Een mysterie hangt rond de dood van informatica leraar Xiong Zhengming en zijn organen. Werd hij vermoord vanwege zijn organen?

09-04-2008 Op werk en school

In het voorjaar van december 2007 overleed plotseling Falun Gong beoefenaar meneer Xiong Zhengming terwijl hij overgeplaatst werd naar het Mianyang werkkamp. Het gehele incident is zeer verdacht.

Meneer Xiong Zhenming, 39, was een leraar informatica op de Professionele Hoge School van de Stad Wanyuan in de Provincie van Sichuan. Hij begon Falun Gong te beoefenen in 1998. Hij was zowel geestelijk als lichamelijk gezond. Hij werkte hard en werd goed gewaardeerd door collega's en studenten. In februari 2007 werd Xiong Zhengming meegenomen door Zhao Cenghua, hoofd van het 610 Bureau1 en andere politiebeambten.
Nadat dit nieuws naar buiten kwam, gingen vele studenten van de Professionele Hoge School van de stad Wanyuan naar de politiepost en verzochten om vrijlating van Xiong Zhengming. Verscheidene studenten onder hen werden ook gearresteerd.

Op 4 december 2007 om ongeveer 09.00 uur 's morgens werd Ziong Zhengming, die reeds 9 maanden werd vastgehouden, plotseling meegenomen naar het Mianyang dwangarbeidskamp door Ye Xudong het hoofd nationale veiligheid van de stad Wanyuan en twee andere  politiebeambten. Xu Zijian, vice directeur van de politieafdeling was ter plaatse aanwezig. De volgende dag om ongeveer 07.00 's avonds (5 december 2007), werd de familie bijeengeroepen door Ye Xudong en werd verteld dat hij zelfmoord had gepleegd, en hen werd gevraagd om snel naar Deyang te gaan om de begrafenis bij te wonen.

De familie van Xiong Zhengming reed gedurende de hele nacht en kwam de volgende dag aan in Deyang om ongeveer 05.00 uur in de ochtend. De secretaresse Chen Zhonghua van de CCP (Chinese Communistische Partij) van de stad Wanyuan, de politiek en gerechtelijke secretaresse van het comité en anderen waren reeds aanwezig. Bovendien waren er ambtenaren van van de afdeling van politie van de stad Dazhou, Bureau 610 en de eenheid van de nationale veiligheid, die meer dan 30 mensen bedraagt. De secretaresse van het Politieke en Gerechtelijke Comité coördineerde de regelingen. Hoe kon de dood van een gewone leraar zo vele overheidsambtenaren alarmeren? Hoe waren zij op de hoogte gesteld?
Wanneer zijn zij daar aangekomen? Waarom besteden zij zoveel aandacht aan dit gebeuren?

1. Verdachte Dood.

Meneer Xiong Zhengming had kleren aan, maar zijn lichaam werd bedekt met lakens.
Er waren geen zichtbare verwondingen, maar er zat een gat aan de achterkant van zijn hoofd.
Ye Xudong en anderen beweerden dat Xiong zelfmoord had gepleegd. Hoe kon een persoon, die handboeien draagt en met politieambtenaren aan beide zijden, zelfmoord plegen?

Ondervraagd door de familie van Xiong, veranderde Ye Xudong zijn verhaal en vertelde dat het een auto-ongeluk was. Maar er was geen ongevallenscène, geen botsingsverslag, geschreven door de verkeerspolitie. De politieauto, waarin Xiong Zhengming werd vervoerd, had geen schade. De politie en de bestuurder, welke inzittenden waren van dezelfde auto, vertoonden geen verwondingen. Alleen Xiong Zhengming stierf. Hoe was dit mogelijk?

Ye Xudong beweerde dat een kliniek in Deyang na het auto-ongeluk Xiong Zhengming een spoedbehandeling had gegeven. (Waarom brachten zij hem naar een privé kliniek en niet naar een gewoon ziekenhuis?) Maar volgens getuigen, toen Xiong Zhengming op 5 december om 10.00 uur 's ochtends naar de kliniek werd gebracht, was hij al dood, een spoedbehandeling was niet meer nodig. En in het zogenaamde behandelingsverslag werd de naam geschreven "anoniem". Waarom ontkende Ye Xudong de naam van de overledene? Wat wilde hij geheimhouden?

Niet bij machte om de dood te rechtvaardigen, vroegen Ye Xudong en anderen aan de medisch specialist, die door de afdeling van de politie naar Dazhou werd gebracht, een autopsie te doen, alhoewel de familie van Xiong Zhengming er niet om had gevraagd.
De medisch specialist onderzocht niet de doodsoorzaak, eerder richtte hij zich tot het lichaam van Xiong Zhengming en wendde zich naar de familie: "kijk, hier is zijn hart..... zijn organen zijn allen hier....". De medisch specialist probeerde te bewijzen dat hier geen twijfel over mocht bestaan. De familie wilde de doodsoorzaak horen en had over zijn organen niets gevraagd. Waarom nam de medisch specialist zelf het initiatief om over organen te praten?
De autopsie was snel voorbij, maar de medisch specialist durfde de rug van Xiong niet te onderzoeken. Was het mogelijk dat de nieren van Xiong ontbraken?

2. Wat gebeurde er werkelijk in de gevangenis in Deyang?

Meneer Xiong Zhengming vertrok op 4 december 2007 om 09.00 's ochtends. Dezelfde avond zou hij moeten zijn aangekomen bij het Mianyang dwangarbeidskamp. Waarom stierf hij op 5 december in Deyang? Volgens Ye Xudong's verklaring werd Xiong Zhengming vastgehouden in de gevangenis van het politiebureau in de stad Van Deyang Huangxu in de nacht van 4 december. Deze gevangenis is gevestigd aan de rechterkant van de snelweg van Chengdu naar Miangyang en is 29 km (18 mijlen) verwijderd van Mianyang. Voor een gewone auto duurt het slechts 20 minuten om bij het Mianyang dwangarbeidskamp aan te komen. Waarom werd hij er niet direct naartoe gebracht, in plaats van de nacht door te brengen in de gevangenis van Deyang? Hoe is hij gestorven? Is het mogelijk dat zijn nieren en misschien andere organen werden geroofd?

Waarom bracht Ye Xudong, de familie van Xiong pas op de hoogte om 19.00 uur, aangezien hij feitelijk reeds dood was op de ochtend van 5 december. Wat deden Ye Xudong en de anderen gedurende deze tijd? Waarom kwamen de ambtenaren van de stad Wanyuan vroeger dan de familie van Xiong?

3. Is dit een vooraf geregelde samenzwering?

Volgens insiders had Ye Xudong, meneer Xiong op 4 december benaderd. Op dat ogenblik besefte Xiong dat hij misschien niet zou kunnen terugkeren. Na de dood van Xiong, hielden zij Falun Gong beoefenaar Hu Yu  gevangen, die in dezelfde gevangenis zat als Xiong en ook een leraar was op de Hoge School in Wanyuan. Nu verkeert Hu Yu in een gevaarlijke situatie.

Normaal heeft een begeleider alleen lokale politieambtenaren nodig, maar op 4 december, werd Yu Xudong, die verantwoordelijk is voor de lokale Nationale Veiligheidseenheid, er onmiddellijk bij betrokken. De vice directeur van politie, Xu Zijian, was ook bij de gebeurtenis. Dit is niet normaal.

Na de dood van meneer Xiong Zhengming, kwamen vele overheidsambtenaren ter plaatse, dwongen en intimideerden de familie van Xiong en dreigden hen te laten ontslaan van hun betaalde banen. De secretaresse van het politieke en gerechtelijke comité (CCP), die, zoals aan de oppervlakte scheen, niets met de dood te maken had, kwam met een financiële vergoeding van 140.000 yuan2, welke werd aangeboden aan de diepbedroefde familie.
Als de dood van Xiong niet met hen in verband werd gebracht, waarom boden zij dan geld aan de familie?

4. Achtergrondinformatie over het oogsten van organen van levende Falun Gong beoefenaars door de CCP.

Op 6 juli 2006, gaven, de belangrijkste mensenrechtenadvocaat David Matas van Canada en de voormalige Staatssecretaris van Azië en Oceanië David Kilgour, een rapport van een onafhankelijk onderzoek vrij. Het rapport bevestigde dat de CCP systematisch en op grote schaal, de organen van de beoefenaars van Falun Gong heeft verwijderd, terwijl zij nog in leven waren. Het rapport wijst op de "Regering van China en zijn agentschappen in talrijke delen van het land, in het bijzonder de ziekenhuizen, maar ook de detentiecentra en de ‘gerechtshoven van deze mensen', die sinds 1999 een groot, maar onbekend aantal Falun Gong beoefenaars gedood hebben." Hun vitale organen, met inbegrip van hun nieren, levers, hoornvliezen en harten, werden onvrijwillig geroofd en verkocht tegen hoge prijzen.
"Deze misdaden zijn vandaag de dag nog aan de gang," zei meneer Matas, "Voor ons is dit een vorm van kwaad, die gezien kan worden in deze maatschappij als een ongekende vorm van kwaad."

Manfred Nowak, de speciale rapporteur van de Commissie van de Verenigde Naties voor de mensenrechten inzake marteling, verwijst in zijn rapport, dat op diverse plaatsen in China, een aantal organen van  levende Falun Gong beoefenaars wordt geroofd voor orgaantransplantaties. In het voorjaar van 2001, begon in het ziekenhuis van Sujiatun in de stad Liaoning van de provincie Shenyang, op grote schaal, de verwijdering van de vitale organen van de beoefenaars van Falun Gong, te weten nieren, harten, hoornvliezen en levers enzovoorts. De politie of de relevante doktoren spuiten een vloeistof in het lichaam van de Falun Gong beoefenaars, welke een hartverlamming veroorzaakt, de directe doodsoorzaak van de beoefenaar, waarna of tijdens voorgaande hartverlamming, de organen worden verwijderd.

Onder sterke internationale druk, heeft de CCP altijd het bestaan van "het oogsten van de organen van de Falun Gong beoefenaars" ontkend. Maar sinds 2006, toen de kwestie in de openbaarheid kwam, heeft de CCP verscheidene wetsartikelen over orgaantransplantaties gemaakt en gewijzigd en tezelfdertijd erkende de CCP openlijk de verwijdering van de organen van veroordeelde gevangenen, welke zij in het verleden steeds ontkenden. Zij hoopten dit te kunnen gebruiken om zo de internationale verontwaardiging te minimaliseren over de kwestie inzake het "oogsten van de organen van levende Falun Gong beoefenaars." Nochtans zegt de analist, aangezien divers bewijsmateriaal blijft opduiken, en de internationale stemmen voor gerechtigheid groeien, dat spoedig de dag zal komen, waarop de CCP zal moeten toegeven, dat zij organen oogsten van Falun Gong beoefenaars.

Noten

1. Bureau 610 is een agentschap dat specifiek is gecreëerd om Falun Gong beoefenaars te vervolgen, met absolute macht over elk niveau van beleid in de Partij en alle andere politieke en gerechtelijke systemen.

2. "Yuan"is de Chinese munteenheid: 500 yuan is gelijk aan het gemiddelde maandelijkse       inkomen van een stedelijke arbeider in China.

Bron: http://clearharmony.net/articles/200804/43773.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular