Dhr. Li Hongzhi met een eercertificaat.

Peking Jeugd Dagblad: Zhuan Falun is een van de topbestsellers in Peking

In januari 1995 werd het hoofdwerk van Falun Gong, Zhuan Falun, geschreven door Dhr. Li Hongzhi, gepubliceerd door de Chinese Radio and Televisie Uitgeverij, welke aangesloten was bij het Departement van Radio en Televisie van de overheid. Op 4 januari rolde het boek officieel van de persen. Sinds de publicatie van Zhuan Falun heeft de vraag altijd het aanbod overtroffen. Eén jaar later, noteerde het Peking Jeugd Dagblad Zhuan Falun als een der topbestsellers.

Dalian Dagblad: De stille bijdrage van een oude man

Wie Falun Gong beoefent, vindt meer mededogen in zijn hart en verhoogt zijn moraal. Het Dalian Dagblad beschreef op 17 maart 1997 een artikel getiteld "De stille bijdrage van een oude man" hoe Sheng Lijian, een 70-plusser, in alle stilte vier wegen aanlegde in één jaar tijd - in totaal meer dan 1100 meter - voor zijn mededorpelingen. Toen men hem vroeg voor welke maatschappij hij werkte en hoeveel hij betaald werd, zei hij: "Ik beoefen Falun Gong, ik moet hier geen beloning voor hebben. Ik wil gewoon iets goeds doen voor iedereen."

Het Yangcheng Avondnieuws (Dinsdag 10 november 1998) bracht verslag uit over Falun Gong's opmerkelijk positieve invloed op de gezondheid

De Yangcheng avondkrant (dinsdag 10 november 1998) publiceerde een artikel over de positieve gezondheids- verbeteringen van Falun Gong.

"In de ochtend van 8 november verzamelden de functionarissen van de Lichaamscultuurcomissie en de vechtsportvereniging van de provincie Guandong in het park van de stad Guangzhou om te kijken naar een ochtendoefensessie van 5000 Falun Gong beoefenaars. De beoefenaars zijn van allerlei slag; de oudste is 93 jaar en de jongste slechts twee jaar oud. (foto rechts)

Een oefenplaats in Guangzhou.

Momenteel zijn er naar schatting 250.000 mensen in de provincie Guandong die Falun Gong beoefenen. Op de oefenplaats ondervroegen de functionarissen verschillende mensen die zich nu veel beter voelen dankzij Falun Gong. Hun verhalen zijn soms zeer ontroerend. Mevr. Lin Chanying, een accountant bij de Guangzhou Diwei Leerfabriek, leed aan gevoelloosheid over 70% van haar lichaam, en was bovendien incontinent. Kort nadat ze Falun Gong begon te beoefenen verdwenen haar problemen. Mevr. Lin straalt van gezondheid en geluk."

China Economic Times: Ik kan weer gaan!

Op 10 juli 1998 publiceerde de China Economic Times een artikel getiteld: "Ik kan weer gaan!" het relaas van een vrouw uit Handan, Hebei, die gedurende 16 jaar verlamd was wegens een rugletsel. Op 1 juli 1996 nam haar man haar in haar rolstoel mee naar de Falun Gong oefensite om er de oefeningen te doen. Ze trachtte te leven volgens de principes uit het boek Zhuan Falun. Maanden later was haar toestand zoveel verbeterd dat ze terug op eigen kracht kon wandelen. Het was dankzij Falun Dafa dat deze vrouw van haar 16 jaar durende verlamming genas.

Onderzoek van de Chinese Nationale Sportcomissie:

"De gemiddelde efficiëntie wat betreft genezen en fit blijven dankzij Falun Gong is 98%"

In september 1998, bracht de Chinese Nationale Sportcomissie (Chinese Ministerie van Sport) in opdracht van de Chinese regering een team van dokters en medische professoren met uiteenlopende specialiteiten samen, en organiseerde het een enquête betreffende mentale en fysieke gezondheid bij 12.553 Falun Gong beoefenaars in een aantal steden in de provincie Guangdong, waaronder Guangzhou, Foshan, Zhongshan, Zhaoqin, Shantou, Meizhou, Chaozhou, Jieyang, Qingyuan, en Shaoguan. Van de 12.553 ondervraagden waren er 27,9 % mannen, 72,1 % vrouwen, 48,4 % jonger dan 50 en 51,6 % ouder dan 50. Hoewel hun periode van Falun Gong beoefenen varieerde van 2 à 3 maanden tot 2 à 3 jaar, verbeterde de gezondheidssituatie van zieke beoefenaars aanzienlijk, en de geneeskrachtige impact was opmerkelijk. Het percentage dat goed hersteld was van zijn gezondheidsproblemen bedroeg 77,5 %. Het aantal beoefenaars dat zei nog ziek te zijn maar minder last te hebben van hun gezondheidsproblemen bedroeg 20,4%.

De Chinese Nationale Sportcomissie besloot dat in totaal 97,9% van de zieke beoefenaars een gezondheids verbetering hadden ervaren!

In dezelfde enquête hadden 7170 beoefenaars hun gedaalde medische onkosten berekend. Ze bespaarden allen samen in totaal 12.650.000 yuan per jaar aan gezondheidszorg (1,4 miljoen euro). Dit betekent een gemiddelde van 1700 yuan (190 euro) per jaar per persoon.

 

Er volgden nog vier gelijkaardige studies.

  • In Peking werd een tweede grootschalig onderzoek gedaan waarbij 12.731 beoefenaars ondervraagd werden.
  • In Wuhan werden 2.005 Falun Gong beoefenaars uit 50 verschillende oefenplaatsen onderzocht.
  • In de stad Dalian 6.000 beoefenaars
  • Enquete bij 600 Falun Gong beoefenaars van de oefensite van het Zizhu Park in Peking

Daarnaast werden er nog een kleine driehonderd ambtenaren, meestal militairen, eveneens onderzocht. In totaal werden 31.030 mensen ondervraagd over hun gezondheidservaringen met Falun Gong. Hun medische dossiers werden opgevraagd, onderzocht en in kaart gebracht. Overzicht en details van de resultaten van deze studies vind u (in het Engels) op http://www.fsccentre.org/Summary of Health Surveys.htm

 

Impact van het beoefenen van Falun Gong op de fysieke gezondheid:

1% voelde geen verandering.
17% voelde zich wat beter.
82% was helemaal of grotendeels hersteld van zijn gezondheidsproblemen.

 

Invloed op het mentale welzijn

25.284 van de ondervraagden werden bovendien gevraagd of ze zich mentaal beter voelden na het beoefenen van Falun Gong. 86,5% antwoordde dat ze een grote verandering hadden ondervonden, 11,2% voelde zich een beetje beter en 2,3% zei geen verschil te voelen.

Irrationele beslissing van de Chinese top

Ondanks de verbluffende resultaten van dit officiële onderzoek, besloot de Chinese Communistische Partij om Falun Gong als 'bijgeloof' en 'onwetenschappelijk' te brandmerken en het te verbieden. Op 20 juli 1999 gaf dictator Jiang Zemin het bevel om Falun Gong "in drie maand tijd uit te roeien". Zes jaar later wordt Falun Gong nog steeds beoefend door heel wat Chinezen, die moedig de vervolging trotseren.

Voor meer informatie over Falun Gong bezoek http://www.falundafa.org/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular