800 Falun Gong beoefenaars toegang ontzegd tot HongkongOnder druk van Communistisch regime: visa ontzegd, van vluchten geweerd, met geweld gedeporteerd

BRUSSEL-Het Europese Falun Gong Informatiecentrum vernam dat immigratie-autoriteiten van Hongkong de toegang aan 500 Taiwanese Falun Gong beoefenaars hebben geweigerd om de regio binnen te komen in de dagen voorafgaand aan een geplande jaarlijkse demonstraties op 1 juli. Op deze dag was het 10 jaar geleden dat Hongkong terugkeerde van de speciale administratieve regio naar de Chinese heerschappij, een dag waarop officieel gesponserde vieringen vergezeld gaan van grootschalige optochten en protesten die opkomen voor een grotere vrijheid en democratie in Hongkong. 297 andere Falun Gong beoefenaars werden eerder deze maand een visum om Hongkong binnen te komen geweigerd. Dit is het grootste incident waarbij Taiwanese burgers de toegang tot Hongkong werd ontzegd sinds Honkong's terugkeer naar Chinese heerschappij.

Op 28 juni werd een aanklacht ingediend door de lokale Falun Gong Vereniging in Hongkong tegen voormalig Chinees president Jiang Zemin voor het aanzetten tot en het leiden van de vervolging tegen Falun Gong in China. Verondersteld wordt dat de CCP door deze aanklacht gedreven is de HK SAR regering onder druk te zetten om Falun Gong beoefenaars te beletten om Hongkong binnen te komen en deel te nemen aan protesten. Tien HK SAR afdelingen zijn gemobiliseerd om deze taak van het blokkeren van Falun Gong beoefenaars op de luchthaven uit te voeren. De beoefenaars worden op hardhandige wijze behandeld door politiebeambten; zij worden weggesleurd, water en voedsel wordt hen ontzegd, zij kunnen geen wettelijke bijstand aanvragen, hun GSM’s en camera’s werden in beslag genomen.

Het Europese Falun Gong Informatiecentrum heeft een kopie van een fax weten te bemachtigen die van Hongkong’s immigratie autoriteiten naar een Hongkongse vliegmaatschappij werd gestuurd. Op 1 juli “worden Falun Gong volgelingen als niet welkom gezien in Hongkong,” stelt de fax. De immigratie autoriteiten beloofden aan de luchtvaartmaatschappij een zwarte lijst met namen van Taiwanese Falun Gong aanhangers, die toegang moet worden geweigerd bij hun aankomst in Hongkong. De autoriteiten verzochten deze personen niet aan boord te laten in Taiwan.

Een gerechtelijk onderzoek werd succesvol aangevraagd bij het HK SAR Hoge Gerechtshof, met de vraag om de zwarte lijst en het verbod om Falun Gong beoefenaars Hongkong binnen te laten door de immigratiedienst als onwettig te verklaren.

Sinds 2001 werden honderden Falun Gong beoefenaars, waaronder kinderen,  de toegang geweigerd, voornamelijk rond “gevoelige” data. Deze mensen reisden naar de SAR Hongkong met de bedoeling om aan legale en vreedzame protesten deel te nemen, om op te roepen tot een einde van de nog steeds aanhoudende vervolging van Falun Gong aanhangers in China. Onder het “Eén land, twee systemen” beleid, zijn Hongkong en Macau de enige plaatsen in China waar zulke protesten in het algemeen kunnen plaatsvinden zonder dat er door de politie met geweld wordt ingegrepen.

Gedurende het voorbije jaar in Hongkong, hebben agenten die voor het communistische regime in Beijing werken Falun Gong beoefenaars bedreigd en vandaliseerden hun banners en borden die de vervolging in China blootleggen. Beoefenaars in Hongkong melden eveneens moeilijkheden bij het huren van plaatsen voor bepaalde actiteiten en zeggen dat hun protesten stilgezwegen worden door de Hongkongse media.

“Deze alsmaar voortdurende aanval op Falun Gong onder de macht van het Chinese communistische regime is een belediging voor de burgers van Hongkong en een slag in gezicht van de “Een land, twee systemen belofte,” zegt Nicolas Schols van het Europese Falun Gong Informatiecentrum.   

“Het is beschamend dat de leiders van Hongkong blijven buigen om het Chinese communistische regime hulp te bieden bij het verbergen van haar misdaden en onschuldige slachtoffers het zwijgen op te leggen,” zegt Nicolas Schols.

In 2003 ontkende de Hongkongse Immigratiedienst van het gebruik van een zwarte lijst toen het 80 Taiwanese Falun Gong beoefenaars de toegang tot Hongkong weigerde om een conferentie bij te wonen. Velen van de 80 Taiwanezen zeggen dat zij in dat incident met geweld werden gedeporteerd, wat leidde tot een aanklacht tegen de Immigratie-autoriteiten van Hongkong.

###


Voor meer details neem contact op met het EUROPEAN FALUN GONG INFORMATION CENTRE - Peter Jauhal + 44 (0) 7739 172 452 Nicolas Schols + 32 (0) 479 875 734

 

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular