Deel V: Samen voor gerechtigheid

19-05-2006 Wat is Falun Gong?

"Wij Komen voor U"

Op 20 november 2001 rond 14:00 kwamen zesendertig westerse beoefenaars uit twaalf verschillende landen bijeen op het Tiananmen Plein. Zij zaten in een meditatie positie, ontplooiden een groot geel spandoek versierd met de woorden "Waarheid-Mededogen-Verdraagzaamheid", ze sloten hun ogen en begonnen hun Falun Gong meditatie.

Op 20 november 2001, in een nog niet eerder voorgekomen demonstratie voor de rechten van de Chinese mensen, hieven zesendertig Falun Gong beoefenaars uit twaalf verschillende landen een spandoek op met "Waarachtigheid-Mededogen- Verdraagzaamheid" en zaten in een meditatie houding op het Tiananmen Plein. Zij werden gearresteerd, geslagen en afgevoerd.

Binnen een paar seconden kwamen er verschillende politiebusjes aan en omringden de groep. De agenten begonnen de beoefenaars te slepen, te trappen en in de busjes te duwen. Als reactie hierop begonnen de beoefenaars in het Chinees te roepen: "Falun Gong is goed!"

Deze zesendertig buitenlanders waren de eersten van vele buitenlandse beoefenaars die naar China reisden om vreedzaam te demonstreren. Zoals hun medebeoefenaars in China wilden zij het Chinese volk de waarheid laten weten. In hun eigen landen delen zij vaak pamfletten uit aan Chinese toeristen die verrast zijn te horen, dat in tegenstelling tot wat de Chinese regering hen liet geloven, Falun Gong in andere landen niet verboden is. Soms gaan ze het gesprek aan met Chinese toeristen en ontdekken hoe verkeerd zij zijn ingelicht over Falun Gong. Om meer Chinese mensen de waarheid te laten weten besloten zij om naar China te gaan.

Tot op de dag van vandaag, zijn honderden beoefenaars uit Australië, België, Brazilië, Canada, Finland, Frankrijk, Duitsland, Japan, Korea, Polen, Singapore, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de VS en enkele andere landen naar China gereisd. Zoals hun lied gaat: "Facing violence and danger, again and again I come for you; I come with love for you…"

Vanwege hun liefde voor een traditionele Chinese oefening, vanwege hun mededogen voor het Chinese volk, werden zij gearresteerd, mishandeld en gedeporteerd; vele werden geslagen, sommige zeer ernstig. Terwijl de meesten op het Tiananmen Plein werden gearresteerd, werden vele weggevoerd terwijl ze over straat liepen of werden ze opgepakt in hun hotelkamers. Gedurende hun hechtenis werd hen niet toegestaan contact op te nemen met hun families of hun ambassades. Zij werden ondervraagd en geïntimideerd en bij de meesten werden hun waardevolle bezittingen geroofd door de politie. Toen zij wezen op internationale afspraken voor de behandeling van buitenlanders verklaarde de politie kortweg: "Dit is China".

Wanneer de Chinese politieagenten geen remming hebben in het slaan van deze buitenlanders wetend dat zij binnen enkele uren weer het land uitgezet zullen worden, wat zouden zij dan Chinese Falun Gong beoefenaars niet aan doen, die zij voor onbepaalde tijd opsluiten kunnen?

De Zoektocht van Falun Gong Beoefenaars naar Gerechtigheid

Toen Jiang Zemin de vervolging van Falun Gong lanceerde, rekende hij op een snelle overwinning. De staatsmedia kondigden openbaar aan dat de regering "het Falun Gong probleem" in drie maanden volledig zou oplossen en Jiang, vol zelfvertrouwen, verkondigde: "Ik geloof niet dat ik Falun Gong niet zou kunnen overwinnen".

Dhr. Joel Chipkar staat voor het Chinese Consulaat in Toronto, Canada. In een historische uitspraak besloot het Ontario Hoger Gerechtshof dat een Chinese consulaire beambte die Dhr. Chipkar in een krant aanviel, handelde buiten zijn officiële functie en zich schuldig maakte aan smaad.

Als de strijd tussen de waarheid en leugens, liefde en haat, vrede en geweld zich ontvouwt, als het steeds duidelijker wordt dat Jiang nooit zal slagen in zijn campagne om Falun Gong uit te roeien, wordt het contrast tussen moed en lafheid ook steeds duidelijker. In juli 2001 tijdens het bezoek van Jiang Zemin aan Malta, liep een Chinese vrouw op hem toe en vroeg hem om de vervolging van Falun Gongs beoefenaars te stoppen. In april 2002, toen Jiang Duitsland bezocht, begroette een westerse man hem in het Chinees en zei toen "Falun Dafa is goed" in het Chinees. Vrezend dat hij meer protesten van Falun Gong beoefenaars te zien zou krijgen eiste Jiang van zijn buitenlandse gastheren dat ze drastische maatregelen zouden nemen om er voor te zorgen dat hij geen Falun Gong beoefenaars meer zou zien. Dit heeft tot gevolg dat tijdens veel staatsbezoeken de autocolonne van Jiang niet de ingang van hotels of restaurants durft te gebruiken, maar in plaats daarvan wordt altijd de achteringang of een ondergrondse ingang gebruikt.

Jiang heeft echter meer problemen dan alleen maar protesteerde beoefenaars. Met de hulp van veel vooraanstaande mensenrechten advocaten hebben Falun Gong beoefenaars overal ter wereld vele rechtzaken ingediend tegen Jiang en zijn medeplichtigen over genocide, misdaden tegen de mensheid en foltering, zodat Jiang de enige dictator in de geschiedenis is, die in veel landen vervolgd wordt. Naarmate er meer en meer schokkende feiten van de Jiang’s regimes haat campagne, staatsterrorisme, geweld en wreedheid worden geopenbaard, zal de dag dichterbij komen van een nieuw proces van Neurenberg over de misdaden van het regime tegen het geweten.

Een Verzoek aan Alle Goede Mensen van de Wereld

De vervolging van Falun Gong duurt nog steeds voort in China. Het enige doel van de vervolging is om Falun Gong beoefenaars te dwingen om hun geweten af te zweren, en de gebruikte methoden zijn van het gruwelijkste soort. Het is niet slechts het zelfde oude liedje van een ras tegen het andere, een klasse van mensen tegen een andere, of zelfs een geloof tegen een andere. Het is het kwaad tegen het goede in zijn puurste vorm.

Het wordt gezegd dat het enige wat noodzakelijk is om het kwaad te laten triomferen is dat goede mensen niets doen.

In de hoop dat de wereld zich er mee zal bemoeien, leggen wij dit boek met reële (waargebeurde) verhalen voor u, de goede mensen van de wereld, en vragen u om een stem te zijn voor die er geen hebben, om alles binnen uw macht te doen om de misdaad tegen het geweten te stoppen.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular