Nederland Bekritiseert China's Mensenrechtensituatie in het Licht van de Olympische Spelen

DEN HAAG, 17 januari 2008 - In een debat georganiseerd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken werd Olympisch gastheer China op de vingers getikt wegens de erbarmelijke mensenrechtensituatie in het land. "Er is geen enkel land waar de mensenrechten perfect zijn, en dus heeft geen enkel land het recht een ander de les te lezen," reageerde een woordvoerder van het Chinese Ministerie van Buitenlandse zaken.

Maxime Verhagen

Aanwezigen bij het debat in de afgeladen conferentiezaal in Den Haag, waren de Nederlandse minister van buitenlandse zaken Maxime Verhagen, cabaretier Erik van Muiswinkel, die onlangs de Nederlandse atleten opriep tot een boycot van de Olympische Spelen, voorzitter van het Nederlandse Olympische Comité Erica Terpstra, NGO groeperingen en politieke activisten. "In de aanloop naar de Olympische Spelen is het duidelijk dat mensenrechten een kwestie zijn die we moeten aankaarten," aldus minister van buitenlandse zaken Maxim Verhagen, die het levendige en soms verhitte debat voorzat.

Leden van Tibetaanse groeperingen, een vereniging die de verboden Chinese beweging Falun Gong vertegenwoordigde, en mensenrechtenactivisten namen de een na de andere plaats spreekgestoelte om hun standpunten naar     voor te brengen. Verschillende malen werd opgeroepen tot een boycot van de Olympische Spelen.

Minister Verhagen zei dat zulk een boycot contraproductief zou zijn en er volgens hem meer te bereiken valt met een dialoog: "Men zegt dat de Olympische Spelen een mooie gelegenheid zijn om de mensenrechtensituatie in China te verbeteren omdat China nu vatbaarder is voor buitenlandse druk. Dat is waar."

Eduard Nazarski van Amnesty International, deelt zijn mening: "Ik ben er meer voor om die Spelen aan te grijpen om wat er nu in China aan \[mensenrechten]beweging is, omdat verder aan te grijpen en te ondersteunen. Dus geen boycot, maar wel heel kritisch zijn op verbetering van mensenrechten, en ook na de Spelen, zodat de mensenrechten zich verder kunnen ontwikkelen."

Toch maakt Minister Verhagen zich zorgen over de situatie in China in aanloop naar de Spelen: "Je ziet dat de situatie verslechtert wanneer je kijkt naar de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, en we moeten deze zaken aankaarten met China."

De Chinese ambassadeur van Nederland Xue Hanqin, reageerde in een artikel in de Nederlandse ‘Volkskrant' afkeurend over de manier waarop mensenrechten worden gekoppeld aan de Olympische Spelen: "We keuren zo een link af aangezien die niet overeenstemt met de Olympische principes."

"We vinden het hoe langer hoe meer onaanvaardbaar dat het imago van China in de westerse wereld geschaad wordt door ongegronde beschuldigingen. Dergelijk gedrag druist in tegen de Olympische geest, en kwetst bovendien de gevoelens van het Chinese volk."

Minister Verhagen reageerde achteraf schriftelijk: "Nederland blijft China wijzen op het belang van mensenrechten en we doen dat vooral met politieke middelen. We wijzen China erop dat in de aanloop naar de Spelen de ogen van de wereld op het land zijn gericht, en dat mensenrechten ook belangrijk zijn voor het succes van de Spelen." Het debat maakt van Nederland meteen het eerste land dat openlijk kritiek uit op China's mensenrechtensituatie in aanloop naar de Olympische Spelen.

Bron:    http://www.reuters.com/article/sportsNews/idUSL1716819420080117
            http://www.usatoday.com/sports/olympics/2008-01-17-3042428174_x.htm

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular