Middelbare scholier lastiggevallen en bedreigd na internetposting over Falun Gong

22-06-2010 Familie en kinderen

NEW YORK – Een zestienjarige die zijn echte naam gebruikte om online zijn verhaal te doen over de weldadige impact van het beoefenen van Falun Gong op zijn gezondheid, wordt lastiggevallen en riskeert opgepakt te worden, zo vernam het Falun Dafa Informatie Centrum (FDI). Volgens bronnen in China wordt het gezin van middelbare scholier Qu Jianguo uit de provincie Hebei strikt in het oog gehouden en dreigt een gevangenisstraf nadat de jongen online verslag deed over hoe hij dankzij het beoefenen van Falun Gong herstelde van botkanker.

Kort nadat de Chinese overheid het verhaal van Jianguo had opgemerkt op een overzeese Falun Gong website, begon het 610 Bureau (een onwettelijke politie-eenheid van de Communistische Partij opgericht om de campagne tegen Falun Gong uit te voeren) Jianguo's familie lastig te vallen en trachtte hem te dwingen op zijn woorden terug te komen. Bewoners van nabijgelegen dorpen vertelden ondervraagd te zijn door plaatselijke instanties die wilden weten of Jianguo assistentie gekregen had bij het plaatsen van zijn verhaal online (nvdr: om door de Chinese internetblokkade te breken). Als gevolg van de toenemende druk, laat Jianguo's familie nu geen bezoekers meer binnen.

“Deze zaak illustreert hoe repressief en angstaanjagend het Chinese regime is wanneer eerlijke, positieve informatie over Falun Gong bekend wordt gemaakt aan het Chinese publiek. Het illustreert ook de gevaren voor mensen die onder hun echte identiteit hun standpunten uitdrukken wanneer ze sympathiseren met Falun Gong,” aldus FDI woordvoerder Erping Zhang. “Jianguo nam een ongebruikelijke, maar moedige stap door zijn artikel met zijn echte naam te ondertekenen. Misschien dacht hij dat de Communistische Partij niet achter een 15-jarige kankerpatient aan zou gaan. Dat had hij bij het verkeerde eind.”

“Indien Jianguo gearresteerd zou worden, dan zou hij de jongste cyberdissident in China zijn. We dringen er bij de internationale gemeenschap op aan om de Chinese authoriteiten onmiddellijk onder druk te zetten om de intimidatie van de jongen en zijn familie stop te zetten.”

Dramatisch herstel trekt de aandacht van de plaatselijke buurt

In augustus 2009 werd de toen 15-jarige Jianguo gediagnostiseerd met botkanker. De jongen, een bewoner van de gemeente Laishu in de provincie Hebei, had al enkele weken erge pijn in zijn benen. De pijn werd alsmaar erger, en zijn familie bracht hem naar verschillende artsen. Uiteindelijk werd hij in het Joghuitan ziekenhuis nabij Peking gediagnostiseerd. De artsen waren van mening dat zijn toestand waarschijnlijk terminaal was.

Jianguo onderging chemotherapie in het Shuili ziekenhuis van Peking. “Ik voelde me verschrikkelijk slecht van de chemo,” schreef Jianguo in een artikel dat hij in februari 2010 publiceerde op de overzeese Minghui.org site. “Al mijn haar viel uit, en ik was vaak misselijk en niet in staat te eten. Ik leed voortdurend pijn. Ik begon te begrijpen wat het betekende wanneer mensen zeggen dat ze liever zouden sterven dan leven.”

Jianguo's familie spendeerde al hun spaargeld aan de chemokuur. Jianguo's vader deed een collecte in hun dorp, en ook Jianguo's school zamelde geld in. In oktober 2009 echter, was al het geld op. Jianguo werd naar huis gestuurd, de kanker hield aan.

Twee van Jianguo's groottantes zijn beoefenaars van Falun Gong (Falun Dafa),  en stelden hem voor deze beoefening nader te bekijken. Ze gaven hem Falun Gong boeken en leerden hem de oefeningen. Al gauw beoefende Jianguo ze ijverig.

“Ik gedroeg mezelf strikt volgens de Falun Dafa principes, en mijn ziekte verbeterde dag na dag,” schreef Jianguo in zijn online artikel. “Geleidelijk aan werd ik bevrijd van de pijn in mijn benen. Ik durfde niet geloven dat Dafa zo krachtig kon zijn. Ik was stervende, maar ik herstelde op miraculeuze wijze. Dafa redde mijn leven.”

Jianguo's ervaringen zijn niet uniek. Meditatie, spirituele en energetische praktijken zijn in China en elders vrij algemeen erkend als hebbende een goede invloed op de gezondheid. In het geval van Falun Gong, duidde een door de staat gevoerde enquete onder de Chinese Falun Gong beoefenaars in de late jaren '90 en de verzamelde getuigenissen, op weidverspreide gezondheidsverbeteringen, balans, en een positievere kijk op het leven. 

De gezondheidsvoordelen van Falun Gong waren, voor de vervolging in juli 1999 begon, zo erkend dat de voorzitter van de Chinese Sportministerie Wu Shaozu vijf maanden eerder over Falun Gong had verklaard: “Indien 100 miljoen mensen het beoefenen, dan is dat 100 miljoen yuan per jaar gespaard aan medische onkosten. Premier Zhu Rongji is daar heel tevreden over.”

In maart 2010 schreef Jianguo, nu 16, dat de pijn in zijn benen verdwenen was. Hij liep weer normaal, en bereidde zich voor om voor het eerst in maanden terug naar school te gaan. Jianguo plaatste zijn verhaal op een overzeese Falun Gong website, Minqhui.org, om aan zijn landgenoten te laten weten hoezeer de praktijk hem had geholpen. “Negeer de leugens (van de Chinese Communistische Partij) en weet dat Falun Dafa goed is!” had hij geschreven.

Het nieuws van Jianguo's herstel verspreidde zich als een lopend vuurtje over het dorp. De autoriteiten maakten zich zorgen dat zijn verhaal een decennia van partijpropaganda ondermijnde, waarbij men trachtte Falun Gong als kwaadaardig te portreteren en gewelddadige vervolging zou verdienen.

De autoriteiten in het nabijgelegen 610 Bureau in Baoding vernamen Jianguo's verhaal en bevolen het 610 Bureau van Laishu, de politie en de schooldirectie om een onderzoek in te stellen, naar verluid om te zoeken naar eender wat om Jianguo's verhaal in diskrediet te brengen.

“Dat de veiligheidsdiensten zo'n onderzoek op touw zetten, vertelt wat over de houding van het Chineze regime ten aanzien van het welzijn van gewone burgers,” aldus Zhang. “In de meeste maatschappijen, wanneer een jong persoon een dodelijke ziekte overwint, is dat een reden om te vieren, en maar goed ook. In het huidige China echter, is het antwoord van de autoriteiten om drie verschillende organisaties te mobiliseren om het gezin van de jongen te intimideren en het verhaal van de jongen in diskrediet te brengen.”

Bron: http://faluninfo.net/article/1052/?cid=84

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular