Grootvader pleit voor zijn familieleden die in China ontvoerd werdenTaiwanese ambtenaren veroordelen de vervolging van Falun Gong

04-01-2010 Familie en kinderen

Door Epoch Times reporter Wu Tsen-his. De Taiwanese wetgever genaamd Tien Chiu-Chin zat een conferentie voor op 4 november om de aandacht te vestigen op het feit dat de dochter en de kleindochter van Li Shanzhen uit Taipei ontvoerd werden door CCP agenten. De dochter van Li, Li Yao-Hua , alsook  zijn kleindochter Zhang Yi-Bo, beoefenen beiden Falun Gong en werden op 4 juni uit hun huis gehaald in Shanghai, en worden nu al 5 maanden lang vastgehouden.

Li Shanzhen op de persconferentie. Zijn woorden luiden, “Alsjeblieft help mijn dochter te bevrijden.”   (Song Bilong/ The Epoch Times)    
(foto)

Li getuigde op de conferentie met tranen in de ogen over zijn ervaring met de openbare veiligheidsdienst , en hoe ze hem niet toestaan om zijn familieleden te bezoeken. Hij vertelde over zijn dochter die geboren is met ernstige scoliose, en nu verlamd zou zijn van haar middel tot aan haar voeten, vanwege de martelingen die ze onderging in de gevangenis.

Volgens de Chinese wetgeving zou Li Yao-Hua wegens haar ernstige ziekte op borgtocht vrijgelaten moeten worden in afwachting van haar proces,. De lokale openbare veiligheidsdienst negeerde nochthans het borgtochtverzoek. Li pleitte wanhopig, “Alsjeblieft help mijn dochter te bevrijden.”

Elke inspanning die de familie levert voor vrijlating in China is tevergeefs

Li en zijn kleinzoon Chang Yi-Yuan uit Los Angeles, hielden in Taiwan een petitie voor hulp, nadat ze vele andere manieren geprobeerd hadden. Chang benaderde aanvankelijk 170 Amerikaanse Congresbureaus, waarvan sommigen steun aanboden. Hij contacteerde ook grote advocatenbureaus in Shanghai. Maar de meeste advocaten waren echter niet bereid Falun Gong beoefenaars te verdedigen uit angst voor het verliezen van hun vergunningen. Toen uiteindelijk mensenrechtenadvocaten Han Zhiguang en Zhang Chuanli uit Peking besloten om de zaak aan te nemen, werd hun voorstel om samen te komen met de gedaagden, afgewezen door de openbare veiligheidsdienst “Xuhui.”

Li Shanzhen en Chang Yi-Yuan richtten zich toen naar Taiwan en zochtten hulp bij de Mainland Affairs Council (MAC), Straits Exchange Foundation (SEF) en het Ministerie van Justitie. Verscheidene wetgevers hebben ook hun bezorgdheid uitgedrukt.

Wetgever roept andere partijen op om samen op te komen voor Falun Gong

De wetgever Pan Men-An raadpleegde MAC en SEF om informatie over mr. Li's familie te kunnen verkrijgen. Hij zei, “Een zwak en ziek persoon als Li Yao-Hua werd onterecht vastgehouden. We moeten ons ook afvragen hoeveel Falun Gong beoefenaars in China dit soort van mishandeling moeten ondergaan.” Pan benaderde voorzitter Zheng Lizhong van de Association for Relations Across the Taiwan Straits (ARATS) die Taiwan bezocht had in die periode. Pan verzocht een directe vrijlating van Li's dochter en kleindochter.

De wetgever Tien Chiu-Chin wees erop dat de vervolging van Falun Gong en van de beoefenaars ervan in China, ongepast en onbegrijpelijk is. “Niemand ter wereld zou dit soort van arrestaties moeten ondergaan, waarin je midden in de nacht wordt meegenomen, zonder te weten of je zult leven of sterven of wanneer men je zal vrijlaten - en dit simpelweg voor het “misdrijf”  van het uitdelen van 30 Falun Gong foldertjes.”

Tien riep zowel de hoofdpartij alsook de oppositiepartij op om samen gerechtigheid te eisen voor Falun Gong beoefenaars in China. Ze merkte op dat beide partijen samen opkwamen voor de volksgezondheid toen er verontreiniging vastgesteld werd bij ingevoerd rundsvlees van de V.S. Ze zei ook dat de partijen zich zouden moeten verenigen om te protesteren tegen de vervolging van Falun Gong beoefenaars in China.

Tien beloofde ook dat zij door zou blijven gaan om aandacht te vestigen op de situatie van Li Yao-Hua en haar dochter in China en dat ze aan de Taiwanese wetgever Yuan zal voorstellen om de daders van de vervolging van Falun Gong te belemmeren Taiwan nog te bezoeken.

Engelse versie beschikbaar op:  http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24872/
Chinese versie beschikbaar op:  http://epochtimes.com/gb/9/11/4/n2711718.htm

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular