Pro-communistische opdringerige menigte verandert haar tactiek, zodat het geweld tegen Falun Gong voortduurt in Flushing (New York)

New York - Terwijl een sterke aanwezigheid van politie de pro-communistische menigte in New York enigszins heeft afgeschrokken, blijven zij de aanhangers van Falun Gong lastigvallen, wanneer de politie afwezig is. Dit heeft het Falun Dafa Informatiecentrum maandag bekendgemaakt.

Tijdens het weekend waren honderden pro-communistische demonstranten aanwezig in de omgeving van  New York, genaamd Flushing, hoewel een sterke aanwezigheid van  de politie, een verandering in hun tactiek veroorzaakte. Niet zoals in voorgaande weken, toen ze zich in grote aantallen verzamelden op 1 locatie. Nu zwerven de meesten in kleinere groepen van 15 tot 20 personen door de straten en omringen en vallen iedereen lastig, die zichzelf identificeren als beoefenaar van Falun Gong.

"Met zoveel politiebescherming op dit moment, hebben zij (de menigte) zich grotendeels verspreid, maar ze wachten in kleinere groepen op een kans om 1 of 2 personen van ons te omringen als we alleen op pad gaan", zegt mevrouw Gail Rachlin, vertegenwoordiger van het Falun Dafa Informatiecentrum. "Verscheidene Falun Gong beoefenaars zijn in de loop van de laatste dagen aangevallen . Het leidt tot een atmosfeer waarin respectabele Amerikanen niet op straat kunnen lopen, zonder te worden lastiggevallen."

De pro-communistische menigte telt meer dan 600 personen met een constante aanwezigheid in Flushing, New York, sinds 17 mei, toen zij voor het eerst startten  met het intimideren van Falun Gong aanhangers.  De aanvallen op Falun Gong zijn vaak uitgelopen op geweld en verscheidene aanstichters zijn gearresteerd op lasten van aanval.

Men veronderstelt dat de gebeurtenissen worden bewerkstelligd door het Chinese consulaat in New York, zoals de in de openbaarheid gebrachte telefoonopname met de Chinese algemene consul generaal, waarin hij opschept over zijn betrokkenheid. Volgens de opname en verscheidene bronnen binnen de Chinese gemeenschap, is de menigte aangespoord door ongegronde geruchten te verspreiden, dat beoefenaars van Falun Gong proberen om mensen ervan te weerhouden om te doneren aan de kosten voor de hulp voor de aardbeving in Sichuan.

"Maar iedereen weet dat dit niet waar is", zegt mevrouw Rachlin. "Het is werkelijk enkel een excuus om de emoties over de aardbevingstragedie te versterken en af te leiden naar Falun Gong. Dit is betreurenswaardig.
Het Chinese regime gebruikt opnieuw de Chinese mensen om ons aan te vallen."

Op zaterdag vertelde een getuige (die wenst anoniem te blijven) in Flushing een bespreking te hebben afgeluisterd van de aanstichters van de menigte. Een van hen schepte op dat hij erin slaagde om een vrouwelijke beoefenaar van Falun Gong te duwen en vernietigde de banner die zij vasthield, zonder tussenkomst van de politie.  Toen hij dezelfde tactiek opnieuw aanwendde, arresteerde de politie hem.

Blijkbaar concludeerde de man dat de politie niet constant in de buurt kon zijn, waarop hij de menigte adviseerde, indien niemand te zien is, de beoefenaars van Falun Gong mee te nemen in de zijstraten  om hen te slaan.

Een andere getuige in Flushing, die ook anoniem wenst te blijven uit veiligheidsoverwegingen, zegt dat hij eenzelfde discussie tussen leden van de menigte heeft gehoord, die nieuwe tactieken uitwisselden om openbare vijandigheid naar Falun Gong op te roepen. Volgens de getuige, was een suggestie om zwangere vrouwen bij de aanhangers van Falun Gong te duwen om vervolgens te beweren aan omstanders, dat een beoefenaar van Falun Gong  haar aanviel.

Een andere voorgestelde tactiek moest blijkbaar toeschouwers vertellen dat  Falun Gong mensen aanzet tot moord en zelfdoding - dezelfde propagandatactieken , welke worden gebruikt in China om de onderdrukking en marteling van beoefenaars te rechtvaardigen.

Omdat het moeilijk is om volledig inzicht in de strategie van de menigte te verkrijgen, ervoer Steve Lancione, een  vertegenwoordiger in onroerende goederen en  Falun Gong beoefenaar uit Boston, tactieken, zoals deze op zaterdag. Meneer Lancione benaderde en ondervroeg een man, die gezien had dat er kopieën van een krant, waarin berichtgevingen over de communistische menigte stonden,werden vernietigd. De man begon hem te bedreigen  in een duidelijke poging om toeschouwers op te hitsen, en beweerde dat meneer Lancione zijn dochter sloeg.   Snel werd hij door zowat 50 boze Chinese mensen omringd, van wie sommigen levensbedreigende beschuldigingen maakten en hem sloegen, alvorens de politie tussen beiden kwam om te bemiddelen.

Op zaterdag verzamelden honderden beoefenaars van Falun Gong en hun steunbetuigers  zich in Flushing  om uitleg te geven over verkeerde informatie omtrent Falun Gong en dit te verspreiden aan leden van de Chinese gemeenschap.

"Het is slechts een kleine groep Chinezen, die ondersteunen wat de CCP doet. De meerderheid weet, dat het verkeerd is en ondersteunt Falun Gong om zich tegen de CCP te verzetten", zei Wei Jingshen, een belangrijke Chinese pro-democratie activist, in zijn toespraak over de gebeurtenis op zaterdag. "Tenslotte, op de eerste plaats, waarom zijn de Chinezen naar Amerika gekomen? Om van het geweld van  de CCP verlost te worden.
Wat Falun Gong doet, juich ik toe. Zij vertegenwoordigen alle Chinese mensen."

"Ik haat hen niet", voegde, Sen Yang, toe, voorzitter van de Midwest Falun Dafa Vereniging. Waarschijnlijk weten zij niet wat wij doen. Zoveel van wat de Chinese Communistische Partij zegt, is gebaseerd op leugens.
Nu proberen zij om deze tactiek naar dit land over te brengen."


Achtergrondinformatie

Opgericht in 1999, het Falun Dafa Informatiecentrum is een in New York gebaseerde organisatie, welke de rechtenschendingen van aanhangers van Falun Gong (of "Falun Dafa") documenteert, welke in de Volksrepubliek van China, plaatsvinden. In juli 1999 lanceerde de autocratische Communistische Partij, een onwettige campagne van arrestaties, geweld en propaganda, met de bedoeling van "het uitroeien" van de apolitieke praktijk; het wordt geloofd, dat bepaalde communistische leiders de invloed van de 100 miljoen aanhangers van  Falun Gong, vreesden.  Sindsdien is de campagne in geweld en omvang toegenomen, met miljoenen die naar gedwongen werkkampen worden gestuurd en vastgehouden.  Het centrum heeft details van meer dan 3.000 sterfgevallen en meer dan 63.000 gevallen van marteling en misbruik tot haar beschikking en onderzocht. (rapporten/bronnen)

Falun Gong is een Boeddhistische "qigong" beoefening in traditionele stijl, met wortels vanuit de Chinese cultuur om lichaam en geest te cultiveren voor het bevorderen van de gezondheid en geestelijke groei.Bron: http://www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=9529

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular