Haatcampagne in Flushing opgezet door vermoedelijke aanvallers

FLUSHING, New York - Diegene die Falun Gong aanvielen in Flushing, hebben hun toevlucht genomen tot verschillende tactieken om de spirituele praktijk te treffen.

Op 2 augustus werd op de hoek van Main Street en Sanford Avenue een stand opgericht om haatmateriaal te distribueren en om handtekeningen te verzamelen tegen Falun Gong.  De groep achter deze stand bestaat uit o.a. personen die voordien gearresteerd werden omwille van fysiek geweld tegen Falun Gong beoefenaars in de straten van Flushing.  De groep noemt zichzelf de Chinese Descent Civil Rights Reserach of New York, USA Corp. en het Chinese Descent Civil Rights Institute of New York USA (CCRI.USA).

Van de vier personen die aan de stand stonden, warden op zijn minst twee geïdentificeerd als voordien gearresteerden voor het aanvallen van Falun Gong beoefenaars of voor het deelnemen aan andere anti-Falun Gong activiteiten.

De mannen die de stand managen waren John Yang, die op 23 mei gearresteerd werd met beschuldigingen van het lastigvallen in de tweede graad en het opzettelijk aanvallen om fysieke verwondingen te veroorzaken, en Huahong Li, die op 21 mei gearresteerd werd op beschuldiging van aanstootgevend gedrag,vechten, en gewelddadig gedrag.

De aanvallen tegen Falun Gong beoefenaars in Flushing begonnen op 17 mei, toen een groep van honderden pro-communististen Falun Gong beoefenaars aanvielen, sloegen, banners verscheurden en met de dood bedreigden. Één document dat uitgedeeld wordt aan de stand van de groep, verdedigd de aanvallers, en beweert dat de politie "de wet niet nageleefd heeft" en "onschuldige mensen uit de straten verdreef en hen arresteerde zonder geldige reden."

Terri Marsh, mensenrechtenadvocaat en Uitvoerend Directeur van Human Rights Law Foundation, stelt dat het toelaten van zo'n stand in Flushing getuigd van slechte beoordeling.  "Ik denk dat dit zeer ongepast is, en ik hoop dat deze stand die door de politie toegelaten werd, niet gebruikt wordt om zich nog verder te bezondigen aan gewelddadig criminieel gedrag en haatcampagnes tegen Falun Gong." zei Marsh.

"Naar mijn mening, als mensenrechtenadvocaat, is het niet verstandig om een stand toe te laten waarbij een groep die duidelijke banden heeft met de Chinese Communistische Partij, en duidelijke banden met de geweldplegingen die plaatsvonden en de haatmisdaden van de voorbije zes tot acht weken in Flushing en Brooklyn; zo'n stand plaatsen in een straat in de nabijheid waar mensen aangevallen werden, dat is volgens mijn mening niet verstandig, en er wordt geen rekening gehouden met de mensen die in Flushing en Brooklyn wonen," zei Marsh.

Marsh gaat verder met het uitleggen van de rechten die toegekend werden door het Eerste Amendement. "Het Eerste Amendement geeft mensen vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en geloofsvrijheid in dit land, en is een deel van de grondbeginselen van de Verenigde Staten," zei Marsh. "Maar het is belangrijk om te begrijpen dat vrijheid van meningsuiting niet ongelimiteerd is, aangezien er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting."

"Je kan niet ‘Brand!' roepen in een volle theaterzaal," zei Marsh. "Je mag geen geweld aanmoedigen; je mag je stem niet gebruiken om mensen te vertellen om gewelddadig op te treden tegen andere mensen.  Je mag geen worden gebruiken om crimineel gedrag aan te moedigen. Je mag geen woorden gebruiken om crimineel gedrag te bevorderen, aan te stoken en te promoten.  En deze principes zijn goed gevestigde principes in de federale wet van de Verenigde Staten."

 

Door Joshua Philipp and Genevieve Long, Epoch Times Staff
Bron:http://en.epochtimes.com/n2/united-states/hate-table-in-flushing-run-by-alleged-attackers-2090.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular