Amnesty International Dringt bij Chinese Premier aan op een Einde van de Vervolging van Falun Gong en de Vrijlating van Bu Dongwei

Op 10 december 2007, op de 59e viering van de declaratie van de Universele Rechten van de Mens door de Verenigde Naties, publiceerde Amnesty International een brief waarbij ze opriep tot de vrijlating van Falun Gong beoefenaar Bu Dongwei.

Falun Gong beoefenaar Bu Dongwei uit Peking

Amnesty International vroeg aan haar leden om beoefenaar Bu Dongwei op te nemen in hun "Write-A-Thon" actie. Met deze actie wil Amnesty International haar 2,2 miljoen leden in 150 landen engageren om de pen ter hand te nemen en de Chinese overheid aan te schrijven voor het beëindigen van de vervolging van Falun Gong. Tientallen plaatselijke kantoren van Amnesty International over de hele wereld verspreidden de oproep.

Falun Gong beoefenaar Bu Dongwei uit Peking was een staflid van het Pekingse kantoor van de Asia Foundation. Hij werd veroordeeld tot twee-en-een-half jaar dwangarbeid voor het beoefenen van Falun Gong. Dit is de tweede keer dat hij in de gevangenis belandt. In 2000 werd hij veroordeeld tot één jaar dwangarbeid omdat hij bij het Chinese regime een beroep aantekende om de vervolging van Falun Gong te beëindigen. Berichtgeving van Amnesty International meldde: "In de aanloop naar de Olympische Spelen van 2008, heeft de politie in Peking mishandeling en gevangenisstraf aangewend zoals ‘heropvoeding door arbeid' om de stad ‘op te ruimen'."

Bu Dongwei's vrouw Lou Hongwei zei: "Hij is een goedaardige en oprechte jongeman. In China worden mensen zoals hij vandaag veroordeeld voor hun geloof in waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Zo niet, zouden mensen zoals Bu Dongwei niets te maken hebben met werkkampen en gevangenissen."

Mevr. Lou waardeerde Amnesty International's tweede oproep om haar echtgenoot te redden. Ze vermeldde dat ze de zaak via wettelijke kanalen had trachten op te lossen, toen haar man gearresteerd werd. Ze dacht dat in de hoofdstad Peking, waar de Olympische Spelen zullen gehouden worden, de wetten zouden gerespecteerd worden. Maar al haar pogingen om contact te maken met de instanties in Peking, eindigden in een desillusie. Dus besloot ze hulp te zoeken bij de internationale gemeenschap. Amnesty International was één van de internationale organisaties waarop ze beroep deed.

Bovendien heeft de VN Mr. Bu opgenomen in de lijst ‘dringende vrijlatingen'. Het Europese parlement passeerde de resolutie "Europa en China", waarin eveneens een verzoek stond aan de Chinese overheid om Mr. Bu vrij te laten. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, enkele vertegenwoordigers van het Amerikaanse parlement en enkele niet-gouvernementele organisaties, drukten hun steun en assistentie uit.

Mevr. Lou zei: "Ik weet dat er vele mensen zijn die te lijden hebben onder gelijkaardige vervolging. Daarom kunnen mijn inspanningen om Bu Dongwei vrij te laten, meer mensen op de hoogte brengen van de feiten van de vervolging van Falun Gong, en zo de vervolging helpen beëindigen. Deze vervolging kan niet langer blijven duren."

Amnesty International vroeg haar leden en iedereen die zich geroepen voelt, om de Chinese premier het volgende te vragen:

  • De onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Bu Dongwei omdat hij een gewetensgevangene is. Zijn gevangenschap is een schending van zijn recht op vrije meningsuiting, samenkomst en religieuze overtuiging.
  • Toelating voor Bu Dongwei's familie om hem regelmatig te bezoeken, en zeker te stellen dat hij een beroep kan doen op een advocaat en medische behandeling terwijl hij in gevangenschap verkeert.
  • De garantie dat Bu Dongwei geen martelingen of mishandelingen ondergaat gedurende zijn gevangenschap.
  • Het beëindigen van de vervolging van Falun Gong en de eruit voortvloeiende mensenrechtenschendingen.
  • Het afschaffen van ‘heropvoeding door arbeid' en het verzekeren dat de beslissingen over gevangenen niet langer een exclusiviteitsrecht is van de politie.

Voorbeeldbrief van Amnesty International:

Premier Wen Jiabao

Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
VOLKSREPUBLIEK CHINA

Uwe excellentie,

Ik schrijf u in verband met

Bu Dongwei

, die momenteel twee-en-een-half jaar ‘heropvoeding door arbeid' ondergaat in het Tuanhe ‘Heropvoeding Door Arbeid' centrum in Peking. Amnesty International beschouwt Bu Dongwei als een gewetensgevangene die vastgehouden wordt voor de vreedzame uitoefening van zijn geloof als een Falun Gong beoefenaar. Naar verluidt wordt Mr. Bu van zijn slaap ontzegd, geslagen, en gedwongen om de hele dag op een klein stoeltje te zitten tijdens ‘heropvoeding door arbeid' in een poging hem te dwingen zijn geloof op te zeggen.

Het gebruik van ‘heropvoeding door arbeid' en het vasthouden van personen zonder proces, spreken de verbintenissen tegen, gemaakt door de Chinese functionarissen, dat de mensenrechten zouden verbeteren in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Deze wantoestanden zijn bovendien een inbreuk op de primaire beginselen van het Olympisch charter wat betreft het behoud van de menselijke waardigheid en het respect voor universele en fundamentele ethische principes. Het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting, samenkomst en religieuze overtuiging zou beschermd moeten worden, niet bestraft.

Ik dring erop aan dat u erop toeziet dat Bu Dongwei niet onderworpen wordt aan foltering of mishandeling, en dat hem toegestaan wordt zijn familie te contacteren, evenals advocaten en medische behandeling. Ik doe een beroep op u om China's plicht om de mensenrechten te beschermen door het afschaffen van ‘heropvoeding door arbeid', te verwezenlijken, en ervoor te zorgen dat beslissingen over gevangenen niet langer het exclusieve recht van de politie zijn.
Zorgt u alstublieft voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Bu Dongwei en andere gewetensgevangenen in China.

Hoogachtend,

Zend een kopie naar:

Ambassadrice ZHANG Qiyue
Ambassade van de Volksrepubliek China
463 Ave. de Tervuren,
1160 Auderghem.
België

Ambassadrice XUE Hanqin
Ambassade van de Volksrepubliek China
Willem Lodewijklaan 10
2517 JT Den Haag
Nederland

Bron: http://clearwisdom.net/emh/articles/2007/12/16/92185.html

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular