Een open brief van EU Vice President McMillan-Scott aan mensenrechtenadvocaat Gao Zisheng

05-06-2006 Ooggetuigen

Na een gesprek met advocaat Gao Zisheng, schreef vice-president van het EP Edward McMillan-Scott een brief aan hem waarin hij meldt: "Mijn conclusies zijn dat het Chinese regime nog steeds wreed, partijdig en paranoïde is... ..Ik dring er bij alle leden van de CCP op aan om te erkennen dat de verschrikkingen uitgevoerd in haar naam – de Grote Sprong Voorwaarts, de Culturele Revolutie en het Tiananmen Bloedbad – verantwoordelijk zijn voor ongeveer 80 miljoen doden."

Edward McMillan-Scott
Vice-President, Europees Parlement


Door Edward McMillan-Scott
Vice-President, Europese Parlement
4 Juni, 2006

Open brief aan Gao Zhisheng, Chinese Mensenrechten Advocaat

4 Juni, 2006

Bedankt voor uw opmerkingen naar aanleiding van mijn bezoek aan Beijing op 20 Mei 2006 toen ik twee voormalige Falun Gong-gevangenen interviewde, nog voordat ze verdwenen. Om deze redenen heb ik u niet ontmoet. Ik kreeg nu te horen dat ik de eerste politicus ben die zo'n soort bijeenkomst heeft gehouden: als dat zo is dan moedig ik anderen aan om hetzelfde te doen.

Dhr. Niu Jinping en zijn dochtertje staan onder huisarrest en Dhr. Cao Dong wordt nog steeds vermist, ik dring bij het regime aan op hun veiligheid. Dhr. Steve Gigliotti, de Amerikaanse burger die mijn ontmoeting had georganiseerd, werd gearresteerd, verhoord en vervolgens gedeporteerd. Zulke acties horen niet thuis in deze hedendaagse wereld.

Tien jaar geleden heb ik China en Tibet voor het laatst bezocht en maakte ik een rapport voor de Commissie Buitenlandse Zaken van het Europese Parlement. Ik verwelkomde China's bloeiende handel met Europa, maar betreurde ook haar gebrek aan democratie; ik stimuleerde daarom  "niet alleen zaken als gebruikelijk, maar voortaan ook politiek als gebruikelijk". Terwijl de handel bloeide, was er geen politieke vooruitgang en de mensenrechtendialoog van de EU met China, die toen begon, blijft grotendeels vruchteloos.

Mijn recente bezoek als rapporteur voor het Europese Parlement voor het nieuwe Democratie en Mensenrechten Instrument van de EU, dat vanaf 2007 gaat lopen, was om na te gaan hoe het in China zou kunnen werken. Ik ontmoette EU diplomaten, academici, NGO's en individuen.

Mijn conclusies zijn dat het Chinese regime nog steeds wreed, partijdig en paranoïde is. Maar de aangeboren intelligentie en zelfdiscipline van de Chinezen, geleid door een ontwikkelende burgerlijke samenleving en het opkomen van een regulerende wet, moeten leiden naar een democratische toekomst.

De omstandigheden van gevangenen in China is geleidelijk beter bekend aan het worden, maar het is slechts in de afgelopen maanden dat de buitengewone mishandeling - van Falun Gong beoefenaars – aan het daglicht gekomen is, namelijk de selectie van gevangenen voor het transplanteren van organen en weefsel, die tot hun dood hebben geleid. Dit is genocide, zoals gedefinieerd in Artikel 2 van de Conventie van Preventie en Bestraffing van de misdaad van Genocide:

"Een van de volgende handelingen met als opzet het vernietigen, geheel dan wel gedeeltelijk, van een nationale, etnische, raciale of religieuze groepering als zodanig: 'Vermoorden van leden van de groep; Het toebrengen van ernstige lichamelijke of geestelijke schade aan leden van de groep; Welbewust opleggen van levensomstandigheden aan de groep zodat de groep geheel dan wel gedeeltelijk fysiek wordt vernietigd;” \[bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide ]

Mensenrechtenadvokaat Gao Zisheng wordt sinds hij enkele open brieven schreef aan de Chinese president Hu Jintao waarin hij zijn afkeer uitte over de vervolging van Falun Gong, dag en nacht geschaduwd door Chinese politie- en veiligheidsdiensten.


Net als u ben ik een Christen door opvoeding. Door contact te hebben met Falun Gong-beoefenaars gedurende mijn bezoek aan Beijing, Hongkong en Taiwan heb ik ondervonden (Ik bezocht op 1 Juni een tentoonstelling in Helsinki van schilderijen die de behandeling van Falun Gong gevangenen in China uitbeelden) dat het geen politieke beweging is. Het is boven alles een spirituele beoefening die van oorsprong uit de Boeddha school komt, en elke aanhanger die ik heb ontmoet voelt zich mentaal en fysiek verbeterd door een serie van Tai Chi-achtige oefeningen.

De beoefenaars die ik in Beijing heb ontmoet vertelden me van hun gevangenneming en die van hun vrouwen, en van de extra harde behandeling die ze hebben gekregen, zoals het onthouden van slaap, kleinerende en vernederende straffen, en het tot 20 uur aan één stuk in elkaar geslagen worden om hen zo hun geloof in Falun Gong te doen opgeven. Eén van hen vertelde dat hij 30 medebeoefenaars kende die doodgeslagen zijn. Ook waren ze getuige van het verwijderen van organen: één van hen had het lijk gezien van zijn vriend en medebeoefenaar nadat lichaamsdelen waren verwijderd.

Sinds het begin van de strafcampagne tegen Falun Gong door de Communistische Partij van China (CCP) in 1999, inclusief de vestiging van een speciaal "6-10" bureau van onderdrukking, reageerde Falun Gong door het gebruik van feitelijke openbaring van de vervolging en andere misdaden door het regime. Als resultaat claimt het dat meer dan 10 miljoen Chinezen zich terug getrokken hebben van de CCP en aangesloten organisaties.

Als een Britse Conservatieveling ben ik met opluchting getuige geweest – en heb ik een rol gespeeld in het aanmoedigen –  van de vrijheid zonder communisme waarvan nu genoten wordt door miljoenen Europeanen. Ik dring er bij alle leden van de CCP op aan om te erkennen dat de verschrikkingen uitgevoerd in haar naam – de Grote Sprong Voorwaarts, de Culturele Revolutie en het Tiananmen Bloedbad – verantwoordelijk zijn voor ongeveer 80 miljoen doden.

Het is nu een kwestie van vermoedelijk korte tijd voordat het regime in elkaar stort. De enorme economische tegenstrijd, zichtbare administratieve corruptie, wijdverbreid ongenoegen op het platteland, de groeiende moed van religieuze groepen en de mogelijkheid van jonge mensen om internet blokkades te doorbreken, zijn allemaal voorbodes van verandering.

Het Chinese volk heeft vrienden daar waar gedachten, religie en samenhang vrij zijn. Het regime heeft geen vrienden en terwijl ik het verafschuw, hoop ik dat de veranderingen net zo vredig zijn als het proces van het beëindigen van de één-partij overheersing in Europa.

Ondertussen, net als andere politici verspreid over heel de wereld, waarschuw ik de verantwoordelijken voor de gevolgen van genocide.

Op deze herdenkingsdag van het bloedbad op het Tiananmen Plein en elders in 1989, moedig ik mijn collega's in het Europese Parlement en in vrijgekozen congressen over heel de wereld aan om de misbruiken die jullie zo moedig aan het publiek hebben getoond nauwgezet en systematisch te volgen. Ik moedig ook alle ambassades van de EU in China aan om steun te bieden– en wanneer het nodig is toevluchtsoorden aan te bieden - voor de mensenrechtenverdedigers net als uzelf. De toekomst zal de rechter zijn van ons allemaal.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular